Bộ Xây dựng cũng cho biết, hiện, các địa phương đang tiếp tục triển khai 207 dự án, với quy mô xây dựng khoảng 169.000 căn hộ. Trong 9 tháng năm 2017, đã có thêm 05 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp đã hoàn thành, với quy mô khoảng 1.225 căn; 16 dự án đang triển khai đầu tư xây dựng với quy mô khoảng 5.200 căn hộ.

Hiện, cả nước có 72.000 căn hộ cho người thu nhập thấp

Đối với chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, đã hoàn thành hỗ trợ 116.967 hộ (với 61.080 hộ xây mới và 55.887 hộ sửa chữa, cải tạo), đang tiếp tục hỗ trợ cho khoảng 6.782 hộ. Riêng trong năm 2017, Bộ đã hoàn thành hỗ trợ cho 28.039 hộ (với 11.043 hộ xây mới và 16.996 hộ sửa chữa, cải tạo).

Theo dự kiến của Bộ Xây dựng, các địa phương cơ bản hoàn thành việc phê duyệt đề án và hoàn tất các điều kiện để triển khai hỗ trợ cho khoảng 311.000 hộ nghèo khu vực nông thôn trong giai đoạn 2016-2020.

Đến nay, đã có 15.958 hộ dân được hỗ trợ vay vốn, tương đương 406 tỷ đồng được giải ngân; tính từ đầu năm, đã có có khoảng 5.000 hộ dân được hỗ trợ vay vốn với số đã giải ngân 125 tỷ đồng.

Năm 2017, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đã thực hiện phân giao chỉ tiêu cho chi nhánh các tỉnh, thành phố tổng số tiền 1.295 tỷ đồng. Hiện, Bộ Xây dựng đang đôn đốc các địa phương khẩn trương triển khai hỗ trợ các hộ dân vay vốn xây dựng nhà ở.

Liên quan đến chương trình tôn nền vượt lũ Đồng bằng sông Cửu Long (giai đoạn 2), hiện Bộ đã hoàn thành đầu tư xây dựng 178/179 cụm, tuyến dân cư và bờ bao (đạt 99%), bố trí cho 52.220 hộ khu vực ngập lũ vào ở (đạt 93,4%). Đồng thời, đang tiến hành bổ sung thêm khoảng 130 dự án thuộc các khu vực sạt lở để triển khai trong giai đoạn 2016-2020.

Từ tháng 01/2017 tới nay, Bộ đã hỗ trợ cho 12.937 hộ trên tổng số 25.137 hộ (đạt 51%) theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg, ngày 28/08/2014 về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung.

Báo cáo của Bộ Xây dựng cũng cho thấy, hiện đã có 89/95 dự án nhà ở sinh viên hoàn thành đưa vào sử dụng, giải quyết chỗ ở cho khoảng gần 220.000 sinh viên (trong 9 tháng năm 2017 hoàn thành 01 dự án, giải quyết chỗ ở cho 20.000 sinh viên), 06 dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện hiện đang tạm dừng do không có vốn. Số lượng sinh viên, học sinh đã được bố trí vào ở đạt tỷ lệ bình quân chung khoảng 83%./.