Theo Quyết định số 56/QĐ–BXD, Tổ công tác do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh làm Tổ trưởng với các thành viên là lãnh đạo Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, lãnh đạo Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, lãnh đạo Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) và đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài Chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, lãnh đạo một số phòng chức năng thuộc Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản.

Tổ công tác có nhiệm vụ làm việc với các địa phương để đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra về xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, đặc biệt là các chỉ tiêu về nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, việc bố trí quỹ đất, thủ tục đầu tư, quản lý, sử dụng nhà ở xã hội ( trong đó có nhà ở công nhân khu công nghiệp); việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ nhằm kịp thời thúc đẩy tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Trước đó, Nghị quyết số 11/NQ-CP, ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi phát triển kinh tế-xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15, ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ Chương trình, Bộ Xây dựng được Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Chính sách xã hội, các bộ, cơ quan, địa phương tập trung tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp luật, triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Liên quan đến lĩnh vực ngành xây dựng, có 2 gói hỗ trợ để thúc đẩy phát triển cả hai chiều cung – cầu nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân và cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ. Cụ thể là cho vay ưu đãi tối đa 15.000 tỷ đồng thông qua Ngân hàng chính sách xã hội đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội; và cho vay hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong 2 năm (2022-2023) thông qua hệ thống ngân hàng thương mại để xây dựng nhà ở xã hội, nhà cho công nhân mua, thuê và thuê mua, cải tạo chung cư cũ./.

Bộ Xây dựng đề xuất gói tín dụng 65.000 tỷ đồng hỗ trợ chính sách nhà ở xã hội Được vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội