Cụ thể, trong tháng Mười (từ 16/9 đến 15/10), trên địa bàn cả nước đã xảy ra 1.978 vụ tai nạn giao thông, bao gồm 862 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 1.116 vụ va chạm giao thông, làm 667 người chết; 496 người bị thương và 1.330 người bị thương nhẹ. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 5,9% (Số vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên giảm 6,2%; số vụ va chạm giao thông giảm 5,7%); số người chết giảm 7%; số người bị thương giảm 23,3%; số người bị thương nhẹ giảm 10,8%.

Tuy nhiên, so với tháng 9/2015, số vụ tai nạn lại tăng 141 vụ, trong đó số người bị thương nhẹ tăng lên nhiều nhất (114 người), số vụ va chạm giao thông (111 vụ), chỉ có số người chết giảm đi (30 người). Điều này cho thấy, mặc dù số tai nạn có tăng so với tháng trước, nhưng về mức độ nghiêm trọng lại giảm dần.

Tính chung 10 tháng, trên địa bàn cả nước xảy ra 18.437 vụ tai nạn giao thông, bao gồm 8.396 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 10.041 vụ va chạm giao thông, làm 7.185 người chết; 4.798 người bị thương và 11957 người bị thương nhẹ. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông 10 tháng năm nay giảm 11,4% (Số vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên giảm 3,5%; số vụ va chạm giao thông giảm 17%); số người chết giảm 3,9%; số người bị thương giảm 5,3%; số người bị thương nhẹ giảm 19,8%.

Đáng chú ý, số vụ tai nạn giao thông bình quân một ngày trong 10 tháng năm 2015, trên địa bàn cả nước chưa có dấu hiệu giảm với 61 vụ/ngày (bao gồm 28 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 33 vụ va chạm giao thông), làm 24 người chết, 16 người bị thương và 39 người bị thương nhẹ. Điều này đặt ra yêu cầu với ngành giao thông trong công tác giữ gìn trật tự, an toàn cho người tham gia giao thông những tháng còn lại của năm 2015, nhằm giảm tối đa số vụ tai nạn trong ngày trên địa bàn cả nước./.