Cơ quan Thanh tra An toàn Thực phẩm (FSIS), Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) đã có văn bản gửi Nafiqad thông báo một số quy định liên quan tới việc xuất khẩu cá bộ Siluriformes vào Hoa Kỳ. Trong thời gian chuyển tiếp, FSIS chỉ chấp thuận bổ sung các doanh nghiệp Việt Nam vào danh sách các cơ sở chế biến cá bộ Silurifomes được phép xuất khẩu vào Hoa Kỳ trong trường hợp doanh nghiệp này đã từng xuất khẩu cá bộ Silurifomes vào thị trường này.

Đối với doanh nghiệp chưa từng xuất khẩu cá bộ Silurifomes vào Hoa kỳ (DL 816, DL735, DL 60 và DL 487), FSIS sẽ chỉ xem xét đưa vào danh sách sau khi hoàn thành đánh giá tương đương hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm của Việt Nam.

Vì vậy, thời gian này Nafiqad đề nghị các doanh nghiệp chưa từng xuất khẩu cá bộ Siluriformes vào Hoa Kỳ tạm ngừng việc đăng ký vào danh sách được phép xuất khẩu.

Các doanh nghiệp chưa từng xuất khẩu cá bộ Siluriformes vào Hoa Kỳ tạm ngừng việc đăng ký vào danh sách được phép xuất khẩu

Trong thời gian chuyển tiếp, các cơ sở tham gia vào hoạt động sơ chế, chế biến cá bộ Siluriformes để xuất khẩu vào Hoa Kỳ (từ khâu cắt tiết, phi lê, cấp đông, bao gói) đều phải có tên trong danh sách các cơ sở được phép xuất khẩu vào Hoa Kỳ được đăng tải trên website của FSIS.

Nafiqad đã có văn bản đề nghị FSIS không áp dụng quy định này và chỉ bắt buộc các cơ sở có thực hiện hoạt động chế biến cuối cùng trước khi xuất khẩu phải có tên trong danh sách của FSIS, còn đối với các doanh nghiệp sơ chế, cung cấp bán thành phẩm phải được Nafiqad kiểm tra, chứng nhận điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm.

Trong thời gian chờ trả lời chính thức từ FSIS, Nafiqad đề nghị các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu cá bộ Siluriformes vào Hoa Kỳ lưu ý chỉ thu mua bán thành phẩm cá bộ Siluriformes được sản xuất tại các cơ sở đã có tên trong danh sách của FSIS và được đăng tải trên website của cơ quan này.

Việc ghi nhãn cá bộ Siluriformes xuất khẩu vào Hoa Kỳ, mã số của cơ sở thực hiện hoạt động chế biến cuối cùng trước khi xuất khẩu phải được ghi trên chứng thư, bao bì bao gói trực tiếp và bao bì chứa/ đựng.

Trong thời gian chuyển tiếp, FSIS chưa bắt buộc phải áp dụng quy định nêu trên, song FSIS đề nghị Nafiqad cần thông báo ngay tới các doanh nghiệp để thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Ngoài ra, tên của các doanh nghiệp làm chủ hàng hoặc cơ sở gia công, sơ chế bán thành phẩm có thể được ghi trên bao bì bao gói trực tiếp của sản phẩm, tuy nhiên không được ghi mã số trên bao bì bao gói trực tiếp. Vì vậy, Nafiqad đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu kỹ các quy định liên quan của FSIS đã được Nafiqad hướng dẫn để lưu ý thực hiện./.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã có thông báo về việc triển khai Chương trình giám sát cá da trơn theo quy định của Đạo luật Nông nghiệp 2014 (Farm Bill 2014)... Theo yêu cầu này, các loài cá trong bộ cá da trơn Siluriformes (trong đó có cá tra, cá basa), dù là nuôi nội địa hay được nhập khẩu, bắt đầu từ tháng 3/2016, sẽ hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của USDA, mà trực tiếp là Cơ quan Thanh tra An toàn vệ sinh thực phẩm Hoa Kỳ (FSIS)...

Thời gian hiệu lực của đạo luật này là từ tháng 3/2016. Thời gian chuyển tiếp là 18 tháng (01/03/2016 đến 31/8/2017). Sau thời hạn chuyển tiếp, để được xuất khẩu cá tra sang Mỹ, chậm nhất là đến ngày 01/09/2017, Việt Nam phải gửi tài liệu cho thấy hệ thống thanh tra trong nước tương đương với ở Hoa Kỳ./.