Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg, ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, căn cứ văn bản số 304/BCT-ĐTĐL ngày 27/4/2023 của Bộ Công Thương về việc thực hiện chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Tập đoàn này đã có Quyết định số 377/QĐ-EVN ngày 27/4/2023 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.

Theo đó, EVN quyết định điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân là 1.920,3732 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) từ ngày 4/5/2023.

Mức điều chỉnh này tương đương mức tăng 3% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành.

Tăng 3% giá điện bán lẻ bình quân từ hôm nay
Mức giá bán lẻ điện bình quân tăng thêm hơn 55,9 đồng/kWh (tương ứng với mức 3%), sau 4 năm không được điều chỉnh kể từ lần gần nhất là hồi tháng 3/2019.

Như vậy, so với mức mức giá bán lẻ điện bình quân trước ngày 4/5/2023 là 1.864,44 đồng/kWh (chưa gồm VAT), giá điện mới tính từ ngày 4/5/2023 đã tăng lên 1.920,3732 đồng/kWh (chưa gồm VAT), tức là tăng thêm hơn 55,9 đồng/kWh (tương ứng với mức 3%), sau 4 năm không được điều chỉnh kể từ lần gần nhất là hồi tháng 3/2019.

Việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân được thực hiện trên cơ sở Bộ Công Thương họp báo công bố kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2021 và 2022 của EVN theo quy định tại Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg.

Kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2021 và năm 2022 của EVN cho thấy, giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2022 là 2.032,26 đ/kWh, tăng 9,27% so với năm 2021.

Điều này cũng dẫn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN năm 2022 lỗ tới hơn 26.462 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 03/02/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 02/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân.

Cụ thể, khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) như sau: Mức giá bán lẻ điện bình quân tối thiểu là 1.826,22 đồng/kWh; mức giá bán lẻ điện bình quân tối đa là 2.444,09 đồng/kWh./.