Theo lý giải của cơ quan thống kê quốc gia, sở dĩ IIP tháng 02/2017 tăng mạnh so cùng kỳ năm trước là do, tháng 02/2016 trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nên số ngày làm việc ít hơn.

Trong 02 tháng đầu năm 2017, trong các ngành công nghiệp cấp I, thì công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,6%, đóng góp 4,6 điểm phần trăm vào mức tăng chung; sản xuất, phân phối điện tăng 9,3%, đóng góp 0,6 điểm phần trăm; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,6%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; khai khoáng giảm mạnh ở mức 13,5%, làm giảm 2,9 điểm phần trăm mức tăng chung. Ngành công nghiệp khai khoáng giảm mạnh là nguyên nhân chính dẫn đến IIP 02 tháng đầu năm chỉ tăng 2,4%.

Ngành công nghiệp khai khoáng tiếp tục giảm khiến IIP 02 đầu năm 2017 tăng chậm

Trong các ngành công nghiệp cấp II, một số ngành có chỉ số sản xuất 02 tháng đầu năm tăng cao so với cùng kỳ năm trước, như: sản xuất kim loại tăng 18,5%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 14,4%; dệt tăng 13,7%; sản xuất trang phục tăng 13%. Kéo theo đó là một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 02 tháng đầu năm tăng cao so với cùng kỳ năm trước là: thép cán tăng 35,4%; sắt thép thô tăng 21,4%; ti vi tăng 16,7%; ô tô tăng 15,2%; quần áo mặc thường tăng 14,3%; bột ngọt tăng 12,8%; sữa tươi tăng 11,4%; thức ăn cho gia súc tăng 10,2%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 02 tháng đầu năm 2017 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương có quy mô công nghiệp lớn như sau: Hải Phòng tăng 17,2%; Thái Nguyên tăng 10,1%; Đà Nẵng tăng 9,6%; Hải Dương tăng 9,4%; Quảng Nam tăng 8,6%; Bình Dương và Đồng Nai cùng tăng 5,9%; TP. Hồ Chí Minh tăng 5,8%; Hà Nội tăng 5,1%; Cần Thơ tăng 4,9%; Vĩnh Phúc tăng 2,1%...

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 01/2017 giảm 16% so với tháng trước và giảm 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng so với cùng kỳ năm trước là: Dệt tăng 10%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính tăng 9,2%; sản xuất xe có động cơ tăng 6,2%.

Báo cáo cũng cho thấy, chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 01/02/2017 tăng 13,3% so với cùng thời điểm năm 2016. Trong đó, một số ngành có chỉ số tồn kho tăng thấp hơn mức tăng chung hoặc giảm: Dệt tăng 2,3%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan giảm 0,5%; sản xuất trang phục giảm 3,1%; sản xuất hóa chất và các sản phẩm hóa chất giảm 4,2%; sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu giảm 7,8%; sản xuất thiết bị điện giảm 14,1%; sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 24,9%. Một số ngành có chỉ số tồn kho tăng cao hơn nhiều mức tăng chung: Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 160,9%; sản xuất đồ uống tăng 66,6%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 61,3%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 43,7%; sản xuất xe có động cơ tăng 43,5%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 22,5%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 22,4%.

Tỷ lệ tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 01/2017 là 74,4%. Một số ngành có tỷ lệ tồn kho cao gồm: Sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất 116,7%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn 111,7%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu 110%; sản xuất, chế biến thực phẩm 85%.

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/02/2017 tăng 2,5% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 1,9%; doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 1%; doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 4,4%. Tại thời điểm trên, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng giảm 4,3% so với cùng thời điểm năm trước; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,9%; ngành sản xuất, phân phối điện tăng 0,1%; ngành cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 1,7%.

Lao động của các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/02/2017 so với cùng thời điểm năm trước của một số địa phương như sau: Hải Phòng tăng 14,9%; Đà Nẵng tăng 6,4%; Vĩnh Phúc tăng 5,4%; Bình Dương tăng 3,6%; Đồng Nai tăng 3,1%; Quảng Nam tăng 2,7%; Hải Dương tăng 2%; Hà Nội tăng 1,5%; Cần Thơ tăng 0,9%; TP. Hồ Chí Minh tăng 0,2%; Quảng Ngãi giảm 5,2%; Bà Rịa - Vũng Tàu giảm 8,6%./.