Cụ thể là, trong tháng 02/2020, sản lượng tiêu thụ ô tô toàn thị trường đạt 17.616 xe, bao gồm: 12.471 xe du lịch, giảm 3% so với tháng trước; 4.812 xe thương mại, tăng 74% và 333 xe chuyên dụng, tăng 49% so với tháng trước. Trong khi đó, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 11.697 xe, tăng 22% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 5.919 xe, giảm 4% so với tháng trước.

Nhìn vào tình hình tiêu thụ xe trong tháng 02/2020 cho thấy, sau 1 tháng do ảnh hưởng của yếu tố thời vụ, cũng như dịch covid 19, tình hình tiêu thụ ô tô đã dần hồi phục. Tuy nhiên, nhìn vào thực tế cho thấy, diễn biến dịch covid 19 đang ảnh hưởng nghiêm trọng đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của hầu hết các thành phần kinh tế. Do đó, trong thời gian còn lại của năm 2020, ngành công nghiệp ô tô chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng lớn.

Đối với các thành viên VAMA, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 02/2020 giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, lượng xe ô tô du lịch giảm 30%; xe thương mại giảm 17% và xe chuyên dụng tăng 9% so với cùng kỳ năm 2019. Trong khi đó, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 20% trong khi xe nhập khẩu giảm 38% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biểu đồ: Tổng doanh số bán hàng của các thành viên VAMA tháng 10, 11, 12 năm 2019 và tháng 01, 02/2020

Xét riêng tường thành viên VAMA cho thấy, khá nhiều đơn vị đã có sự tăng trưởng doanh số tốt hơn so với tháng trước, tuy nhiên, vẫn còn không ít đơn vị sụt giảm doanh số, thậm chí có đơn vị giảm 100%, như: Kekong hay Mercedez – Benz Vietnam. Cụ thể cho từng thành viên như sau: Sản lượng tiêu thụ của Thaco đạt 5.648 chiếc, chiếm 34% thị phần, tăng lần lượt 33% và 12% so với cùng kỳ năm 2019 và tháng 01/2020; Tiếp đến là Toyota với sản lượng tiêu thụ đạt 4.682 chiếc, chiếm 28% thị phần, tăng lần lượt là 104% và 19%; Mitsubishi với sản lượng tiêu thụ đạt 1.552 chiếc, chiếm 9,3% thị phần, tăng 270% và giảm 7%; Honda với sản lượng tiêu thụ đạt 1.406 chiếc, giảm lần lượt 13% và 27%...