Cụ thể là, trong tháng 05/2018, sản lượng tiêu thụ ô tô đạt 23.065 xe, tăng 9% so với tháng trước và gần bằng doanh số tháng 05/2017. Trong đó, doanh số xe du lịch đạt 15.397 chiếc, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2017 và tăng 13% so với tháng trước; xe thương mại đạt 6.890 xe lần lượt giảm 19% và 8%; xe chuyên dụng đạt 778 xe, giảm 37% và 36% so với tháng trước (Biểu đồ).

Tính đến hết tháng 05/2018, tổng doanh số bán hàng toàn thị trường giảm 6% so với cùng kỳ năm 2017.

Biểu đồ: Sản lượng tiêu thụ ô tô toàn thị trường năm 2016, năm 2017 và 5 tháng 2018

Trong tháng 05/2018, sản lượng ô tô lắp ráp trong nước đạt 19.467 xe, tăng 9% so với tháng trước. Số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 3.598 chiếc, tăng 12% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 05/2018, doanh số bán hàng xe láp ráp trong nước tăng 10% trong khi xe nhập khẩu giảm 46% so với cùng kỳ năm 2017.

Nhìn vào doanh số tiêu thụ trong 5 tháng đầu năm 2018 cho thấy, sản lượng tiêu thụ vẫn đang trong chù kỳ như năm 2017 và năm 2016. Sản lượng tiêu thụ xe các năm đều không có nhiều biến động.

Đối với các thành viên VAMA, trong tháng 05/2018, sản lượng tiêu thụ đạt 22.374 chiếc, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2017 và tăng 9% so với tháng trước.

Về chi tiết tiêu thụ của từng thành viên VAMA, nhìn chung trong tháng này, hầu hết các thành viên đều có mức tăng nhẹ so với tháng trước, nhưng là giảm so với cùng kỳ năm 2017. Cụ thể như sau: Sản lượng tiêu thụ của Thaco đạt 8.748 chiếc, chiếm 39,1% thị phần tiêu thụ ô tô trên cả nước, tăng 6%với cùng kỳ năm 2017 và tăng 1% so với tháng trước; Toyota đạt 4.752 chiếc, chiếm 21,2%, giảm 8% và tăng 12%; Ford đạt 1.451 chiếc, chiếm 6,5%, giảm 41% và tăng 7%; Honda đạt 2.563 chiếc, tăng 176% và giảm 10%; GM Vietnam đạt 982 chiếc, giảm 5% và tăng 96%.../.