Cụ thể là, sản lượng tiêu thụ xe du lịch đạt 22.312 chiếc, tăng 4% so với tháng trước; 7.203 xe thương mại, giảm 0,3% và 331 xe chuyên dụng giảm 9% so tháng trước. Trong khi đó, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 16.595 xe, tăng 1% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 13.251 xe, tăng 5% so với tháng trước.

Biểu đồ 1: Sản lượng tiêu thụ ô tô toàn thị trường từ tháng 01-11/2019

Nhìn vào Biểu đồ 1 cho thấy, mặc dù sản lượng tiêu thu ô tô giảm so với cùng kỳ năm 2018, tuy nhiên vẫn xếp thứ 3 kể từ đầu năm 2019. Như vậy là sản lượng tiêu thụ ô tô đã có 4 tháng liên tiếp tăng, chứng tỏ nhu cầu của người tiêu dụng đang gia tăng dần trong những tháng cuối năm 2019. Điều này cũng khá dễ hiểu bởi nhu câu sử dụng vào dịp cuối năm, cũng như đầu năm mới cao hơn cho với các mốc thời gian khác trong năm.

Tính chung 11 tháng đầu năm 2019, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xe ô tô du lịch tăng 23%; xe thương mại giảm 3,9% và xe chuyên dụng giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Đối với xe lắp ráp, tính đến hết tháng 11/2019, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 13% trong khi xe nhập khẩu tăng 98% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biểu đồ 2: Sản lượng tiêu thụ ô tô lắp ráp và xe nhập khẩu từ tháng 01-11/2019

Đối với các thành viên VAMA, trong tháng 11/2019, nếu so với tháng trước, sản lượng tiêu thụ hầu hết các thành viên không có nhiều biến động, song so với cùng kỳ năm 2018, có sự sụt giảm tương đối lớn, nhất là 2 nhà phân phối lớn nhất là Thaco và Toyoto. Cụ thể là: Doanh số tiêu thụ của Thaco đạt 8.002 chiếc, chiếm 28,6% thị phần, giảm 10% so với cùng kỳ và tăng 4% so với tháng trước; tiếp đến là Toyota, với sản lượng tiêu thụ đạt 6.612 chiếc, chiếm 23,6% thị phần, giảm lần lượt là 11% và 8%; Mitsubishi, chiếm 13,4% thị phần, với sản lượng tiêu thụ đạt 3.750 chiếc, tăng lần lượt là 125% và 5%; tiếp theo là Honda với sản lượng tiêu thị đạt 3063 chiếc, chiếm 10,9% thị phần, tăng lần lượt là 4% và 0%; Ford với sản lượng tiêu thụ đạt 2.646 chiếc, chiếm 9,5% thị phần...