Tháng 11/2023, hoạt động đầu tư kinh doanh trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục phát triển
Công nhân làm việc trong nhà máy công nghệ cao tại KCN Bá Thiện 2, tỉnh Vĩnh Phúc

Triển khai đa dạng các hoạt động xúc tiến đầu tư vào KCN

Trong tháng 11/2023, hoạt động xúc tiến đầu tư vào các KCN tỉnh Vĩnh Phúc được Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc (Ban Quản lý) quan tâm đẩy mạnh, với các hình thức xúc tiến đầu tư đa dạng, phong phú, đặc biệt là tiếp tục chú trọng xúc tiến đầu tư tại chỗ để các nhà đầu tư đánh giá thực tế môi trường đầu tư trong các KCN của Tỉnh. Một số công việc xúc tiến đầu tư được triển khai trong tháng 11 vừa qua, cụ thể:

Chuẩn bị nội dung tiếp và làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam; phối hợp với UBND thành phố Vĩnh Yên lựa chọn một số doanh nghiệp tiêu biểu trong KCN nằm trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên để đưa Đoàn đại biểu cấp huyện của một số tỉnh Bắc Lào tới thăm quan, học tập kinh nghiệm; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ thống nhất nội dung hợp tác với các địa phương nước ngoài: tỉnh Tochigi (Nhật Bản); tỉnh Chungcheongbuk (Hàn Quốc); vùng Toscana (Italia) và tỉnh Pernik (Bungari).

Tiếp và làm việc với các doanh nghiệp đến khảo sát, tìm hiểu môi trường đầu tư: Tập đoàn COSMX khảo sát thực tế tại KCN Thái Hòa – Liễn Sơn – Liên Hòa, Đoàn các doanh nghiệp Đài Loan trong lĩnh vực điện tử đến khảo sát các KCN trên địa bàn Tỉnh; tham dự tọa đàm với doanh nghiệp tỉnh Aichi tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; cung cấp thông tin, quảng bá về môi trường, chính sách đầu tư của Tỉnh cho Cơ quan xúc tiến Thương mại Đầu tư Hàn Quốc tại Hà Nội (KOTRA Hà Nội); thông tin tuyên truyền tới các doanh nghiệp trong KCN tham dự Triển lãm quốc tế Điện tử và Thiết bị thông minh Việt Nam (IEAE 2023)...

Giới thiệu các cơ quan thông tấn báo chí (Truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, Cổng thông tin điện tử tỉnh...) tới các doanh nghiệp trong KCN thu thập tin tức, viết bài giới thiệu về môi trường đầu tư, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN...

Tổ chức Đoàn xúc tiến đầu tư và học tập kinh nghiệm ở 3 tỉnh: Lâm Đồng; Bình Phước và Kiên Giang.

Tháng 11/2023, hoạt động đầu tư kinh doanh trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục phát triển
Toàn cảnh KCN Bá Thiện 2, tỉnh Vĩnh Phúc

Các KCN thu hút đầu tư khá

Trong tháng 11/2023 tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác thu hút đầu tư. Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 2 dự án FDI với vốn đầu tư đăng ký 10 triệu USD; cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh tăng vốn cho 2 lượt dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 11,5 triệu USD. Tổng vốn đầu tư FDI đăng ký cấp mới và tăng thêm trong tháng 11/2023 là 21,5 triệu USD.

11 tháng đầu năm 2023, các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã thu hút được 21 dự án FDI mới và 39 lượt dự án tăng vốn, với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm 556,03 triệu USD (cấp mới: 247,35 triệu USD; tăng vốn: 308,68 triệu USD), đạt 187% so với cùng kỳ năm 2022 và 159% kế hoạch năm 2023; thu hút 13 dự án trong nước (DDI) và 4 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm 6.239,33 tỷ đồng (cấp mới: 4.302,57 tỷ đồng; tăng vốn: 1.936,76 tỷ đồng), đạt 137% so với cùng kỳ năm 2022 và 208% so với kế hoạch năm 2023.

Tính đến ngày 15/11/2023, số dự án đầu tư còn hiệu lực trong các KCN của Tỉnh là 470 dự án, gồm 109 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 32.730,47 tỷ đồng và 361 FDI, với tổng vốn đầu tư là 6.353,62 triệu USD.

Tháng 11/2023, hoạt động đầu tư kinh doanh trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục phát triển
Toàn cảnh KCN Khai Quang, tỉnh Vĩnh Phúc

Tăng cường triển khai thực hiện các dự án đầu tư

Lũy kế đến ngày 15/11/2023, có 402 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc (328 dự án FDI và 74 dự án DDI), chiếm 86% tổng số dự án đầu tư.

Trong số 68 dự án chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong các KCN có: 11 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng, chiếm 2,3% tổng số dự án; 49 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai dự án, chiếm 10 % tổng số dự án; 3 dự án đang thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, chiếm 0,7% tổng số dự án và 5 dự án đang giãn tiến độ, làm thủ tục chấm dứt hoạt động, chiếm 1% tổng số dự án.

Vốn thực hiện của các dự án đạt được trong tháng 11/2023 như sau:

Dự án FDI: Vốn thực hiện là 38,28 triệu USD, nâng vốn thực hiện 11 tháng năm 2023 là 413,88 triệu USD, đạt 106% so với cùng kỳ năm 2022 và 113% so với kế hoạch năm 2023.

Lũy kế đến 15/11/2023, vốn thực hiện của các dự án FDI là 3.823,44 triệu USD, đạt 60,2% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án.

Dự án DDI: Vốn thực hiện là 140 tỷ đồng, nâng vốn thực hiện 11 tháng năm 2023 là 1.339,15 tỷ đồng, đạt 132% so với cùng kỳ năm 2022 và 70% kế hoạch năm 2023.

Lũy kế đến 15/11/2023, vốn thực hiện của các dự án DDI là 13.463,06 tỷ đồng, đạt 41% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án.

Tháng 11/2023, hoạt động đầu tư kinh doanh trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục phát triển
Lễ khởi công dự án xây dựng Nhà máy của Công ty TNHH Asahi Intecc Hà Nội diễn ra ngày 9/11 vừa qua tại KCN Thăng Long Vĩnh Phúc

Phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quản lý nhà nước và phát triển các KCN

Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc cho biết, để hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quản lý nhà nước và phát triển các KCN trong năm 2023, tháng 12/2023, Ban Quản lý đẩy mạnh tăng tốc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước và phát triển các KCN, phấn đấu đạt được các chỉ tiêu chủ yếu trong thu hút đầu tư và triển khai dự án, cụ thể:

Về thu hút đầu tư: Dự kiến cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và điều chỉnh tăng vốn cho 2-3 dự án FDI với tổng vốn đăng ký khoảng 3-5 triệu USD; cấp mới, điều chỉnh tăng vốn cho 1-2 dự án DDI với tổng vốn đăng ký khoảng 30-50 tỷ đồng.

Về triển khai dự án: Dự kiến có thêm 1-2 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, với vốn thực hiện của các dự án FDI đạt khoảng 45-50 triệu USD và vốn thực hiện của các dự án DDI đạt khoảng 50-100 tỷ đồng.

Để đạt được các chỉ tiêu trên, Ban Quản lý tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ xúc tiến đầu tư, cụ thể:

Tiếp tục hướng dẫn thủ tục về đầu tư, cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư đến tìm hiểu đầu tư vào các KCN trong địa bàn Tỉnh.

Phối hợp với các sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện các nội dung: triển khai Đề án Thu hút các nhà đầu tư chiến lược đến đầu tư tại tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030; rà soát, tổng hợp, đề xuất các nội dung/văn kiện hợp tác kinh tế với các tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam – Nhật Bản tổ chức từ ngày 16-18/12/2023 tại Nhật Bản theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tổ chức Đoàn công tác xúc tiến đầu tư tại 3 tỉnh: Đồng Tháp; Trà Vinh và Long An; tổ chức Hội nghị kết nối và tuyển dụng lao động với các tỉnh Sơn La và Yên Bái.

Tăng cường quản lý quy hoạch, xây dựng và phát triển các KCN

Phối hợp với các nhà đầu tư và các cơ quan liên quan giải quyết các vấn đề có liên quan đến các KCN: Chấn Hưng, Phúc Yên, Đồng Sóc.

Phối hợp với các nhà đầu tư và các cơ quan liên quan để đẩy nhanh tiến độ đối với các KCN đã đi vào hoạt động và đang bồi thường, giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại của KCN bao gồm: KCN Khai Quang, Bình Xuyên, Bá Thiện II, Tam Dương II - khu A, Bá Thiện II; các KCN vừa có quyết định thành lập: KCN Sơn Lôi, Sông Lô I, Sông Lô II, Tam Dương I - khu vực 2; Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa khu vực 2 (giai đoạn 1); Nam Bình Xuyên.

Đôn đốc Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ khởi công dự án đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Sông Lô I.

Tiếp tục thực hiện các công việc đảm bảo duy trì hoạt động của KCN Bá Thiện (PKII): Sửa chữa điện chiếu sáng KCN, nạo vét hố ga, hệ thống thoát nước, phát cắt cỏ tạp, cắt tỉa cây keo, duy tu, sửa chữa, cải tạo hạ tầng, chỉnh trang cây xanh...

Quản lý chặt chẽ các dự án sau cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Rà soát tiến độ triển khai các dự án, đôn đốc các dự án thực hiện theo tiến độ cam kết; làm việc với các doanh nghiệp triển khai chậm tiến độ theo đăng ký, để hướng dẫn doanh nghiệp điều chỉnh dự án cho phù hợp thực tế.

Tiếp tục rà soát tình hình sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; chủ động trong công tác phối hợp, giải quyết vướng mắc cho các nhà đầu tư - Công ty TNHH Tập đoàn Gia Vũ thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư; phối hợp với các sở, ngành liên quan dự thảo văn bản của UBND Tỉnh xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải để giải quyết tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho Công ty TNHH Piaggio Việt Nam đối với kiến nghị liên quan đến đăng ký biển số tạm thời cho xe lái thử; phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc cho ý kiến đối với các nội dung liên quan đối với hồ sơ cấp mới/điều chỉnh theo quy định.

Thực hiện công tác quản lý lao động, quản lý môi trường, kiểm tra, giám sát, phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý các hoạt động trong KCN theo nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục triển khai thực hiện Gói thầu lấy mẫu và thuê phân tích mẫu, xác định mẫu vi phạm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trong KCN năm 2023.

Thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp với Trung tâm hành chính công đảm bảo thực hiện các thủ tục hành chính đúng quy định.

Công tác khác: Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, tiếp tục thực hiện các nội dung chuyển đổi số đối với quy trình nghiệp vụ trên phần mềm Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc. Tiếp tục thực hiện đẩy mạnh công tác tư vấn, hỗ trợ cho các nhà đầu tư/doanh nghiệp thực hiện hồ sơ/thủ tục đầu tư, lao động, môi trường, xây dựng./.

Tháng 11/2023, hoạt động đầu tư kinh doanh trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục phát triển
Công nhân đang làm việc trong Công ty TNHH Optrontec vina, KCN Bá Thiện 2, tỉnh Vĩnh Phúc