Cụ thể là, trong tháng 6/2020, sản lượng tiêu thụ ô tô toàn thị trường đạt 24.002 xe, bao gồm: 17.593 xe du lịch, tăng 0,1% so với tháng trước; 6.133 xe thương mại, tăng 0,4% và 339 xe chuyên dụng, tăng 10% so với tháng trước. Trong khi đó, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 16.088 xe, tăng 2% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 7.977 xe, giảm 2% so với tháng trước.

Nhìn vào tình hình tiêu thụ xe trong tháng 7/2020 cho thấy, sản lượng tiêu thụ ô tô không có nhiều thay đổi so với tháng trước, thị trường tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng từ đại dịch Covid-19. Cụ thể là, nếu so với cùng kỳ năm 2019, sản lượng tiêu thu giảm khá sâu. Theo đó, tổng doanh số bán hàng tính đến hết tháng 7 giảm 28% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó, xe ô tô du lịch giảm 29%; xe thương mại giảm 23% và xe chuyên dụng giảm 39% so với cùng kì năm 2019.

Đối với các thành viên VAMA, trong tháng 7/2020, sản lượng tiêu thụ của các thành viên đạt 23.324 chiếc, giảm 11% so với cùng kỳ năm 2019, nhưng tăng 26% so với tháng trước. Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 6/2020 giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, lượng xe ô tô du lịch giảm 32%; xe thương mại giảm 23% và xe chuyên dụng giảm 30% so với cùng kỳ năm 2019. Trong khi đó, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 23% trong khi xe nhập khẩu giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biểu đồ: Tổng doanh số bán hàng của các thành viên VAMA từ tháng 01 đến tháng 7/2020

Xét riêng tường thành viên VAMA cho thấy, nếu so với cùng kỳ năm 2019, sản lượng tiêu thụ tiếp tục giảm, thậm chí có nhà phân phối không tiêu thụ được sản phẩm nào, như: Mekong, GMV hay Mercedes-Benz Vietnam. Mặc dù vậy, 2 nhà phân phối lớn là Trường Hải và Toyota trở thành điểm sáng trên thị trường khi ghi nhận mức tăng sản lượng so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, sản lượng tiêu thụ của các thành viên VAMA, như sau: Sản lượng tiêu thụ của Thaco đạt 8.430 chiếc, chiếm 36,1% thị phần, tăng 8% so với tháng trước và tăng 7% so với cùng kỳ năm 2019; Tiếp đến là Toyota với sản lượng tiêu thụ đạt 5.307 chiếc tăng 19% và giảm 28%; Mitsubishi với sản lượng tiêu thụ đạt 2.704 chiếc, giảm 6% và tăng 44%; Ford với sản lượng tiêu thụ đạt 2.225 chiếc, tăng 13% và giảm 20%...