Báo cáo tóm tắt tình hình triển khai giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”, tại Phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Phó Trưởng đoàn Thường trực Đoàn giám sát Vũ Hồng Thanh cho biết, đến ngày 15/1 đã nhận đủ báo cáo của Chính phủ và các Bộ, tuy nhiên tiến độ gửi báo cáo của các địa phương vẫn còn chậm, theo Văn phòng Quốc hội…

Thanh tra Chính phủ và nhiều tỉnh chưa gửi báo cáo về Đoàn giám sát của Quốc hội
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo kết quả bước đầu triển khai chuyên đề giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành". Ảnh: Quốc hội

Theo thông tin từ Tổ giúp việc Đoàn giám sát của Quốc hội cho biết, đến ngày 17/2, có 42 cơ quan, đơn vị chưa gửi báo cáo về Đoàn giám sát của Quốc hội, trong đó gồm 1 đơn vị thuộc các cơ quan bộ, ngành; 13 UBND các tỉnh, 14 Hội đồng nhân dân (HĐND) các tỉnh và 14 Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) các tỉnh/thành phố. Danh sách cụ thể như sau:

Thanh tra Chính phủ và nhiều tỉnh chưa gửi báo cáo về Đoàn giám sát của Quốc hội

Trước tình trạng trên, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban Kinh tế và Văn phòng Quốc hội có văn bản hỏa tốc gửi tất cả các đầu mối, các bộ, ngành và địa phương trong Kế hoạch giám sát đã xác định, để đôn đốc thực hiện việc gửi báo cáo, bởi đây là dữ liệu đầu vào của Đoàn giám sát…/.