Lãnh đạo Bộ Tài chính vừa công bố số thu ngân sách Nhà nước năm 2017 với tổng thu ước đạt trên 1,283 triệu tỷ đồng, vượt 71.000 tỷ đồng so với dự toán.

Với số thu trên, Thứ trưởng tính toán, tổng thu ngân sách năm 2017 đã vượt 5,9% dự toán, tăng 43.700 tỷ đồng so với số báo cáo Quốc hội. Trước đó, trong Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương hồi cuối tháng 12/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng dự kiến, tổng thu ngân sách Nhà nước cả năm sẽ vượt dự toán 5%.

Về chi ngân sách, Thứ trưởng Trần Xuân Hà chưa nói rõ con số nhưng theo ông, tính tới 31/12/2017, các nhiệm vụ chi thường xuyên đã cơ bản thực hiện xong theo dự toán, chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước đạt khoảng 75,9% dự toán. Theo dự toán, chi ngân sách năm 2017 ở mức hơn 1,39 triệu tỷ đồng.

Bôi chi ngân sách qua đó theo lãnh đạo Bộ Tài chính là hơn 174.000 tỷ đồng, bằng 3,48% GDP, trong phạm vi dự toán Quốc hội.

Theo Bộ Tài chính, một trong những nguyên nhân quan trọng khiến tổng thu ngân sách năm 2017 vượt chỉ tiêu pháp lệnh là nhờ sự đóng góp tích cực của khu vực kinh tế tư nhân và đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, việc thanh tra kiểm tra cũng đã giúp tăng thu trên 17.000 tỷ đồng và giúp cho việc thu hồi nợ đọng thuế đạt kết quả cao.

Với năm 2018, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, dự toán thu cân đối ngân sách theo dự toán là hơn 1,319 triệu tỷ đồng trong đó riêng thu nội địa đạt 1,099 triệu tỷ đồng, thu dầu thô đạt 35.900 tỷ đồng và dự toán thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu là 179.000 tỷ đồng.

Dự toán chi ngân sách năm nay theo Thứ trưởng Trần Xuân Hà ở mức trên 1,522 triệu tỷ đồng trong đó chi thường xuyên là 940.740 tỷ đồng. Dự toán bội chi ngân sách theo đó khoảng 204.000 tỷ đồng (3,7%GDP)./.