Hoàn thành các chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao

Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp cho biết, trong năm 2017 cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành đã tổ chức nhiều hoạt động đền ơn, đáp nghĩa thiết thực, như: tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ; thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Tập trung giải quyết hồ sơ tồn đọng về xác nhận, công nhận người có công với cách mạng với cách làm sáng tạo, linh hoạt, dân chủ, công khai, minh bạch, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Quang cảnh hội nghị

Các chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao (về tỷ lệ lao động qua đào tạo, tỷ lệ thất nghiệp của lao động khu vực thành thị và giảm tỷ lệ hộ nghèo) đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, góp phần cùng cả nước hoàn thành toàn diện 13 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Quốc hội giao. Cụ thể, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi năm 2017 là 2,24%, trong đó khu vực thành thị là 3,18%; lao động đã qua đào tạo có sự gia tăng nhanh hơn của nhóm có trình độ sơ cấp nghề và đại học trở lên; ước cả năm tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 56%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có bằng, chứng chỉ là 22,5%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều cuối năm 2017 giảm xuống còn dưới 7%, giảm khoảng 1,35% so với cuối năm 2016.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phải lập dự án nghiên cứu dự báo lao động, ngành nghề để phù hợp với dự án ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về đào tạo để phù hợp với nhu cầu người lao động.

Cùng với đó, các hoạt động an sinh xã hội được bảo đảm, giảm nghèo đi vào thực chất với các hoạt động thiết thực nhằm bảo đảm “không ai bị bỏ lại phía sau”; công tác người cao tuổi, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ được quan tâm chỉ đạo…

Các lĩnh vực của ngành đều có nhiều chuyển biến tích cực so với năm 2016, cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đáng chú ý, đó lần đầu tiên đưa 134 nghìn người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (đạt 127,6% kế hoạch), tập trung vào thị trường có thu nhập cao…

Ngoài những thành tựu đã đạt được trong năm 2017, báo cáo cũng chỉ ra một số vấn đề còn tồn đọng, như đổi mới giáo dục nghề nghiệp còn chậm, chưa thực sự gắn với nhu cầu của xã hội; chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế; công tác tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp của các trường gặp nhiều khó khăn; nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp còn lúng túng trong việc chuyển đổi chương trình đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp; quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội còn bất cập; hệ thống thông tin thị trường còn mất cân đối; tỷ lệ lao động ở khu vực phi chính thức còn lớn; năng suất lao động thấp...

Phải quan tâm, chăm lo người yếu thế

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao thành tích của Lao động, Thương binh và Xã hội trong năm qua. Đồng thời, Thủ tướng chỉ ra một số nhiệm vụ mà Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cần tập trung trong năm 2018. Thủ tướng yêu cầu, Bộ cần khẩn trương xây dựng đề án cải cách tiền lương, đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội để trình Hội nghị Trung ương VII. Lương tối thiểu ở khu vực kinh doanh để bảo vệ người lao động là cần thiết nhưng cần tính toán kỹ và điều chỉnh định kỳ để vừa bảo đảm thu nhập tối thiểu cho người lao động, vừa không đặt gánh nặng lớn lên doanh nghiệp; Cần nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đào tạo kỹ năng cho nguồn nhân lực, đó là chìa khóa để thoát bẫy thu nhập trung bình. Tạo điều kiện cho khu vực tư nhân tham gia xây dựng trường nghề, cung cấp dịch vụ hướng nghiệp. Cần chuyển mạnh từ cấp kinh phí sang đặt hàng đào tạo nghề.

Bên cạnh đó, tăng cường quản lý lao động Việt Nam ở nước ngoài, mở rộng thị trường xuất khẩu lao động có thu nhập cao. Tiếp tục hoàn thiện, tổ chức thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách giảm nghèo. Cần nâng dần tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội. Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị khi để xảy ra bạo lực, bạo hành đối với trẻ em, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện, đừng để tình trạng kinh tế có phát triển mà xã hội chưa ổn. Tiếp tục cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, giảm và loại bỏ những thủ tục rườm rà, chồng chéo đối với các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp, người dân.

Thủ tướng đặc biệt lưu ý, phải quan tâm, chăm lo người yếu thế

Thủ tướng lưu ý, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ tác động sâu sắc đến việc làm, người lao động, nhất là đối với ngành nghề sử dụng nhiều lao động, nên cần phải chủ động, đồng bộ trong phát triển khoa học công nghệ, nguồn nhân lực.

Vì thế, trong năm 2018, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cần phải tập trung đổi mới hệ thống dạy nghề theo hướng tự chủ, gắn với doanh nghiệp, hướng về công nghệ mới, đặc biệt kỹ năng công nghệ thông tin. Trong bối cảnh nước ta tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA) với các điều khoản về lao động công đoàn, Thủ tướng nhấn mạnh, cần nắm tình hình công nhân và người lao động sát hơn nữa, quan tâm đến quyền lợi chính đáng, nhất là các thiết chế văn hóa cần thiết cho người lao động.

Đặc biệt, về công tác đón Tết Nguyên đán sắp tới, Thủ tướng đề nghị quan tâm đặc biệt đến người cô đơn, người nghèo, người có công, người không có nơi nương tựa, người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, người lao động ở khu vực công nghiệp, người ở công trường, bệnh viện…/.