(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 18, tháng 6 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

TS. Nguyễn Hoài Long, ThS. Lê Phạm Khánh Hòa,

Khoa Marketing, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Nguyễn Hữu Dũng

PhD candidate, Business School, Sichuan University