"Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã trả lời trực tiếp, thẳng thắn, trách nhiệm và đầy đủ ý kiến của các đại biểu Quốc hội…", Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại phiên Quốc hội chất vấn về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực dân tộc, diễn ra sáng nay, ngày 7/6.

Về Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Phó Thủ tướng nhận khuyết điểm trước Quốc hội và bà con đang sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vì Chương trình này và 2 Chương trình mục tiêu quốc gia còn lại thực hiện chậm.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn chậm
Theo Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, thời gian tới, với sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội, Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh tháo gỡ, hoàn thiện cơ sở pháp lý vững chắc để Chương trình được giải ngân đúng theo yêu cầu

Theo Phó Thủ tướng, chúng ta chỉ còn 2,5 năm để thực hiện giai đoạn 1 của Chương trình này. Nhiều đồng bào dân tộc thiểu số thụ hưởng Chương trình này đang sống ở biên cương, phên giậu của đất nước, đang chịu nhiều khó khăn để gìn giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

"Có một số vướng mắc chính trong việc triển khai Chương trình là số lượng văn bản ban hành rất nhiều. Riêng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được tích hợp từ 118 chính sách, 10 dự án, 22 tiểu dự án, 55 nội dung thành phần, chịu sự quản lý của 23 bộ, ngành Trung ương, nên còn nhiều chồng chéo, xung đột…", Phó Thủ tướng cho biết.

Cũng theo ông Trần Lưu Quang, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 71/CĐ-TTg, ngày 23/2/2023 về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, trong khoảng hơn 2 tháng, 18/18 bộ ngành đã có 59 văn bản trả lời, giải quyết được 261/339 thắc mắc của các cơ quan, địa phương. Với các nội dung còn lại, Chính phủ đang chuẩn bị sửa đổi Nghị định số 27/2022/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, điều chỉnh một số thông tư. Việc sửa đổi Nghị định số 27/2022/NĐ-CP đang được gấp rút tiến hành, ngay trong hôm nay Chính phủ sẽ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp giải trình báo cáo của Chính phủ, cố gắng ban hành trước ngày 15/6.

"Thực tế ở địa phương cũng cho thấy, các địa phương không giải ngân được nhiều vốn Trung ương, nhưng giải ngân được tỷ lệ lớn vốn đối ứng địa phương. Điều đó cho thấy những quy định còn vướng mắc, gây khó khăn, nên việc tháo gỡ ở các quy định này sẽ tạo được tác động tốt...", Phó Thủ tướng khẳng định./.