Văn phòng Chính phủ mới có Thông báo số 145/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về tình hình rà soát danh mục và mức vốn dự kiến bố trí cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện danh mục và mức vốn cho các dự án thuộc Chương trình phục hồi
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định rõ về thời hạn các bộ, cơ quan trung ương, địa phương phải hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định

Theo Thông báo, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến tại cuộc họp khẩn trương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan căn cứ nguyên tắc, tiêu chí sử dụng nguồn vốn của Chương trình tiếp tục rà soát, hoàn thiện danh mục và mức vốn dự kiến bố trí cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; chịu trách nhiệm đề xuất rõ các nhiệm vụ, dự án đã đủ điều kiện thông báo vốn để hoàn thiện thủ tục đầu tư; các nhiệm vụ, dự án chưa đủ điều kiện thông báo vốn theo quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022; đồng thời, xác định rõ về thời hạn các bộ, cơ quan trung ương, địa phương phải hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định, bảo đảm trong thời gian sớm nhất; đề xuất phương án xử lý đối với các nhiệm vụ, dự án không đáp ứng tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư đề ra.

Đối với số vốn còn lại không đủ điều kiện thông báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương, địa phương thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định; trên cơ sở đó, căn cứ nguyên tắc, tiêu chí sử dụng nguồn vốn của Chương trình tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 để đề xuất phương án xử lý, bảo đảm đúng quy định.

Đối với các dự án đầu tư đường cao tốc (Hòa Bình - Mộc Châu đoạn từ Km 19 đến Km 53 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Hà Giang - Tuyên Quang; Nâng cấp đoạn Km 18 - Km 80 Quốc lộ 4B, Lạng Sơn; Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng), Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ quyết định phân cấp cho các Ủy ban nhân dân cấp tỉnh các địa phương có đủ năng lực, kinh nghiệm quản lý và có văn bản đề xuất làm cơ quan chủ quản.

Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trong việc đề xuất danh mục và thông tin, số liệu các nhiệm vụ, dự án sử dụng nguồn vốn từ Chương trình, bảo đảm đúng quy định; phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc bảo đảm tiến độ báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương chuẩn bị báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội để báo cáo cấp có thẩm quyền./.

Ngày 12/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có Công điện về đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Thành lập Tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn trong từng bộ, cơ quan, địa phương để thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát và kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn; phấn đấu giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 gắn với bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Còn tại Hội nghị triển khai Nghị quyết của Chính phủ và Quốc hội về chính sách tài khóa phục hồi kinh tế ngày 16/2, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, cần phân bổ nguồn lực phù hợp, hài hòa, tránh cơ chế "xin - cho", không để xảy ra sai sót, vi phạm, triển khai chậm là bất lợi cho người lao động, cho đất nước.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã có ngay văn bản hướng dẫn các bộ, địa phương rà soát các danh mục của dự án, đề xuất mức vốn cụ thể để giao cho dự toán năm 2022 bố trí thực hiện giải ngân bổ sung.

Trong gói hỗ trợ 350.000 tỷ đồng thì có 240.000 tỷ đồng được lấy từ nguồn tăng thu và tiết kiệm chi của ngân sách. Bộ Tài chính cho biết, nguồn vốn luôn sẵn sàng, giờ chỉ chờ các gói hỗ trợ được thông qua là có thể giải ngân ngay. Còn cộng đồng doanh nghiệp hiện kỳ vọng việc đưa nhanh nguồn vốn này ra sẽ là đòn bẩy quan trọng giúp họ có thêm cơ hội, nguồn lực để phục hồi sản xuất kinh doanh./.