Tại buổi họp “Thông tin kết quả hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm 2017” do NHNN tổ chức ngày 5/6, Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, từ đầu năm tới nay, việc điều hành chính sách tiền tệ tiếp tục gặt hái thành công trong việc góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện các giải pháp hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh.

Cụ thể, lạm phát của 5 tháng đầu năm 2017 bình quân 4,47%, điều này cho thấy diễn biến lạm phát đã theo hướng tích cực, đi đúng vào các giải pháp điều hành của Chính phủ, NHNN cũng như sự phối hợp giữa các Bộ, ngành.

Với riêng hoạt động ngân hàng, trong 6 tháng đầu năm 2017, thị trường tiền tệ, ngoại hối cũng như các chỉ số hệ thống ngân hàng diễn biến cơ bản tiếp tục tích cực và ổn định.

Đối với lãi suất, ngay từ đầu năm, NHNN cũng như nhiều chuyên gia kinh tế đều đánh giá việc giữ ổn định mặt bằng lãi suất và phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay trong năm 2017 là khó khăn, thách thức. Trong những tháng đầu năm có hiện tượng một số NHTM tăng lãi suất huy động, nhưng chủ yếu ở kỳ hạn trên 12 tháng. Tuy nhiên, NHNN đã theo dõi rất sát sao, chủ động họp với các NHTM để tìm kiếm nguyên nhân, chỉ đạo các tổ chức tín dụng đưa ra các giải pháp để ổn định mặt bằng lãi suất.

Phó Thống đốc cũng cho biết, NHNN cũng rất kiên quyết chỉ đạo các tổ chức tín dụng chú trọng kiểm soát rủi ro tín dụng, đảm bảo cân đối nguồn vốn giữa tỷ lệ huy động vốn với việc sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn, những lĩnh vực rủi ro như tín dụng bất động sản... NHNN luôn chỉ đạo các tổ chức tín dụng phải cân đối nguồn vốn để cấp được tín dụng theo nhu cầu sản xuất kinh doanh, song vẫn phải đảm bảo an toàn hệ thống.

Đánh giá về tăng trưởng tín dụng trong năm 2017, Phó Thống đốc cho biết đã có sự tăng cao hơn so với những năm trước. Cụ thể, tính đến ngày 25/5, tăng trưởng tín dụng của toàn hệ thống là 6,53%, cao hơn so với cùng kỳ năm 2016 (5%), năm 2015 (4,5%), điều này đã hỗ trợ tích cực cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là trong điều kiện giải ngân đầu tư công chưa được cao.

Cơ cấu tín dụng tiếp tục tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt với những lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ. Tín dụng vào lĩnh vực bất động sản cũng đang diễn biến đúng và trúng chủ trương điều hành của Thống đốc, tốc độ tăng trưởng tín dụng bất động sản chậm lại so với tốc độ năm 2016.

Trong những tháng đầu năm, NHNN cũng đã theo dõi rất sát diễn biến về thị trường ngoại hối trên thế giới và trong nước để từ đó công bố tỷ giá trung tâm hàng ngày một cách phù hợp theo đúng diễn biến tỷ giá ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng trong nước, cũng như diễn biến của thị trường quốc tế, đảm bảo phù hợp mục tiêu của chính sách tiền tệ. Đến nay, tỷ giá trung tâm tăng khoảng trên 1% so với đầu năm 2016. Những tháng đầu năm, NHNN tiếp tục mua ngoại tệ để tăng dự trữ ngoại hối. Những nhu cầu về ngoại tệ hợp pháp của người dân và tổ chức đều được hệ thống tổ chức tín dụng cung ứng, đảm bảo một cách thông suốt.

Cũng theo Phó thống đốc Nguyễn Thị Hồng trong nửa đầu năm 2017, NHNN đã trình Quốc hội Dự thảo Nghị quyết về việc xử lý nợ xấu và sửa đổi bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng. Điều này nhằm tháo gỡ những khó khăn, hỗ trợ và thúc đẩy việc xử lý nợ xấu nhanh và hiệu quả hơn góp phần khơi thông dòng vốn tín dụng cho nền kinh tế./.