Ngành chè vi nhiu ni lo

Theo báo cáo ti Hi ngh phát triển sản xuất chè an toàn do B Nông nghip và Phát trin nông thôn, t chc ngày 19/8, hin nay c nước có khong 131 ngàn ha đt trng chè (tăng 4,4 nghìn ha so vi năm 2011). Trong đó, din tích chè đang cho thu hoch là 115 nghìn ha. 04 năm qua (2011-2014), c nước đã trng mi và trng thay thế được gn 22 nghìn ha, nhiu nht là các tnh: Thái Nguyên, Lâm Đng, Ngh An, Phú Th, Hà Giang và Lào Cai. Năng sut chè bình quân đt 83,4 t/ha; tng sn lượng chè búp tươi đt trên 962 nghìn tn, tăng 8,6% so vi năm 2011.

Đến tháng 7/2015, khi lượng xut khu chè ước đt 11 nghìn tn vi giá tr đt 21 triu USD, đưa khi lượng xut khu chè 7 tháng đu năm 2015 ước đt 65 nghìn tn vi giá tr đt 111 triu USD.

Vi sn lượng và kim ngch xut khu trên, Vit Nam tiếp tc đng v trí th 5 trên thế gii, sau Trung Quc, n Đ, Kenya và Srilanka.

Cũng ti hội nghị trên, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết, mc dù Việt Nam đứng thứ 5 trên thế giới về sản lượng xuất khẩu chè, nhưng chỉ đạt 3,5-4 điểm trên thang điểm 10 của thế giới về chất lượng chè xuất khẩu. Nguyên nhân ch yếu ca tình trng trên là do việc đảm bảo an toàn v sinh thc phm đối với sản phẩm chè vẫn chưa được cải thiện.

Vic lm dng thuc tr sâu trong trng chè đã tr thành vn nn ca ngành công nghip chè Vit Nam. Theo Kết quả điều tra năm 2012 của Cục Bo v thc vt, B Nông nghip và Phát trin nông thôn cho thấy, diện tích sản xuất chè theo hướng an toàn chỉ chiếm 3% tổng diện tích chè toàn quốc. Các hộ nông dân sản xuất chè sử dụng tới 81 loại thuốc thuộc 53 hoạt chất để phun trừ sâu bệnh trên chè. Trong đó, có 37 hoạt chất không nằm trong danh mục thuốc bo v thc vt được phép sử dụng (chiếm 69%). Thực tế sử dụng thuốc bo v thc vt, có 49% nông dân phun nồng độ cao hơn hướng dẫn; 64% phun hỗn hợp 2 loại thuốc và 14% phun hỗn hợp 3 loại thuốc. Gần 50% nông dân phun trên 7 lần/vụ, có nhiều hộ phun tới 4 lần/tháng...

Theo số liệu của Cục Trồng trọt, các tổ chức chứng nhận VietGAP đã cấp giấy cho 197 cơ sở sản xuất chè với diện tích 9.300 ha. Tuy nhiên, việc tổ chức sản xuất chè an toàn vẫn chưa gắn giữa chế biến với sản xuất nguyên liệu, nhiều cơ sở không có vùng nguyên liệu; giá cả thu mua không hợp lý nên không khuyến khích người sản xuất coi trọng chất lượng nguyên liệu. Cùng với đó, kỹ thuật sản xuất, tổ chức sản xuất chè an toàn chưa có nguồn kinh phí riêng để thực hiện.

Vi vic sn xut manh mún, nh l li s dng thuc tr sâu nên Vit Nam đang là mt trong nhng quc gia vi phm v đ an toàn thc phm, dn đến vic tiêu th chè gp rt nhiu khó khăn, sn lượng chè đen xut khu 06 tháng đu năm 2015 gim mnh. Ngày 8/7/2015, ông Li Thế Hưng, Chi Cc trưởng Chi Cc Bo v thc vt Lâm Đng cho biết, phía đi tác Đài Loan va tr li 80 tn chè cho các doanh nghip ca Lâm Đng vì dư lượng thuc bo v thc vt trong sn phm vượt quá ngưỡng cho phép. Cũng vi nguyên nhân trên, hơn 2.000 tn chè khác ca các doanh nghip ti Lâm Đng hin đang tn kho, không th xut đi Đài Loan được. Lượng chè b tr li và tn kho tp trung ch yếu ti 6 doanh nghip chuyên sn xut, chế biến chè ti TP. Bo Lc và huyn Bo Lâm. (Kim Ngân, 2015).

Bên cnh đó, thương hiu cũng là vn đ đáng lo ca ngành chè. Mc dù là nước xut khu chè đng th 5 trên thế gii, nhưng thương hiu chè Vit Nam vn m nht, chưa được nhc ti. Theo Hip hi Chè Vit Nam (Vitas), người tiêu dùng các nước chưa nhn biết hay phân bit được đâu là chè “made in Vit Nam” vi các loi chè sn xut ti các nước khác. Lý do chính là vì hin nay, có ti 90% lượng chè ca Vit Nam được xut khu dưới dng nguyên liu thô đóng bao 50 kg, ch 10% được xut khu dưới dng thành phm. Tuy nhiên, ngay c khi xut khu đt kim ngch cao thì giá chè xut khu ca nước ta ch bng 50%-60% giá chè xut khu ca các nước trên thế gii...

Đ phát trin bn vng

Trước thc trng trên, ti Hi ngh phát triển sản xuất chè an toàn, B trưởng B Nông nghip Cao Đc Phát, khng đnh: cây chè là cây trng quan trng, mun thúc đy phát trin, cùng vi nhng tn ti lâu năm ca ngành chè, vn đ ni lên là an toàn v sinh thc phm. B trưởng cho rng, hin nay, công tác qun lý an toàn thc phm đi vi chè vn còn lng lo, do đó, cn phi thc hin các bin pháp quyết lit đ phát trin chè bn vng, nhưng phi tp trung và nâng cao cht lượng. Cn tuyên truyn vn đng nâng cao nhn thc ca người dân trong vic t chc li sn xut theo mô hình t hp tác, hp tác xã. Tất cả những hình thức tổ chức sản xuất đều phải vận hành kỹ thuật sản xuất theo quy trình thực hành nông nghiệp tốt, VietGAP, GlobalGAP, UTZ, ISO... Bên cnh đó, cn qun lý cht lượng đưa ra chế đ giám sát cht ch, siết cht, nghiêm khc vi nhng nơi buôn bán hàng hóa trôi ni, không có cht lượng.

B trưởng cũng yêu cu, phi thc hin chính sách h tr xây dng thương hiu đi vi ngành trng chè; đng thi cn chn chnh công tác qun lý vt tư nông nghip v an toàn v sinh thc phm, trng tâm là thuc bo v thc vt trong quá trình trng, chăm sóc cây chè.

PGS, TS. Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bo v thc vt, cho rằng, các loại sâu bệnh trên chè không phải là khó phòng trừ. Người làm chè chỉ cần sử dụng thuốc bo v thc vt khi nào thật cần thiết và phải sử dụng với nguyên tắc "4 đúng". Vì vậy, việc sử dụng thuốc bo v thc vt đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn thc phm trên sản phẩm chè không phải là vấn đề kỹ thuật mà là việc tổ chức lại sản xuất. Người làm chè là thành viên của doanh nghiệp, hp tác xã, các tổ chức thì mới có thể giám sát cộng đồng và đồng loạt thực hiện đảm bảo an toàn thc phm được.

Tài liu tham kho:

1. B Nông nghip và Phát trin nông thôn (2015). Hi ngh phát trin sn xut chè an toàn, ngày 19/8, ti Thái Nguyên

2. Kim Ngân (2015). 80 tn chè xut đi Đài Loan b tr v, truy cp t http://cand.com.vn/Kinh-te/80-tan-che-xuat-di-dai-Loan-bi-tra-ve-357528/