Công bố Quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đến năm 2040
Toàn cảnh Hội nghị “Công bố Đồ án Quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đến năm 2040"

Tham dự Hội nghị có đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư thường Trực Tỉnh ủy tỉnh Cao Bằng; các đại biểu đến từ Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo tỉnh Cao Bằng cùng các sở, ngành, chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng tỉnh Cao Bằng; các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương đến dự và đưa tin.

Mục đích của Hội nghị là nhằm thông tin rộng rãi đến các sở, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân, nhân dân trong vùng quy hoạch về mô hình, chức năng, định hướng của Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế (KKT) cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đến năm 2040. Việc công bố, công khai quy hoạch để các tổ chức, cá nhân có liên quan trong phạm vi Quy hoạch được biết và thực hiện việc đầu tư xây dựng các công trình xây dựng cơ bản theo đúng quy hoạch; chấp hành các quy định về quản lý quy hoạch xây dựng, hạn chế các hành vi vi phạm quy hoạch; quản lý và khai thác có hiệu quả diện tích đất xây dựng đã quy hoạch.

Tỉnh Cao Bằng công bố Quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đến năm 2040
Đại diện Vụ Quy hoạch kiến trúc, Bộ Xây dựng trao hồ sơ Quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đến năm 2040 cho đại diện lãnh đạo tỉnh Cao Bằng

“Bức tranh tổng quan” KKT cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đến năm 2040

Công bố Quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đến năm 2040
Đại diện Vụ Quy hoạch kiến trúc, Bộ Xây dựng công bố Quyết định số 295/QĐ-TTg ngày 2/3/2022 cuả Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đến năm 2040

Tại Hội nghị, đại diện đến từ Bộ Xây dựng đã công bố Quyết định số 295/QĐ-TTg ngày 2/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đến năm 2040. Theo đó, phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đến năm 2040 bao gồm những nội dung chính sau:

KKT cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đã được Thủ tướng Chính phủ thành lập tại Quyết định số 20/2014/QĐ-CP ngày 11/3/2014. Bao gồm 31 xã và 03 thị trấn, hiện được đánh giá là vùng đất có tiềm năng và lợi thế rất lớn để phát triển thành một vùng kinh tế động lực của vùng Đông Bắc.

KKT cửa khẩu tỉnh Cao Bằng là một trong 08 KKT cửa khẩu trọng điểm được Chính phủ lựa chọn để tập trung đầu tư phát triển. Nằm trong Quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 của Thủ tướng CP, của Bộ Giao thông vận tải.

Phạm vi lập quy hoạch theo ranh giới thành lập KKT cửa khẩu tỉnh Cao Bằng: Bao gồm một phần hoặc toàn bộ diện tích của 31 xã và 3 thị trấn biên giới (từ xã Cần Nông huyện Hà Quảng đến xã Đức Long huyện Thạch An).Quy mô lập quy hoạch có diện tích khoảng 30.130 ha.

Tính chất: Được xác định là một trong những trung tâm giao thương của Việt Nam và khu vực ASEAN với vùng Tây Nam -Trung Quốc; là KKT cửa khẩu đa ngành, đa lĩnh vực, điểm đột phá về kinh tế của tỉnh Cao Bằng và các tỉnh trung du miền núi phía Bắc; là một trong những trung tâm kinh tế về thương mại, dịch vụ, du lịch và công nghiệp của khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc và có khả năng gắn kết được với các địa phương khác để tạo thành tuyến dịch vụ thương mại-du lịch động lực của toàn vùng trung du miền núi phía Bắc; là khu vực có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng của quốc gia.

Dự báo phát triển: Đến năm 2030, dân số khoảng 73.000-78.000 người (trong đó dân số quy đổi khoảng 16.000-19.000 người), dân số đô thị khoảng 35.000 - 37.000 người; nhu cầu sử dụng đất xây dựng các khu chức năng khoảng 3.800-3.900 ha. Đến năm 2040 dân số khoảng 100.000-104.000 người (trong đó dân số quy đổi khoảng 22.000 - 26.000 người), dân số đô thị khoảng 50.000 - 53.000 người; nhu cầu sử dụng đất xây dựng các khu chức năng khoảng 6.300-6.500 ha.

Định hướng phát triển không gian

Khung cấu trúc không gian tổng thể: KKT cửa khẩu tỉnh Cao Bằng được phát triển theo mô hình chuỗi kết nối trên tuyến hành lang biên giới, được chia thành 04 phân vùng, trong đó mỗi phân vùng có một trung tâm kinh tế cửa khẩu chính, là những cực phát triển của phân vùng.

Định hướng phát triển theo các phân vùng: Không gian KKT cửa khẩu tỉnh Cao Bằng bao gồm 04 phân vùng như sau:

Vùng 1 (Vùng kinh tế cửa khẩu phía Tây), bao gồm các xã biên giới của huyện Hà Quảng; diện tích quy hoạch khoảng 4.018 ha, quy mô dân số đến năm 2040 khoảng 8.000 - 9.000 người, trung tâm là Khu cửa khẩu - đô thị Sóc Giang. Vùng 1 bao gồm 03 khu vực chính là khu vực lối mở Nà Quân; Khu cửa khẩu Sóc Giang; Khu vực Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó.

Vùng 2 (Vùng kinh tế cửa khẩu phía Bắc), bao gồm khu vực các thôn xã của huyện Trùng Khánh; diện tích quy hoạch khoảng 8.134 ha, quy mô dân số đến năm 2040 khoảng 30.000 - 32.000 người; trung tâm là Khu cửa khẩu-thị trấn Trà Lĩnh. Vùng 2 bao gồm 03 khu vực chính là Khu cửa khẩu Trà Lĩnh và lối mở Nà Đoỏng; Khu vực cửa khẩu Pò Peo; Khu vực Khu du lịch thác Bản Giốc (bao gồm toàn bộ ranh giới Khu du lịch thác Bản Giốc).

Vùng 3 (Vùng kinh tế cửa khẩu phía Đông Bắc), bao gồm các xã biên giới của huyện Hạ Lang; diện tích quy hoạch khoảng 3.346 ha, dân số đến năm 2040 khoảng 7.500-8.000 người; trung tâm là Khu cửa khẩu Lý Vạn. Vùng 3 bao gồm 03 khu vực chính là Khu vực cửa khẩu Lý Vạn và lối mở Bản Khoòng; Khu vực cửa khẩu Hạ Lang; Khu vực lối mở Pác Ty.

Vùng 4 (Vùng kinh tế cửa khẩu phía Đông), bao gồm các khu vực biên giới của huyện Quảng Hòa và Thạch An; diện tích quy hoạch khoảng 14.632 ha, quy mô dân số đến năm 2040 khoảng 51.000 - 53.000 người, trung tâm là cửa khẩu Tà Lùng - đô thị Phục Hòa. Vùng 4 bao gồm 02 khu vực chính là khu vực cửa khẩu Tà Lùng-đô thị Phục Hòa; Khu vực Nà Lạn.

Công bố Quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đến năm 2040
Các đại biểu tại Hội nghị xem video trình chiếu giới thiệu tóm tắt về qúa trình lập quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đến năm 2040 và các hoạt động liên quan

Định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội

Hệ thống cửa khẩu, lối mở: Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, Trà Lĩnh (bao gồm cả lối thông quan hàng hóa Nà Đoỏng). Quy hoạch nâng cấp cửa khẩu Lý Vạn lên thành cửa khẩu quốc tế; Cửa khẩu chính: Sóc Giang. Quy hoạch nâng cấp cửa khẩu phụ Pò Peo lên cửa khẩu chính; Cửa khẩu phụ: Hạ Lang. Quy hoạch nâng cấp lối mở Nà Lạn (xã Đức Long, huyện Thạch An) lên thành cửa khẩu phụ.

Đối với các lối mở: Quy hoạch, đầu tư nâng cấp thành các lối thông quan thuộc các cửa khẩu khi đủ điều kiện: Lối mở Trúc Long, Nà Quân; lối mở Đình Phong (mở mới); lối mở biên giới Bản Giốc thực hiện theo các văn bản, Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch Thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc); lối mở Bản Khoòng; lối mở Pò Tập, Cốc Sâu. Duy trì lối mở Pác Ty và Kỷ Sộc hiện có.

Khu vực phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kho bãi trung chuyển hàng hóa

Quy hoạch khu chế xuất tại cửa khẩu Trà Lĩnh, 04 cụm công nghiệp tại huyện Quảng Hòa (thị trấn Tà Lùng, thị trấn Hòa Thuận, xã Đại Sơn, xã Cách Linh). Ngoài ra là các điểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại các xã: Cách Linh, Đại Sơn (huyện Quảng Hòa), Sóc Giang ( huyện Hà Quảng), Đình Phong (huyện Trùng Khánh).

Khu logistic, hệ thống kho bãi, khu trung chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu: Phát triển các khu dịch vụ logisstic, tập trung tại Tà Lùng, Trà Lĩnh. Quy hoạch hệ thống kho bãi tại tất cả các cửa khẩu, lối mở.

Các khu chức năng du lịch: Định hướng phát triển hệ thống dịch vụ du lịch của KKT trong mối liên hệ kết nối, hỗ trợ và chia sẻ với hệ thống dịch vụ du lịch của tỉnh mà trung tâm là thành phố Cao Bằng.

Các khu du lịch chính gồm: Khu du lịch gắn với di tích lịch sử Pác Bó và di tích Kim Đồng; Khu du lịch Thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao; Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Ngườm Lồm Nặm Khao; Quy hoạch khu phức hợp dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, thể dục thể thao (sân gôn), vui chơi giải trí tại xã Đình Phong (huyện Trùng Khánh).

Phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái nông nghiệp tại các vùng nông nghiệp, làng bản thuộc xã Đức Long (Thạch An), xã Đình Phong (huyện Trùng Khánh), thị trấn Tà Lùng, xã Mỹ Hưng, xã Cách Linh (huyện Quảng Hòa). Phát triển du lịch tham quan mua sắm tại các cửa khẩu lối mở, trong đó trọng tâm là trung tâm du lịch mua sắm Phục Hòa, Trà Lĩnh.

Vùng nông - lâm nghiệp: Hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, bảo tồn các nguồn gen quý sản vật địa phương và góp phần tạo sinh kế bền vững, ổn định cho người dân. Xây dựng các trang trại sản xuất nông - lâm nghiệp tập trung tại các khu vực thuộc huyện Quảng Hòa, Trùng Khánh và Hà Quảng: Vùng chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tại Lũng Tén, xã Đại Sơn và Lũng Mười, thị trấn Hòa Thuận (huyện Quảng Hòa), vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao xã Đại Sơn (huyện Quảng Hòa), vùng trồng cam, quýt thị trấn Trà Lĩnh.

Các khu vực phát triển dân cư

Khu vực dân cư đô thị, định hướng đến năm 2040 trong KKT có các đô thị sau: (1) Đô thị Phục Hòa: Định hướng phát triển khu vực thị trấn Hòa Thuận, thị trấn Tà Lùng và 03 xã lân cận (xã Mỹ Hưng, Cách Linh và Đại Sơn của huyện Quảng Hòa) đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. (2) Đô thị Trà Lĩnh: Định hướng xây dựng thị trấn Trà Lĩnh đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. (3) Đô thị Sóc Giang: Định hướng hình thành thị trấn Sóc Giang đạt tiêu chuẩn đô thị loại V trên cơ sở xã Sóc Giang. (4) Đô thị Bản Giốc: Định hướng thành lập thị trấn Bản Giốc phát triển từ trung tâm xã Đàm Thủy gắn kết với Khu du lịch thác Bản Giốc và lối mở Bản Giốc - Đức Thiên.

Khu vực dân cư nông thôn: Phát triển nông thôn khu vực giáp biên giới nhằm tăng cường bảo vệ và giữ gìn lãnh thổ quốc gia. Quy hoạch các trung tâm, điểm trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gắn với khu trung tâm xã, trung tâm khu dân cư nông thôn tập trung. Bảo tồn các giá trị truyền thống tại các điểm dân cư làng bản. Khuyến khích phát triển kinh tế vườn kết hợp du lịch, phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái nông thôn nông nghiệp.

Hệ thống công trình hạ tầng xã hội: Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng xã hội trong KKT đảm bảo tiêu chuẩn đô thị loại IV đối với đô thị Phục Hòa và đô thị Trà Lĩnh, tiêu chuẩn đô thị loại V đối với 02 đô thị dự kiến hình thành là đô thị Bản Giốc-Đàm Thủy và đô thị Sóc Giang.

Định hướng kiểm soát về kiến trúc, cảnh quan

Đối với khu vực cửa khẩu: Thiết kế đô thị Khu trung tâm cửa khẩu tạo ra nhiều điểm nhấn, hình dạng đặc trưng cho không gian KKT(công trình quốc môn -cổng cửa khẩu biên giới, khu trung tâm quản lý điều hành hoạt động cửa khẩu, các khu trung tâm thương mại tài chính, dịch vụ tổng hợp...).

Đối với khu vực công nghiệp, kho bãi và phụ trợ: Tổ chức hệ thống cây xanh cách ly với khu dân cư xung quanh; khuyến khích xây dựng công trình công nghiệp xanh.

Đối với khu vực đô thị và dân cư: Khuyến khích phát triển mật độ cao và trung bình, sử dụng đất hiệu quả cho phát triển đô thị; khai thác hình ảnh đô thị ven sông đối với đô thị Phục Hòa, đô thị Trà Lĩnh, đô thị Sóc Giang; cải tạo chỉnh trang cảnh quan đô thị, ưu tiên phát triển các không gian công cộng, không gian mở, không gian xanh.

Đối với các trung tâm du lịch, điểm du lịch tại Pác Bó, Bản Giốc, Trà Lĩnh, Phục Hòa: Tôn trọng cảnh quan tự nhiên, kết hợp hài hòa các yếu tố địa hình tự nhiên, cảnh quan rừng, khu vực nông nghiệp với cấu trúc không gian truyền thống, gắn kết với các khu dân cư lân cận.

Đối với các khu dân cư nông thôn: Kế thừa phát huy các không gian kiến trúc cảnh quan bản làng truyền thống của các dân tộc trong tổ chức xây dựng công trình công cộng, trung tâm sinh hoạt cộng đồng, gắn với các tuyến cảnh quan nông nghiệp và tự nhiên.

Vùng phát triển nông lâm nghiệp và dự phòng: Khu vực cho phép xây dựng các công trình phục vụ nông lâm nghiệp với mật độ tổng thể thấp. Hạn chế xây dựng công trình thuộc nhóm nhà ở, đô thị dạng tập trung tại đây trong giai đoạn quy hoạch.

Vùng quản lý bảo tồn cảnh quan tự nhiên và không gian xanh, gồm vùng cảnh quan khu vực thác Bản Giốc, khu di tích lịch sử Pác Bó, điểm di tích thắng cảnh động Giộc Đầu (Trà Lĩnh), di tích danh lam thắng cảnh Động Dơi (Hạ Lang), khu vực rừng đầu nguồn các sông, suối: Bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên, hạn chế các hoạt động khai thác làm ảnh hưởng đến cảnh quan .

Quy hoạch sử dụng đất: Tổng diện tích vùng lập quy hoạch trực tiếp khoảng 30.130 ha.Giai đoạn đến 2030, tổng diện tích đất xây dựng khoảng 3.800 - 3.900 ha; Giai đoạn đến 2040, tổng diện tích đất xây dựng khoảng 6.300 - 6.500 ha.

Định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm: Định hướng công trình thủy lợi và công trình phòng chống thiên tai; Định hướng quy hoạch cao độ nền xây dựng; Định hướng quy hoạch thoát nước mưa; Định hướng quy hoạch giao thông; Định hướng quy hoạch cấp điện, năng lượng; Định hướng thông tin liên lạc; Định hướng quy hoạch cấp nước; Định hướng quy hoạch thu gom và xử lý nước thải; Định hướng quy hoạch thu gom và xử lý chất thải rắn, quy hoạch nghĩa trang.

Các chương trình và dự án ưu tiên đầu tư

Giai đoạn 2020 - 2030: Phát triển hệ thống hạ tầng khung và các công trình đầu mối, làm động lực thúc đẩy phát triển Khu kinh tế. Tập trung vào các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu vực Trà Lĩnh, Tà Lùng, Sóc Giang và Lý Vạn phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế thương mại cửa khẩu, và các dự án tại khu vực Bản Giốc phục vụ cho mục tiêu phát triển du lịch.

Giai đoạn 2030 - 2040: Phát triển đồng bộ. Thực hiện cải tạo chỉnh trang các khu vực đô thị hiện hữu, nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng các quỹ đất hiện có, hoàn thiện tiêu chuẩn đô thị loại IV đối với đô thị Phục Hòa và Trà Lĩnh, đô thị loại V đối với thị trấn Sóc Giang, thị trấn Đàm Thủy/Bản Giốc.

Chương trình, dự án ưu tiên đầu tư: Các dự án công trình hạ tầng kỹ thuật khung và công trình đầu mối của KKT, đóng vai trò là động lực phát triển kinh tế, xã hội của toàn Khu kinh tế (cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, đường vành đai biên giới - quốc lộ 4...); các quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng tại các khu cửa khẩu đã được xác định ưu tiên phát triển xây dựng trong giai đoạn đầu (các cửa khẩu Trà Lĩnh, Tà Lùng, Sóc Giang và Lý Vạn và khu vực thác Bản Giốc) và các dự án tái định cư tại các cửa khẩu, lối mở có dự án đầu tư; các dự án thực hiện mục tiêu nâng loại đô thị theo lộ trình quy hoạch của tỉnh (nâng loại đô thị Phục Hòa đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV); các dự án thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với du lịch cộng đồng.

Quyết định trên cũng nêu rõ nêu rõ, giao UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức công bố công khai đồ án quy hoạch; ban hành quy định quản lý theo Quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đến năm 2040 đã được duyệt; tổ chức rà soát và lập, điều chỉnh các quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết phù hợp với quy hoạch chung KKT được duyệt. Khi nghiên cứu triển khai các quy hoạch xây dựng và dự án đầu tư trong KKT cửa khẩu tỉnh Cao Bằng phải hạn chế san gạt địa hình tự nhiên, đánh giá các tác động đến phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa, cảnh quan môi trường, tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ rừng, môi trường; bảo đảm ứng phó biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai; đáp ứng bảo vệ chủ quyền biên giới, đảm bảo tăng cường quốc phòng an ninh; đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phân bổ, hạn chế tối đa chuyển mục đích sử dụng đất trồng rừng, đất rừng sang mục đích khác, sử dụng đất đảm bảo đúng quy hoạch và hiệu quả; bảo đảm tuân thủ theo quy định của pháp luật quy hoạch đô thị và các pháp luật có liên quan…

Phấn đấu xây dựng KKT cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đúng theo quy hoạch được phê duyệt

Công bố Quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đến năm 2040
Ông Nguyễn Trung Thảo, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng phát biểu tại Hội nghị “Công bố Đồ án Quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đến năm 2040"

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ và phối hợp nhiệt tình, hiệu quả của Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan đã dành nhiều thời gian, tâm huyết, trách nhiệm trong quá trình xây dựng đồ án Quy hoạch này. Đặc biệt tỉnh Cao Bằng đánh giá cao Viện quy hoạch xây dựng phát triển nông thôn-Bộ Xây dựng, các nhà tư vấn, các chuyên gia quy hoạch đã đóng góp nhiều công sức và thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong quá trình xây dựng Quy hoạch.

Phó Chủ tịch Nguyễn Trung Thảo khẳng định, Quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu tỉnh Cao Bằng được phê duyệt sẽ đáp ứng những yêu cầu về quản lý xây dựng, khai thác quỹ đất, tạo được sự đồng bộ, thống nhất về không gian phát triển, đảm bảo các định hướng lâu dài và tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai các dự án đầu tư trong KKT cửa khẩu tỉnh Cao Bằng. Đặc biệt là việc kết nối 02 tuyến cao tốc Trà Lĩnh (Cao Bằng)-Đồng Đăng (Lạng Sơn) và cao tốc Bắc Kạn-Cao Bằng với tỉnh Cao Bằng nói chung và KKT nói riêng trong tương lai.

Ông Trung Thảo đồng thời cho biết, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng đã xác định: Phát triển kinh tế cửa khẩu, phát triển kết cấu hạ tầng cửa khẩu là một trong những nhiệm vụ đột phá, chương trình trọng tâm để phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Hạ tầng kỹ thuật KKT được Tỉnh quan tâm đầu tư, xây dựng. Khu vực các cửa khẩu, lối mở được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tương đối hoàn thiện. Các dự án trọng điểm đã và đang được đầu tư, hoàn thành đã phát huy hiệu quả rõ rệt, hạ tầng từng bước khang trang, đồng bộ, góp phần đảm bảo cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ cho các hoạt động phát triển kinh tế cửa khẩu.

Tính đến nay, trên địa bàn KKT Tỉnh có 81 dự án được phê duyệt Chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng số 61 nhà đầu tư, trong đó có 08 dự án FDI (với tổng số vốn đăng ký 28,02 triệu USD, số tiền đã giải ngân theo tiến độ của các dự án là 12,7 triệu USD) và 73 dự án DDI (với tổng số vốn đăng ký 9.771 tỷ đồng, số tiền đã giải ngân theo tiến độ của các dự án khoảng 567,8 tỷ đồng).

Đã có 43 dự án đã đi vào hoạt động, phát huy được hiệu quả đáp ứng yêu cầu hoạt động thương mại dịch vụ, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trong KKT cửa khẩu.

Bên cạnh những khởi sắc tích cực của KKT, Phó Chủ tịch Nguyễn Trung Thảo thẳng thắn chia sẻ thực trạng khó khăn của KKT cửa khẩu hiện nay như: Do chưa có quy hoạch chung, định hướng về phát triển không gian với tầm nhìn dài hạn, nên việc đầu tư phát triển chưa phát huy được hết tiềm năng to lớn của một KKT cửa khẩu; Chưa có kết nối chặt chẽ về hạ tầng kỹ thuật khung của KKT cửa khẩu với các đầu mối hạ tầng quan trọng của quốc gia, vùng và địa phương, cần giải quyết ở cấp Quốc gia hoặc liên tỉnh. Cơ sở hạ tầng các khu vực cửa khẩu, lối mở tuy đã được quan tâm đầu tư xây dựng, song còn thiếu đồng bộ; Địa hình chia cắt phức tạp, điều kiện giao thông đi lại còn khó khăn; Không gian kết nối với các trung tâm kinh tế cửa khẩu trong KKT xa.

Theo ông Thảo, Quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đến năm 2040 được phê duyệt có ý nghĩa rất quan trọng, nhưng mới là kết quả bước đầu; để quy hoạch đi vào cuộc sống, trở thành hiện thực còn rất nhiều việc phải làm và cũng không ít khó khăn, đòi hỏi tỉnh Cao Bằng cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa và với quyết tâm cao hơn nữa. Đồng thời, mong muốn các Bộ, ban, ngành Trung ương và các nhà tư vấn, các nhà đầu tư tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về cơ chế chính sách, nguồn vốn và các điều kiện cần thiết khác để tỉnh Cao Bằng có thể triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, phát triển kinh tế - xã hội theo như mục tiêu, định hướng quy hoạch được duyệt. Qua đó góp phần xây dựng Cao Bằng trở thành một điểm nối quan trọng trong vành đai phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng khu vực các tỉnh miền núi phía Đông Bắc.

Công bố Quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đến năm 2040
Lãnh đạo UBND tỉnh Cao Bằng chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu đến từ Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng và Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Về nhiệm vụ cụ thể, Phó Chủ tịch Nguyễn Trung Thảo đề nghị các cơ quan, ban ngành, chính quyền địa phương, đặc biệt là Ban Quản lý KKT Tỉnh cần khẩn trương tuyên truyền, phổ biến, tổ chức công bố, công khai thông tin và nội dung đồ án quy hoạch sâu rộng tới các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận về nhận thức và quyết tâm cao để thực hiện tốt quy hoạch.

Giao Ban Quản lý KKT Tỉnh chủ trì, tổ chức lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu chức năng trên cơ sở quy hoạch chung đã được phê duyệt; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh Cao Bằng phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước, thực hiện quy hoạch xây dựng trên cơ sở phạm vi, ranh giới quy hoạch đã được lập, phê duyệt; Rà soát, đưa danh mục các dự án ưu tiên đầu tư theo Quy hoạch chung xây dựng vào Danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư của Tỉnh theo từng giai đoạn để huy động các nguồn lực, thu hút, hướng dẫn các nhà đầu tư tham gia thực hiện.

Quyết định số 295/QĐ-TTg ngày 2/3/2022 cuả Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đến năm 2040 đã minh chứng cho những cố gắng phấn đấu nỗ lực, quyết tâm cao cuả các cấp chính quyền và các ngành chức năng tỉnh Cao Bằng trong suốt thời gian qua; đặc biệt là những đóng góp tích cực, hiệu quả và tâm huyết hết mình vì sự nghiệp phát triển KKT của tập thể cán bộ công chức, viên chức Ban Quản lý KKT tỉnh Cao Bằng.

Sự kiện công bố Đồ án Quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đến năm 2040 chính là niềm tự hào và là động lực để tập thể Ban Quản lý KKT tỉnh Cao Bằng và các ngành chức năng trong Tỉnh tiếp tục vượt khó, phấn đấu vươn lên hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quản lý nhà nước và phát triển KKT trên địa bàn; xây dựng và phát triển KKT cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đúng theo Quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đến năm 2040 đã được Chính phủ phê duyệt./.

Công bố Quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đến năm 2040
Văn nghệ chào mừng Hội nghị “Công bố Đồ án Quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đến năm 2040"