Thực hiện Điều lệ và Hướng dẫn của Hội Nhà báo Việt Nam và được sự đồng ý của Hội Nhà báo Việt Nam, Chi hội Nhà báo Tạp chí Kinh tế và Dự báo tổ chức Đại hội Chi hội nhiệm kỳ 2024-2026, nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới và bầu ra Ban Thư ký Chi hội mới có đủ năng lực, phẩm chất để tiếp tục lãnh đạo Chi hội.

Tại Đại hội, Thư ký Chi hội, Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế và Dự báo Đỗ Thị Phương Lan thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác Chi hội nhiệm kỳ qua.

Tổ chức thành công Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Kinh tế và Dự báo nhiệm kỳ 2024-2026
Đoàn Chủ tịch Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Kinh tế và Dự báo điều hành Đại hội
Cụ thể, bà Lan cho biết, trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Viện Chiến lược phát triển, sự quan tâm của Chi ủy, Ban biên tập Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Chi hội Nhà báo Tạp chí Kinh tế và Dự báo triển khai các hoạt động khá thuận lợi. Các hội viên của Chi hội ngày càng trưởng thành, trình độ chuyên môn được nâng cao, năng động, mở rộng quan hệ công tác.

Tạp chí Kinh tế và Dự báo luôn bám sát tôn chỉ, mục đích; tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ của ngành Kế hoạch và Đầu tư… Tạp chí xuất bản 36 kỳ/năm, đồng thời phát triển Tạp chí điện tử với tên miền kinhtevadubao.vn, với số lượng tin bài ngày càng tăng và đảm bảo chất lượng.

Từ năm 2024, Tạp chí xuất bản theo giấy phép mới gồm: tạp chí in Kinh tế và Dự báo xuất bản 24 kỳ/năm, Tạp chí Điện tử Kinh tế và Dự báo. Các ấn phẩm của Tạp chí được cải tiến, nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức, được bạn đọc đánh giá cao.

“Đặc biệt, với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, biên tập viên, chất lượng các ấn phẩm của Tạp chí ngày càng được nâng cao. Tạp chí Kinh tế và Dự báo là một diễn đàn khoa học có uy tín, được xếp trong danh mục các tạp chí khoa học chuyên ngành kinh tế của Hội đồng Giáo sư Nhà nước. Năm 2023, Tạp chí Kinh tế và Dự báo được Hội đồng Giáo sư Nhà nước nâng điểm từ 0,5 điểm lên 0,75 điểm”, bà Đỗ Thị Phương Lan chia sẻ.

Tạp chí phối hợp tổ chức diễn đàn, hội thảo khoa học, các sự kiện tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, góp phần nâng cao trình độ cán bộ, tạo thêm công việc và nguồn thu cho đơn vị. Từ đó, vừa có điều kiện để nâng cao chất lượng các ấn phẩm, vừa góp phần cải thiện đời sống cho cán bộ, hội viên của Chi hội.

Chi hội tích cực tham gia Đề án hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao hàng năm. Nhiều bài báo có chất lượng được sáng tác và tuyển chọn, qua đó nâng cao trình độ và năng lực của hội viên Chi hội. Trong nhiệm kỳ vừa qua, 3 hội viên Chi hội đã được tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí. Đặc biệt, có 2 hội viên đạt các giải báo chí do các tổ chức, đơn vị trong và ngoài ngành phát động.

Tổ chức thành công Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Kinh tế và Dự báo nhiệm kỳ 2024-2026
Thư ký Chi hội, Tổng Biên tập Đỗ Thị Phương Lan biểu dương 2 hội viên đạt giải báo chí do các tổ chức, đơn vị trong và ngoài ngành phát động
Cùng với đó, hoạt động của Chi hội Tạp chí Kinh tế và Dự báo không tách rời hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam. Tập thể cán bộ, hội viên, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Kinh tế và Dự báo luôn tích cực quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác báo chí; nghiên cứu, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước liên quan đến báo chí và công tác Hội; bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Hội Nhà báo Việt Nam, sự lãnh đạo của cấp ủy, cơ quan chủ quản, triển khai nhiệm vụ theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc thù hoạt động của Tạp chí.

“Chi hội Tạp chí Kinh tế và Dự báo đã quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; thực hiện 10 điều quy định về đạo đức nghề nghiệp và quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam; thực hiện phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí”, bà Đỗ Thị Phương Lan cho hay.

Tổ chức thành công Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Kinh tế và Dự báo nhiệm kỳ 2024-2026
Các hội viên bỏ phiếu bầu Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2024-2026

Về phương hướng trong nhiệm kỳ tới, Chi hội Nhà báo Tạp chí Kinh tế và Dự báo tiếp tục phối hợp với Chi ủy, Ban Biên tập và Công đoàn cơ quan, tổ chức, động viên hội viên là cán bộ, biên tập viên tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua với các nội dung, biện pháp cụ thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, bảo đảm hoạt động báo chí đúng tôn chỉ, mục đích, đúng đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí; Phối hợp với Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ - Hội Nhà báo Việt Nam để tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ biên tập viên là hội viên, giúp hội viên nâng cao bản lĩnh trong tác nghiệp, đảm bảo chất lượng bài viết, năng lực biên tập, thể hiện trong các ấn phẩm của Tạp chí.

Đại hội đã tổ chức bỏ phiếu và bầu ra Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Tạp chí Kinh tế và Dự báo nhiệm kỳ 2024-2026 gồm: Phó Tổng biên tập Trần Thị Thanh Hà, Phó Tổng biên tập Phùng Thị Phương Anh và Đặng Thị Phương Nhiên. Theo đó, bà Trần Thị Thanh Hà được bầu làm Thư ký Chi hội; bà Đặng Thị Phương Nhiên là Phó Thư ký Chi hội và bà Phùng Thị Phương Anh làm Ủy viên Chi hội phụ trách công tác kiểm tra.

Tổ chức thành công Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Kinh tế và Dự báo nhiệm kỳ 2024-2026
Tổng Biên tập Đỗ Thị Phương Lan chúc mừng Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Tạp chí Kinh tế và Dự báo nhiệm kỳ 2024-2026

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Tổ chức thành công Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Kinh tế và Dự báo nhiệm kỳ 2024-2026
100% hội viên biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội

Tổ chức thành công Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Kinh tế và Dự báo nhiệm kỳ 2024-2026
Toàn thể hội viên Chi hội Nhà báo Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Tổ chức thành công Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Kinh tế và Dự báo nhiệm kỳ 2024-2026
Các đồng chí nguyên lãnh đạo Tạp chí chúc mừng Ban Biên tập Tạp chí Kinh tế và Dự báo