Thông tin được Tổng cục Thuế cho biết tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng cuối năm 2023, diễn chiều ngày 18/7 cho thấy, kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 do ngành Thuế quản lý ước đạt 743.003 tỷ đồng, bằng 54,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 94,2% so với cùng kỳ.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh, kiểm tra thuế lên tới 30.276 tỷ đồng

Trong 6 tháng đầu năm 2023, cơ quan thuế đã ban hành 8.510 quyết định tương ứng số thuế đã hoàn 61.093 tỷ đồng, bằng 33% so với kinh phí hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2023 đã được Quốc hội phê duyệt

Tính đến hết tháng 6 năm 2023, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 25.912 cuộc thanh tra, kiểm tra. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 30.276 tỷ đồng, bằng 177% so với cùng kỳ năm 2022.

Với việc toàn bộ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh có sử dụng hóa đơn đã chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT), đến ngày 30/06/2023, số lượng HĐĐT cơ quan thuế đã tiếp nhận và xử lý là hơn 4,37 tỷ hóa đơn, trong đó 1,3 tỷ đồng hóa đơn có mã; hơn 3 tỷ hóa đơn không mã.

Tính đến ngày 30/6/2023, có 25.996 cơ sở kinh doanh đã áp dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, đạt 63,8% so với kế hoạch, số lượng HĐĐT đã phát hành lũy kế trong hơn 6 tháng kể từ khi bắt đầu triển khai là 10,36 triệu hóa đơn.

Đến nay đã có 57 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, kê khai và nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử (trong đó có các nhà cung cấp nước ngoài lớn trên thế giới như: Google, Apple, Facebook, Netflix, TikTok, Microsoft). Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng số thuế các nhà cung cấp nước ngoài đã khai, nộp ngân sách nhà nước là 3.944 tỷ đồng.

Đến nay, Cổng thông tin điện tử đã ghi nhận 333 sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện việc cung cấp thông tin, trong đó có nhiều sàn chiếm thị phần lớn như: Shopee, Lazada, Sendo, Voso, tiki…

Để thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 202, trong 6 tháng cuối năm 2023, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, khai thác hiệu quả các nguồn thu; yhường xuyên bám sát tình hình diễn biến của kinh tế thế giới và trong nước, phân tích đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh trong nước để kịp thời tham mưu Bộ Tài chính, Chính phủ các giải pháp chỉ đạo điều hành thu phù hợp, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 được Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính giao (1.373.244 tỷ đồng).

Tiếp tục triển khai kịp thời, hiệu quả các gói hỗ trợ về miễn, giảm, gia hạn thuế, tiền thuê đất của Quốc hội, Chính phủ theo các chương trình phục hồi sản xuất kinh doanh để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước.

Tăng cường các biện pháp chống thất thu, chiếm đoạt tiền thuế. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thu hồi nợ đọng thuế. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng đối tượng và đúng quy định pháp luật.

Chủ động đẩy mạnh nghiên cứu, xây dựng các ứng dụng, nâng cao hiệu quả quản lý: Ứng dụng cơ sở dữ liệu lớn (Big data), công nghệ trí tuệ nhân tạo AI vào quản lý, đặc biệt là quản lý rủi ro. Xây dựng, hoàn thiện, vận hành hiệu quả các ứng dụng Bản đồ số Hộ kinh doanh, Bản đồ số về giá đất, Bản đồ số về các mỏ tài nguyên khoáng sản..., phục vụ tốt nhất công tác quản lý, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Cùng với tăng cường kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, ngành thuế còn tập trung ẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, tạo thuận lợi nhất cho người dân, daonh nghiệp thực hiện tốt chính sách pháp luật và nghĩa vụ với Nhà nước...

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh, kiểm tra thuế lên tới 30.276 tỷ đồng
Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn yêu cầu Tổng cục Thuế phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả nguồn nhân lực và hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý thuế

Về định hướng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn yêu cầu Tổng cục Thuế tập trung thực hiện triển khai chiến lược cải cách hệ thống thuế bao gồm việc tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định về chính sách và công tác quản lý thuế. Tập trung thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ xây dựng chính sách theo chương trình xây dựng văn bản pháp luật năm 2023 được phân công chủ trì, cũng như phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính như: Đề án về Thuế tối thiểu toàn cầu; các dự án xây dựng Luật sửa đổi Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng..., đồng thời rà soát hoàn thiện các quy định về quản lý thuế, Nghị định hóa đơn chứng từ, các quy trình quản lý thuế...

“Đẩy mạnh hoàn thiện và nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng quản lý thuế. Trong thời đại 4.0, cơ sở hạ tầng quản lý thuế hiện nay quan trọng nhất là hạ tầng số (trước đây hiểu cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa là trụ sở, công nghệ thông tin) nay khái niệm đó không còn đúng mà phải là chuyển đổi số, trong đó quan trọng hạ tầng số)…”, ông Tuấn lưu ý./.