Cập nhật của Tổng cục Thuế cho thấy, thu ngân sách trong tháng 2/2023 ước đạt 105.200 tỷ đồng, đạt 7,7% dự toán, giảm 12,7% so với cùng kỳ năm 2022, lũy kế 2 tháng 2023 thu ước đạt 325.780 tỷ đồng, bằng 23,7% dự toán, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó thu nội địa ước đạt 314.986 tỷ đồng, bằng 23,7% dự toán, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2022. Có 12/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá so với dự toán (đạt trên 18%); có 8/20 khoản thu đạt dưới mức 18%.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra thuế là 10.151 tỷ đồng
2 tháng đầu năm nay, có 11/20 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ năm trước; có 9/20 khoản thu, sắc thuế thu thấp hơn cùng kỳ năm 2022

Tính đến cuối tháng 2/2023, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 3.596 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 4,49% kế hoạch năm 2023 (80.132 doanh nghiệp); kiểm tra được 41.844 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 10.151 tỷ đồng, bằng 262% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng số tiền đã nộp vào ngân sách là 1.339 tỷ đồng, bằng 55,3% số tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.

Thực hiện thu nợ thuế trong tháng 2/2023 ước đạt 3.100 tỷ đồng, lũy kế tính đến cuối tháng 2 vừa qua thu được 8.313 tỷ đồng.

Thực hiện xử lý khoanh nợ, xóa nợ không còn khả năng thu theo Nghị quyết số 94 của Quốc hội lũy kế đến cuối tháng 2/2023 ước đạt 36.584 tỷ đồng. Trong đó khoanh nợ tiền thuế là 28.983 tỷ đồng; xóa nợ tiền chậm nộp là 7.601 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế đã trình báo cáo Bộ Tài chính (Tờ trình số 08/TTr-TCT) về thành lập Trung tâm xây dựng cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử thuộc Tổng cục Thuế, đồng thời chủ động nghiên cứu, đề xuất yêu cầu nghiệp vụ phân tích dữ liệu hóa đơn điện tử; rà soát, bổ sung hoàn thiện Bộ chỉ số tiêu chí rủi ro, chống gian lận về hóa đơn điện tử.

Tổng cục Thuế cho hay, tính đến ngày 17/2/2023 đã có 46 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, khai thuế và nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài, với tổng số thu lũy kế từ khi vận hành Cổng này (ngày 21/3/2022) đến nay đạt trên 3.700 tỷ đồng (số thu trong năm 2023 là 1.852 tỷ đồng).

Trong tháng 3 này, ngành Thuế tập trung rà soát, dự báo thu quý II/2023 phục vụ điều hành ngân sách và giao dự toán quý II/2023 cho các địa phương. Triển khai thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ về thuế, gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuê đất năm 2023 khi Chính phủ ban hành. Tiếp tục cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, duy trì dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hệ thống hóa đơn điện tử.

Ngành Thuế còn đẩy mạnh áp dụng công cụ phân tích dữ liệu lớn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác quản lý thuế, quản lý hóa đơn, kiểm soát rủi ro, phòng chống gian lận về hóa đơn điện tử, gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng..., nâng cao hiệu quả quản lý thuế.

Triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, chống chuyển giá, chống thất thu ngân sách Nhà nước; tiếp tục vận hành hiệu quả Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài và Cổng tiếp nhận thông tin từ các sàn giao dịch thương mại điện tử trong nước, khai thác tăng thu cho ngân sách Nhà nước.

Tiếp tục triển khai theo tiến độ các đề án điện tử hóa như: Dịch vụ nộp thuế đối với đất đai, hộ, cá nhân kinh doanh; tiếp tục triển khai khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy; thí điểm khai thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà; đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ tra cứu, đăng ký, kê khai, nộp thuế điện tử cho người nộp thuế là cá nhân, đặc biệt là tập trung phổ biến sử dụng ứng dụng Etax Mobile; nghiên cứu phương án kết nối với các ngân hàng thương mại để có đầy đủ dữ liệu về người nộp thuế, đảm bảo kiểm soát đầy đủ thu nhập, nghĩa vụ thuế, tránh thất thu ngân sách Nhà nước.../.