Theo Chương trình dự kiến, Phiên họp chuyên đề Pháp luật tháng 8/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ diễn ra từ ngày 15-18/8 tới, theo Văn phòng Quốc hội.

Tại phiên họp này, ngoài xem xét, thông qua dự án Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, UBTVQH sẽ cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi). UBTVQH còn sẽ cho ý kiến đối với 3 dự án luật dự kiến được trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 4 tới đây, bao gồm: Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Dự án Luật Phòng thủ dân sự; Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền,

UBTVQH cũng sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý 5 dự án luật dự kiến được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 4 tới, bao gồm: Dự án Luật Dầu khí (sửa đổi); Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Dự án Luật Thanh tra (sửa đổi); Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sắp tổ chức Phiên họp chuyên đề Pháp luật

Phiên họp thẩm tra dự án Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng ​của Ủy ban Tư pháp (ảnh: Quốc hội)

Trước đó, để chuẩn bị cho Phiên họp chuyên đề Pháp luật tháng 8/2022, các cơ quan của Quốc hội đã tổ chức các hội nghị, tọa đàm tham vấn chuyên gia; tổ chức thẩm tra các nội dung liên quan đảm bảo các nội dung trình đạt chất lượng. Trong đó, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã tiến hành thẩm tra dự án Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng vào ngày 29/7 tại Phiên họp toàn thể lần thứ 6. Thảo luận tại phiên họp này, đa số ý kiến tán thành với sự cần thiết ban hành Pháp lệnh theo Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15, ngày 05/11/2021 của UBTVQH về việc triển khai Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và Nghị quyết số 443/NQ-UBTVQH15, ngày 30/12/2021 ban hành Chương trình công tác năm 2022 của UBTVQH.../.