Mới đây, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc thay mặt Chính phủ Việt Nam và Đại sứ Zéphyrin Maniratanga, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Burundi tại Liên hợp quốc thay mặt Chính phủ Burundi đã ký kết Hiệp định miễn thị thực cho công dân hai nước mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ.

Việt Nam-Burundi ký hiệp định miễn thị thực với công dân hai nước
Đại diện Việt Nam-Burundi ký hiệp định miễn thị thực cho công dân hai nước

Sau khi hiệp định có hiệu lực, công dân Việt Nam và công dân Burundi mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ còn hiệu lực được miễn thị thực với thời gian tạm trú không quá 90 ngày kể từ ngày nhập

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Burundi thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 16/4/1975.

cảnh.

Công dân hai nước là thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan đại diện tại các tổ chức quốc tế đóng tại lãnh thổ Bên kia và thành viên gia đình họ mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ được miễn thị thực trong suốt nhiệm kỳ công tác.

Theo Bộ Ngoại giao, việc ký kết hiệp định có ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi đoàn giữa hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương giữa Việt Nam và Burundi./.