Việt Nam đã loại trừ hoàn toàn một số chất làm suy giảm tầng ozone
Việt Nam đang kiểm soát hoạt động xuất, nhập khẩu Methyl Bromide và thực hiện loại trừ theo lộ trình các chất HCFC, nhằm góp sức bảo vệ tầng ozone

Hai ngành tài nguyên môi trường và hải quan Việt Nam vừa phối hợp để cập nhật các quy định pháp luật về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo vệ tầng ozone; thủ tục hải quan và chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu nói chung, các chất được kiểm soát nói riêng theo quy định. Tại sự kiện triển khai kế hoạch hợp tác trong năm 2022 tổ chức ngày 26/4 vừa qua, hai cơ quan đã cập nhật các quy định quản lý mới được ban hành, tập trung vào các chất được kiểm soát theo Nghị định thư Montreal trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 7/1/2022 của Chính phủ và Thông tư số 01/2022/TTBTNMT ngày 7/1/22022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường...

Trong thời gian qua, Cục Biến đổi khí hậu và Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đã hợp tác trao đổi thông tin và tăng cường năng lực cho cán bộ hải quan trong việc thực hiện Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ozone ở Việt Nam. Các bên đã phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý các chất HCFC, đặc biệt là việc kiểm soát xuất khẩu, nhập khẩu và ngăn chặn buôn bán bất hợp pháp các chất HCFC, đáp ứng nghĩa vụ của quốc gia thành viên thi hành Nghị định thư Montreal.

Theo Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, cơ quan hải quan là một mắt xích quan trọng trong công tác kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu các chất HCFC tại biên giới và góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam trong loại trừ hoàn toàn việc tiêu thụ chất HCFC.

Trong khuôn khổ Kế hoạch quản lý, loại trừ các chất HCFC của Việt Nam giai đoạn 1, cơ quan hải quan đã thực hiện loại trừ 10% mức tiêu thụ cơ sở. Bên cạnh đó, gần 500 cán bộ hải quan được tập huấn về kiểm soát xuất nhập khẩu các chất HCFC, nâng cao nhận thức về phòng chống buôn bán bất hợp pháp các chất HCFC và bảo vệ tầng ozone./.