5 điểm mới trong văn kiện Đại hội Đảng XIII

Bên lề Đại hội, ông Lê Duy Thành chia sẻ, báo cáo chính trị Đại hội XIII xác định giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030 và 2045 đã chỉ ra các điều kiện và thời cơ mới, mở ra nhiều vận hội mới và hướng đi tươi sáng cho đất nước. Báo cáo nhấn mạnh vị thế của Việt Nam được xác định ở tầm cao mới, đặt trong mối quan hệ chung với các nước phát triển. Đặc biệt trong năm qua, Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN, Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc, kiềm chế được đại dịch COVID-19 và là nền kinh tế có mức tăng trưởng dương thuộc hàng cao nhất thế giới. Đây là điều kiện để đất nước bứt phá trong giai đoạn tiếp theo.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành đánh giá, báo cáo chính trị Đại hội XIII đã chỉ ra thời cơ mới, vận hội mới

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, báo cáo chính trị tại Đại hội XIII đã chỉ rõ được toàn bộ từ thể chế cho đến hạ tầng, các điều kiện về nguồn nhân lực, mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng được xác lập ở tầm cao mới và ngày càng được củng cố vững chắc. “Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng, bởi chỉ khi có lòng tin và khát vọng, muôn triệu người như một nhìn chung về một hướng, cùng ý chí để đưa đất nước tiến lên”, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành nhấn mạnh.

Đánh giá cao các văn kiện Đại hội Đảng lần này, đoàn đại biểu Vĩnh Phúc khẳng định, Báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, xây dựng trên cơ sở tổ chức 60 cuộc hội thảo, cử 50 đoàn đi khảo sát thực tế và 80 báo cáo đánh giá từ các cơ quan chuyên môn, các nhà khoa học, trải qua 30 lần chỉnh lý. “Có thể nói công tác chuẩn bị của đại hội lần này rất bài bản, công phu, chu đáo”, đại diện đoàn Vĩnh Phúc, Chủ tịch Lê Duy Thành nhấn mạnh.

Điểm mới thứ hai trong báo cáo là xác định chủ đề và phương châm của Đại hội. Đặc biệt, chủ đề Đại hội lần này đề cập rất sâu, rất cụ thể, rất kỹ về ý chí, khát vọng xây dựng, phát triển đất nước trong môi trường hòa bình, ổn định.

Điểm mới thứ ba là khẳng định vị thế của đất nước ta. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh rằng, chúng ta chưa bao giờ có được vị thế, cơ đồ và tiềm năng như ngày hôm nay. Khẳng định đó được minh chứng bằng những số liệu cụ thể, sự kiện cụ thể và con người cụ thể trong cả nhiệm kỳ vừa qua. Việc xác định đó làm tiền đề, chỗ dựa và điều kiện cơ bản để chúng ta bước vào một nhiệm kỳ mới với một tâm thế mới, một niềm tin mới và quyết tâm mới.

Điểm mới thứ tư trong văn kiện Đại hội là việc xác định mục tiêu. Việc xác định mục tiêu trong văn kiện đại hội lần này bao gồm nhiều mục tiêu đại hội lần trước nhưng có bổ sung, làm rõ thêm một số yếu tố. Bên cạnh việc xây dựng, chỉnh đốn đảng còn đề cập rất sâu đến việc xây dựng cả hệ thống chính trị, củng cố lòng tin, đặc biệt là xây dựng ý chí, khát vọng của cả dân tộc, đặc biệt là khát vọng đổi mới, khát vọng vươn lên không chỉ của đảng, của cả dân tộc mà còn của mỗi con người Việt Nam.

Điểm mới thứ năm trong Báo cáo chính trị đại hội lần này là xác định những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của nhiệm kỳ Đại hội XII có thể nâng lên tầm lý luận của Đảng, lý luận cách mạng trong nhiệm kỳ mới, trong đó đặc biệt lưu ý đến việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh toàn diện; xây dựng mối đoàn kết chặt chẽ trong Đảng, trong cả hệ thống chính trị và xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực. Đối với nguyên tắc lấy dân làm gốc, Báo cáo chính trị đã khẳng định một số nội hàm rất rõ ràng như: Thế nào là lấy dân làm gốc? Và tất cả mọi chính sách, quan điểm, chủ trương đều xuất phát từ dân và lấy dân làm mục tiêu để phấn đấu, phục vụ và ý kiến của dân là sự kiểm chứng cho mọi chính sách.

“Báo cáo chính trị Đại hội lần này kế thừa những thành tựu mà chúng ta đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII, phát huy sự sáng tạo và được xây dựng trên cơ sở khoa học, là kim chỉ nam, soi sáng cho sự phát triển của đất nước trong 5 năm tới” ông Lê Duy Thành nhấn mạnh.

Hiện thực hóa 3 khâu đột phá chiến lược tại địa phương

Nhấn mạnh 3 khâu đột phá chiến lược được xác định tại văn kiện Đại hội XIII, Đoàn đại biểu Vĩnh Phúc khẳng định nhận thức rõ tầm quan trọng của việc quán triệt tinh thần chủ trương vào thực tiễn, địa phương quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống, nhằm đẩy mạnh phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Đoàn đại biểu Vĩnh Phúc do bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy (bên trái) và ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy ( bên phải) dẫn đầu tham dự Đại hội XIII

Phân tích cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành chỉ ra rằng, đột phá nhìn thấy rõ nhất là thể chế, qua đó, đã xây dựng được hệ thống pháp luật toàn diện, có tính thống nhất cao, tạo hành lang pháp lý phát triển kinh tế và thu hút đầu tư. Về hạ tầng, văn kiện đã nêu rất rõ về việc xây dựng hạ tầng mang tính đồng bộ, kết nối, tạo ra những liên kết vùng, tránh những tồn tại bất cập của những giai đoạn trước.

“Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã xác định 3 đột phá, văn kiện Đại hội XIII có kế thừa cũng xác định 3 khâu đột phá, đó là đột phá về thể chế, cơ chế chính sách; đột phá về hạ tầng và thứ ba là đột phá về công tác cán bộ. Trên cơ sở vận dụng sáng tạo các đột phá của Trung ương vào thực tế của tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XII cũng xác định 3 khâu đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2020-2025, đó là đột phá về cơ chế, chính sách; đột phá về hạ tầng và đột phá về công tác cán bộ”, ông Thành khẳng định.

Cụ thể, với đột phá về cơ chế, chính sách, tỉnh Vĩnh Phúc xác định xây dựng hệ thống các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực và thu hút đầu tư, tạo nguồn lực mới, động lực mới cho phát triển kinh tế-xã hội.

Về đột phá về hạ tầng, tỉnh Vĩnh Phúc xác định không dàn trải tất cả lĩnh vực hạ tầng mà tập trung xây dựng hệ thống đô thị hiện đại, có bản sắc; chỉnh trang lại những đô thị hiện có và xây dựng nông thôn mới nâng cao, đồng thời lựa chọn một số điểm để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Về công tác cán bộ, địa phương sẽ tập trung vào nâng cao nhận thức tư tưởng, hun đúc ý chí, khát vọng trong đội ngũ cán bộ. Bên cạnh đó, chấn chỉnh, củng cố lại đội ngũ, thực hiện tốt Luật Công chức; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; đánh giá cán bộ trên cơ sở kết quả đầu ra và lấy sản phẩm cụ thể để đánh giá cán bộ. Kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm hoặc không theo kịp yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của Tỉnh./.