Vĩnh Phúc triển khai hiệu quả các dự án đầu tư trong các KCN
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc và Trưởng ban Quản lý các KCN Tỉnh thăm Nhà máy CNCTECH Thăng Long tại KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc

Cơ hội và thách thức đầu tư vào các KCN

Trong 9 tháng đầu năm 2022, những thuận lợi cơ bản của kinh tế Việt Nam nói chung, kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng như: Môi trường kinh tế vĩ mô trong nước ổn định, hệ thống văn bản pháp lý về quản lý KCN, KKT của Việt Nam cơ bản được hoàn thiện, dịch Covid-19 được kiềm chế và mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh đi vào trạng thái bình thường… đã tạo nhiều thuận lợi để các KCN tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và phát triển.

Song bên cạnh đó, Vĩnh Phúc cũng như nhiều địa phương trong cả nước bị ảnh hưởng lớn do những biến động phức tạp của tình hình chính trị trên thế giới. Điều này đã tạo áp lực không nhỏ tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp KCN. Cùng với đó, tuy kinh tế trong nước tiếp tục phục hồi, lạm phát được kiểm soát, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là các yếu tố rủi ro khó lường từ diễn biến dịch bệnh, thiếu hụt nhân công… đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Hiện trong các KCN của Tỉnh, hoạt động bồi thường, giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất sạch phục vụ cho công tác thu hút đầu tư vào KCN còn gặp nhiều khó khăn. Điều này dẫn đến việc chuẩn bị diện tích mặt bằng đủ lớn để đón các nhà đầu tư vào các KCN có tiềm năng của Tỉnh vẫn còn một số hạn chế. Đây là khó khăn không phải một sớm một chiều có thể tháo gỡ được.

Những kết quả khả quan

Vĩnh Phúc triển khai hiệu quả các dự án đầu tư trong các KCN
Công nhân làm việc trong KCN Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Với tinh thần nỗ lực, quyết tâm cao của Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc cùng các nhà đầu tư hạ tầng và nhà đầu tư thứ cấp đã vận dung linh hoạt, sáng tạo các chủ trương, chính sách của Chính phủ, UBND tỉnh Vĩnh Phúc áp dụng vào thực tế, nên công tác triển khai thực hiện các dự án đầu tư trong các KCN Vĩnh Phúc từ đầu năm đến nay đạt được những kết quả tươi sáng.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, các KCN tỉnh Vĩnh Phúc có thêm 41 dự án FDI đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Lũy kế đến giữa tháng 9/2022, các KCN tỉnh Vĩnh Phúc có 383 dự án đang hoạt động sản xuất, kinh doanh (314 dự án đầu tư FDI và 69 dự án đầu tư DDI), chiếm 87% tổng số dự án đầu tư trong các KCN của Tỉnh.

Trong số 57 dự án chưa đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, có 14 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng, chiếm 3% tổng số dự án; 34 dự án mới cấp phép và đang làm các thủ tục triển khai dự án, chiếm 7,7 % tổng số dự án; 5 dự án đang thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, chiếm 1,3% tổng số dự án và 4 dự án đang giãn tiến độ, làm thủ tục chấm dứt hoạt động, chiếm 1% tổng số dự án.

Cùng với đó, vốn thực hiện của các dự án đầu tư trong các KCN từ đầu năm 2022 đến nay tăng cao so với cùng kỳ năm 2021 và kế hoạch năm 2022, cụ thể:

Dự án FDI: Vốn thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2022 là 326,85 triệu USD, đạt 108% so với cùng kỳ năm 2021 và 99% so với kế hoạch năm 2022. Lũy kế đến ngày 15/9/2022, vốn thực hiện của các dự án FDI là 3.337,51 triệu USD, đạt 59% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án FDI.

Dự án DDI: Vốn thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2022 là 925,72 tỷ đồng, đạt 187% so với cùng kỳ năm 2021 và 154% kế hoạch năm 2022. Lũy kế đến ngày 15/9/2022, vốn thực hiện của các dự án DDI là 11.393,82 tỷ đồng, đạt 47% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án DDI.

Chất lượng, hiệu quả đầu tư của các dự án thứ cấp được triển khai trong các KCN Vĩnh Phúc từ đầu năm đến nay, đang góp phần thúc đẩy các KCN của Tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả cao trong 3 tháng cuối năm 2022. Đây là cơ sở để kỳ vọng một năm hoạt động đầu tư thành công của các KCN tỉnh Vĩnh Phúc./.