Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu kể từ 15h00 chiều nay.

Giá dầu diesel giảm 415 đồng/lít trong kỳ điều chỉnh lần này

Theo đó, giá xăng E5RON92 được điều chỉnh giảm 310 đồng/lít; xăng RON95 giảm 271 đồng/lít; dầu diesel giảm 415 đồng/lít; dầu hỏa giảm 528 đồng/lít; dầu mazut giảm 2.103 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, giá xăng E5RON92 có mức giá tối đa là 19.470 đồng/lít; xăng RON95 là 20.795 đồng/lít; dầu diesel 0.05S 16.223 đồng/lít; dầu hỏa 15.258 đồng/lít; dầu mazut 12.816 đồng/kg.

Tại kỳ điều chỉnh lần này, Liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện giữ nguyên mức trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5 ở mức 100 đồng/lít; xăng RON 95, dầu diesel và dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít và tăng mức trích lập Quỹ bình ổn đối với dầu mazut lên mức 900 đồng/lít (kỳ trước là 300 đồng/lít/kg).

Ngoài ra, liên bộ chỉ chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu với xăng RON95, các loại khác không chi (kỳ trước chi 200-500 đồng/lít/kg, tùy loại), cụ thể chỉ chi sử dụng Quỹ bình ổn đối với Xăng RON95 là 200 đồng/lít (kỳ trước 500 đồng/lít).

Trước đó, tại kỳ điều chỉnh hôm 1/10, giá mỗi lít xăng E5RON92 tăng thêm 666 đồng; xăng RON95 tăng 923 đồng/lít; dầu diesel tăng 438 đồng/lít; dầu hỏa tăng 424 đồng/lít; dầu mazut tăng 829 đồng/kg./.