Chuẩn bị 4 nội dung cho kỳ họp bất thường của Quốc hội

“Tại phiên họp thường kỳ lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng…”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, khi phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 6 của UBTVQH diễn ra sáng nay (ngày 8/12), theo Văn phòng Quốc hội.

Xem xét gói chính sách tài khoá, tiền tệ cho phục hồi kinh tế
Tại Phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng. Ảnh: QH

Ông Vương Đình Huệ cho biết, sau khi có buổi làm việc sơ bộ của lãnh đạo Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội với Chính phủ, các cơ quan hữu quan và qua thẩm tra sơ bộ, thì trong những nội dung dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường có 4 nội dung đủ điều trình UBTVQH xem xét cho ý kiến.

Thứ nhất, đó là Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Luật. Đây là việc làm cần thiết để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn và có những nội dung có chính sách mới cần thiết, cấp bách đặc biệt trong bối cảnh đang thực hiện nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa tập trung nỗ lực để phục hồi và phát triển kinh tế do tác động của đại dịch Covid-19.

Tại Phiên họp thứ 6, UBTVQH sẽ xem xét cho ý kiến về chuẩn bị kỳ họp bất thường của Quốc hội trên cơ sở các nội dung đã được xem xét tại phiên họp đã đủ điều kiện trình Quốc hội để xây dựng dự kiến thời gian, cách thức tổ chức kỳ họp phù hợp với tình hình thực tế.

Thứ hai, UBTVQH cho ý kiến về Đề án xây dựng cơ chế, chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Một số nội dung trước đây đã được Quốc hội ủy quyền cho UBTVQH xem xét, quyết định, lần này là Chương trình tổng thể và nằm ngoài khung khổ của các khung kế hoạch 5 năm (2021-2025) đã được Quốc hội thông qua như: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước trung hạn, Kế hoạch đầu tư công trung hạn, Kế hoạch vay và trả nợ công trung hạn… Đây là những vấn đề quan trọng và hết sức hệ trọng, cần phải được chuẩn bị kỹ lưỡng và UBTVQH cho ý kiến cụ thể trước khi trình Quốc hội xem xét quyết định.

Thứ ba, UBTVQH xem xét cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. UBTVQH sẽ xem xét cho ý kiến để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, tờ trình, báo cáo thẩm tra trước khi trình Quốc hội.

Thứ tư, UBTVQH cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Cần Thơ.

Xem xét “nóng” các chính sách để thích ứng với Covid-19

Trong phiên họp lần này, UBTVQH còn cho ý kiến về một số vấn đề cấp bách khác đã được Quốc hội ủy quyền cho UBTVQH theo Nghị quyết 30/2021/QH15 của Quốc hội khóa XV. Theo đó, UBTVQH sẽ xem xét, quyết định theo ủy quyền của Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan, khác với quy định của Luật Hải quan. Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là sửa đổi tạm thời, chỉ áp dụng trong thời gian dịch bệnh.

Xem xét gói chính sách tài khoá, tiền tệ cho phục hồi kinh tế
Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, do yêu cầu đặc điểm tình hình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tổ chức Phiên họp thứ 6 thành hai đợt. Ảnh: QH

Cũng trong phiên họp này, UBTVQH tiếp tục cho ý kiến đối với Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019-2021 và xem xét, quyết định mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2022-2024.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, do yêu cầu đặc điểm tình hình, UBTVQH quyết định tổ chức Phiên họp thứ 6 thành hai đợt. Đợt 1 dự kiến kéo dài từ ngày 8 - 10/12 để tập trung cho ý kiến vào những nội dung quan trọng để xem xét trình Quốc hội trong kỳ họp bất thường sắp tới. Đợt 2 dự kiến kéo dài từ ngày 21 – 22/12 để cho ý kiến và quyết định những nội dung khác thuộc thẩm quyền của UBTVQH.

“Việc tổ chức thành 2 đợt là vì yêu cầu phải sớm cho ý kiến về những nội dung liên quan đến kỳ họp bất thường của Quốc hội, để Chính phủ và các cơ quan thẩm tra có đủ thời gian hoàn thiện, nâng cao chất lượng các báo cáo trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp bất thường…”, ông Vương Đình Huệ cho biết./.