Phát biểu kết luận nội dung thảo luận về nội dung, chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV tại Phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) diễn ra hôm nay (ngày 21/12), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, về chủ trương, Kỳ họp bất thường lần thứ 2 cơ bản đã chín muồi.

“Kỳ họp bất thường chỉ giải quyết những vấn đề cấp bách, cần phải giải quyết ngay, đã được chuẩn bị kỹ lưỡng; đảm bảo quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật; không vì tiến độ mà hy sinh chất lượng, coi nhẹ nội dung…”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Xem xét Quy hoạch tổng thể quốc gia tại Kỳ họp bất thường của Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, đầu giờ sáng ngày 5/1/2023, Quốc hội họp phiên khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 2

UBTVQH thống nhất với các nội dung trong Tờ trình của Tổng Thư ký Quốc hội. Đó là xem xét, quyết định Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là nội dung cần thiết nhất, quan trọng nhất và quyết định vì sao phải có Kỳ họp bất thường này.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, qua thảo luận, UBTVQH thống nhất sẽ không có nghị quyết chung của Kỳ họp. Quốc hội sẽ ban hành nghị quyết riêng của từng nhóm nội dung như: Nghị quyết thông qua Quy hoạch tổng thể quốc gia, nghị quyết thông qua luật; nghị quyết về các vấn đề tài chính, ngân sách.

Ngoài ra, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Trước đó, Chính phủ và UBTVQH đã thống nhất trình Quốc hội chưa thông qua tại Kỳ họp thứ 4 để có thêm thời gian chuẩn bị. Theo quy trình, dự thảo Luật này được xem xét tại Kỳ họp thứ 5, nhưng thời gian qua công tác chuẩn bị của ban soạn thảo, cơ quan thẩm tra rất tích cực, đến nay cơ bản đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, quyết định sớm tại Kỳ họp bất thường, để có thêm thời gian cho Chính phủ chuẩn bị các văn bản hướng dẫn để có thể thực thi vào ngày 1/1/2024.

Tại Kỳ họp bất thường, Quốc hội cũng sẽ xem xét, quyết định một số vấn đề về tài chính, ngân sách gồm: Việc điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan; việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2021; điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương…

Liên quan đến nội dung và chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, chiều ngày 4/1/2023 Quốc hội tiến hành họp trù bị, đầu giờ sáng ngày 5/1/2023, Quốc hội họp phiên khai mạc và nghe các tờ trình, báo cáo thẩm tra. Ưu tiên bố trí thời gian thảo luận ở tổ và hội trường đối với những vấn đề lớn như: Quy hoạch tổng thể quốc gia; dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) đảm bảo tiến độ và chất lượng Kỳ họp.

Đối với công tác chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, Chủ tịch Quốc hội lưu ý cơ quan trình, cơ quan thẩm tra chậm nhất ngày 28/12/2022 gửi Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội để gửi đại biểu Quốc hội có thời gian nghiên cứu, cho ý kiến.../.