Cập nhật ngày 01/12/2018 - 16:26:01

           

Ninh Bình có huyện thứ ba đạt chuẩn nông thôn mới

- Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, trưởng ban chỉ đạo các chương trình MTQG vừa ký Quyết định số 1642/QĐ/-TTg, ngày 28/11/2018 công nhận Huyện Yên Khánh (Ninh Bình ) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Theo Quyết định 1642, UBND tỉnh Ninh Bình có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định.

 Thị trấn Yên Ninh (Yên Khánh)

Huyện Yên Khánh có 18 xã và một  thị trấn, qua gần 8 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới đến nay, 18/18 xã trên địa bàn huyện đều đã đạt chuẩn NTM,  huyện cũng đã hoàn thành 9 tiêu chí huyện nông thôn mới theo Quyết định 558/QĐ-Ttg của Thủ tướng Chính Phủ

Sau 8 năm thực hiện Chương trình nông thôn mới, bộ mặt nông thôn đổi mới, đời sống nhân dân được cải thiện. Thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 42,24 triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo không thuộc đối tượng chính sách bảo trợ xã hội giảm còn 1,16%. Cơ sở vật chất hạ tầng phục vụ đời sống, sinh hoạt và sản xuất được đầu tư, nâng cấp và xây mới, an ninh quốc phòng được đảm bao góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và cảnh quan của khu vực nông thôn,  tạo được sức lan tỏa và nhiệt tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong Huyện.

Như vậy, Yên Khánh là huyện thứ 3 của của tỉnh Ninh Bình và là huyện thứ 59 của cả nước được công nhận là huyện NM trong năm 2018.

Anh Quyền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan