Ham học hỏi

Nhà đầu tư thành công là người ham học hỏi

Ham học hỏi là phẩm chất đầu tiên của những nhà đầu tư thành công bởi họ thường dành nhiều thời gian nghiên cứu hơn những người bình thường. Họ nghiên cứu bằng cách đọc sách, đọc báo và tạp chí hoặc tham gia những buổi hội thảo giúp hoàn thiện bản thân

Luôn chuẩn bị một kế hoạch để rút lui

Việc đầu tư có 2 mặt và bạn sẽ không đoán được tương lai nên cần chuẩn bị trước. Những nhà đầu tư thành công là những người luôn chuẩn bị cho những trường hợp xảy ra tốt nhất và chuẩn bị cho cả trường hợp xấu nhất.

Kiên nhẫn

Muốn trở thành nhà đầu tư thành công bạn cần kiên nhẫn

Một nhà đầu tư thành công cũng cần có sự kiên nhẫn. Khi học đã tính toán một vụ đầu tư gì đó thì họ sẽ sẵn sàng để chờ đợi rằng chắc chắn kế hoạch đó thành hiện thực.

Kiểm soát tốt cảm xúc

Những nhà đầu tư thành công là những người sẽ luôn biết kiểm soát cảm xúc tốt. Họ sẽ không để lời nói của những nhà tư vấn về tài chính hoặc chuyên gia gây ảnh hưởng tới sự lựa chọn hoặc ảnh hưởng tới phương pháp đầu tư.

Có chiến lược về đầu tư rất rõ ràng

Các nhà đầu tư đều cần phát triển chiến lược đầu tư một cách rõ ràng nhằm gắn chặt với việc đầu tư. Có những người đã thành công khi đưa ra chiến lược một cách đa dạng hóa những danh mục đầu tư, một số khác thì chỉ thích tập trung đầu tư vào cổ phiếu.

Tập trung cao độ

Những nhà đầu tư thành công sẽ thường tập trung vào việc đầu tư và chỉ đầu tư duy nhất một lần ở một thời điểm.

Biết cách tận dụng những xu thế của thị trường

Bạn cần biết tận dụng xu thế của thị trường

Những nhà đầu tư thành công sẽ luôn biết cách lấy những xu thế của thị trường giúp tạo ra lợi ích cho mình.

Luôn vững tin

Muốn trở thành nhà đầu tư thành công thì bạn cần trung thành với một chiến lược đầu tư dù bạn có được hay thua. Thường thì những nhà đầu tư một cách bình thường sẽ thiếu kiên định nên họ chỉ luôn là người bình thường. Họ sẽ chuyển từ chiến lược này tới chiến lược khác và luôn muốn tìm những bí quyết mới.

Chấp nhận rủi ro

Việc đầu tư bản thân nó đã mang sự rủi ro tuy nhiên sẽ càng mang tới rủi ro hơn nếu như bạn không biết rằng mình đang làm cái gì. Những nhà đầu tư thành công và chuyên nghiệp thì với họ cơ hội thằng hay thua sẽ luôn là 50 – 50. Và khác biệt lớn giữa nhàng người đầu tư chuyên nghiệp với không chuyên nghiệp và những nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ luôn đầu tư với một sự hỗ trợ của tất cả hệ thống quản trị rủi ro mạnh mẽ.

Có kỉ luật

Những nhà đầu tư thành công là những người luôn có kỉ luật. Họ luôn nghiêm khắc với bản thân mình trong việc đầu tư. Họ có những nguyên tắc về đầu tư, tự đặt ra những chuẩn mực khắt khe. Và họ biết rằng cần tuân theo những nguyên tắc để kiên trì với chiến lược về đầu tư của mình mà sẽ không bị dao động do những lời nói của những chuyên gia.

Trên đây là 10 phẩm chất đáng quý giúp bạn trở thành một nhà đầu tư thành công. Muốn trở thành một nhà đầu tư thành công thì bạn cần trau dồi những phẩm chất này.