Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 4/2021, số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu giảm 12,3% (tương ứng giảm 2.094 chiếc) so với lượng nhập khẩu trong tháng trước.

Theo đó, lượng ô tô nhập khẩu trong tháng 4 vừa qua là 14.886 chiếc, tương ứng đạt 310 triệu USD. Trong khi đó, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu được Tổng cục Hải quan ghi nhận trong tháng 3/2021 đạt 16.980 chiếc, với trị giá 386 triệu USD.

Với xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống, trong tháng 4/2021, có 10.336 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam (tỷ trọng lớn nhất khi chiếm tới 69,4% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu), với trị giá 156 triệu USD. Như vậy, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu về nước ta trong tháng 4 vừa qua giảm 4,7% (tương đương giảm 513 chiếc) so với tháng 3/2021.

Ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký nhập khẩu trong tháng 4/2021

Chỉ tiêu

Tháng

4/2021

Tốc độ tăng/giảm so với tháng trước (%)

Tỷ trọng (%)

Lượng

(Chiếc)

Trị giá

(USD)

Lượng

(%)

Trị giá

(%)

Lượng

(%)

Trị giá

(%)

Ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống

10.336

155.679.999

-4,7

-19,7

69,4

50,2

Ô tô trên 9 chỗ ngồi

26

543.402

116,7

34,9

0,2

0,2

Ô tô vận tải

2.546

65.860.668

-46,4

-44,1

17,1

21,2

Ô tô loại khác

1.978

87.925.556

44,3

19,3

13,3

28,4

Tổng cộng

14.886

310.009.625

-12,3

-19,6

100,0

100,0

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trong tháng 4/2021, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường: Thái Lan với 6.427 chiếc; Inđônêxia: 4.927 chiếc và từ Trung Quốc: 2.685 chiếc. Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này chiếm tới 94% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 4 vừa qua.

Bất chấp trong tháng 4/2021 số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu giảm đáng kể, luỹ kế 4 tháng đầu năm nay, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu đạt 50.161 chiếc, tăng tới 56,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống đạt 33.366 chiếc, tăng 36,9%; ô tô vận tải đạt 11.998 chiếc, tăng 82,4%.

Lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc các loại trong 4 tháng/2020 và 4 tháng/2021

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Cũng theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 4/2021, các doanh nghiệp nhập khẩu vào nước ta lượng linh kiện và phụ tùng ô tô các loại có trị giá 452 triệu USD, trong khi đó con số này của tháng​ trước là 491 triệu USD. Các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 4 vừa qua có xuất xứ rất đa dạng, nhưng chủ yếu là từ Hàn Quốc với 109 triệu USD, từ Trung Quốc: 92 triệu USD, từ Nhật Bản: 79 triệu USD…

Cũng tương tự như mặt hàng ô tô nguyên chiếc, dù linh kiện và phụ tùng ô tô các loại được các doanh nghiệp nhập khẩu vào nước ta trong tháng 4/2021 giảm 8% so với tháng 3/2021, nhưng luỹ kế 4 tháng đầu năm 2021, trị giá nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ô tô đạt 1,67 tỷ USD, tăng tới 44,8% so với cùng kỳ năm trước./.