Theo Tổng cục Hải quan, lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong tháng 2/2022 đạt 9.152 chiếc, tương ứng trị giá 212 triệu USD, trong khi các con số này của tháng trước lần lượt là 4.524 chiếc, 127 triệu USD. Ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 4 thị trường chính là: Thái Lan với 4.688 chiếc; Inđônêxia: 2.592 chiếc; Trung Quốc: 1.033 chiếc và từ Hoa Kỳ: 415 chiếc. Số xe nhập khẩu từ 4 thị trường này chiếm tới 95% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam.

Ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu tăng mạnh
Ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký nhập khẩu với cơ quan hải quan trong tháng 2/2022. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Với loại xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống, trong tháng 2/2022, có tới 8.046 chiếc (tăng mạnh 100,7% so với tháng trước) được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam, với trị giá 159,5 triệu USD, chiếm 87,9% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu.

Trái ngược với lượng xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu tăng mạnh, trong tháng 2/2022, Việt Nam chỉ làm thủ tục nhập khẩu 12 chiếc xe ô tô trên 9 chỗ ngồi, giảm khá mạnh tới 46,9% so với tháng trước.

Lũy kế 2 tháng đầu năm nay, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam là 13.690 chiếc, giảm 25,2% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống là 12.075 chiếc, ô tô vận tải là 569 chiếc, lần lượt giảm 0,7% và 87,9%.

Ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu tăng mạnh

Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong 2 tháng năm 2022 so với 2 tháng năm 2021 (Đơn vị: chiếc). Nguồn: Tổng cục Hải quan

Cũng theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 2/2022 trị giá linh kiện và phụ tùng ô tô các loại được các doanh nghiệp nhập khẩu vào nước ta đạt gần 390 triệu USD, giảm nhẹ 1,3% so với tháng trước. Các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng qua có xuất xứ rất đa dạng, nhưng chủ yếu từ Hàn Quốc với 117 triệu USD, từ Trung Quốc: 78 triệu USD, từ Thái Lan: 73 triệu USD, từ Nhật Bản: 63 triệu USD.

Tuy nhiên, lũy kế trong 2 tháng đầu năm nay, trị giá nhập khẩu nhóm hàng linh kiện và phụ tùng ô tô đạt 787 triệu USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước./.