6 tháng đầu năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 34.500 tỷ đồng
Theo Bộ Giao thông Vận tải, lũy kế 6 tháng đầu năm, giá trị giải ngân vốn của Bộ dự kiến đạt gần 34.500 tỷ đồng, đạt hơn 36% so với kế hoạch vốn được giao

Cụ thể, đối với hơn 94.000 tỷ đồng kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2023, giá trị giải ngân trong hai quý đầu năm ước đạt hơn 34.465 tỷ đồng, đạt hơn 36,6% (các dự án ODA giải ngân hơn 3.100 tỷ đồng; vốn chuẩn bị đầu tư, các dự án giao thông khác giải ngân gần 31.310 tỷ đồng).

Với hơn 1.000 tỷ đồng nguồn vốn kéo dài thời gian thực hiện từ năm 2022 sang năm 2023, lũy kế giá trị giải ngân trong 6 tháng ước đạt hơn 33 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, trong quý III/2023, Bộ Giao thông Vận tải sẽ giải ngân thêm tổng số vốn gần 21.700 tỷ đồng, gồm: hơn 20.800 tỷ đồng thuộc kế hoạch vốn được giao năm 2023 và hơn 855 tỷ đồng thuộc nguồn vốn kéo dài thời gian thực hiện.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho biết, Bộ đang rốt ráo chỉ đạo các chủ đầu tư/ban quản lý dự án tăng tốc tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án giao thông mới và đảm bảo nguồn lực, duy trì thi công "3 ca, 4 kíp" các dự án đang triển khai./.