Cụ thể, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Bảo Việt Nhân Thọ sẽ trao 60 xe đạp (mỗi xe trị giá 1,75 triệu đồng). Trong đó, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam hỗ trợ 37 xe và Bảo Việt Nhân Thọ hỗ trợ 23 xe. Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và nhà tài trợ Bảo Việt Nhân Thọ hy vọng những chiếc xe đạp sẽ góp phần giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Quảng Ngãi rút ngắn khoảng cách tới trường, là món quà không chỉ có giá trị vật chất, mà cò là động lực, khuyến khích để các em phấn đấu hơn nữa trong học tập trở thành những công dân có ích sau này.

60 chiếc xe đạp đã được trao tặng cho học sinh nghèo tỉnh Quảng Ngãi

Sau 11 năm hợp tác, thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Bảo Việt Nhân Thọ đã trao hàng nghìn suất học bổng An sinh giáo dục và 12.000 suất quà với tổng kinh phí gần 10 tỷ đổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Năm 2015, Bảo Việt Nhân Thọ sẽ tặng 1.200 xe đạp (với tổng kinh phí 2,31 tỷ đồng) cho trẻ em nghèo, khó khăn tại Việt Nam.

Với nghĩa cử cao đẹp, đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ cho biết: “Chúng tôi hy vọng các suất học bổng “An sinh Giáo dục - xe đạp đến trường” sẽ khích lệ thêm tinh thần học tập, phấn đấu vươn lên của các em vì một cuộc sống tốt đẹp của chính các em và qua đó cũng góp phần dựng xây đất nước ngày một giàu đẹp hơn”.

Hỗ trợ xe đạp cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn cũng là một trong những chương trình được Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam ưu tiên đầu tư. Hơn 23 năm qua, từ khi thành lập đến nay, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam các cấp đã vận động được trên 5.000 tỷ đồng, giúp trên 30 lượt triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ tập trung vào 4 nhóm quyền trẻ em theo Công ước Quyền trẻ em đó là: Quyền được sống, Quyền được phát triển, Quyền được bảo vệ và Quyền được tham gia./.