Phát triển KKT và các KCN tỉnh Quảng Ngãi trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư
Ông Hà Hoàng Việt Phương , Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi phát biểu khai mạc Hội nghị công chức, người lao động năm 2024

PV: Thưa ông được biết trong năm 2023 vừa qua Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đã gặt hái được nhiều thành công trong hoạt động quản lý và phát triển KKT và các KCN trên địa bàn, đặc biệt đạt được thành tích ấn tượng trong công tác xúc tiến và thu hút đầu tư. Xin ông khái quát một số kết quả nổi bật mà Ban Quản lý và các doanh nghiệp KKT, KCN Tỉnh đã đạt được trong năm 2023?

Trưởng Ban Hà Hoàng Việt Phương: Năm 2023, các doanh nghiệp và nhà đầu tư trong KKT Dung Quất và KCN của Tỉnh triển khai hoạt động đầu tư kinh doanh trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế trong nước do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới và những bất ổn của chính trị toàn cầu. Song với sự cố gắng nỗ lực, quyết tâm cao của các doanh nghiệp trong KKT và KCN; cùng với sự đồng hành, hỗ trợ hiệu quả của các cấp, các ngành trong Tỉnh nói chung và Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (Ban Quản lý) nói riêng đã giúp các doanh nghiệp giải quyết từng bước những khó khăn, thách thức và đạt được nhiều kết quả tích cực trong hoạt động đầu tư kinh doanh.

Kết quả, năm 2023 thu hút đầu tư vào KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi tăng cao, cùng với đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi tiếp tục duy trì ổn định và phát triển, tác động tích cực đến môi trường đầu tư kinh doanh của KKT và các KCN Quảng Ngãi trong năm 2024. Một số kết quả điển hình đó là:

Năm 2023 Ban Quản lý đã cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 12 dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư khoảng 11.656 tỷ đồng (tương đương 507,39 triệu USD), trong đó có 7 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký đầu tư 365 triệu USD. Đồng thời điều chỉnh vốn đầu tư cho 41 dự án, trong đó có 13 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng số vốn tăng thêm khoảng 26.863 tỷ đồng (tương đương 1,134 tỷ USD).

Chỉ tiêu thu hút đầu tư vào KKT và các KCN năm 2023 vượt 621% so với kế hoạch đề ra (1.081,69/150 triệu USD), tăng 791% so với năm 2022.

Lũy kế đến nay, tại KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi có 348 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đầu tư 389.647 tỷ đồng (tương đương 18,088 tỷ USD); trong đó có 63 dự án FDI với vốn đăng ký đầu tư khoảng 2,203 tỷ USD và 285 dự án DDI với vốn đăng ký là 339.884 tỷ đồng (tương đương 15,886 tỷ USD).

Năm 2023, các doanh nghiệp trên địa bàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi tiếp tục giữ vững phong độ hoạt động, với những kết quả đáng khích lệ trong hoạt động đầu tư kinh doanh, đạt và vượt so với kế hoạch đề ra từ đầu năm, cụ thể:

Giá trị sản xuất công nghiệp (giá hiện hành) ước đạt 250.000 tỷ đồng, đạt 142,9% so với kế hoạch năm 2023; chiếm 95% giá trị sản xuất công nghiệp toàn Tỉnh; Giá trị thương mại, dịch vụ năm 2023 ước đạt 4.500 tỷ đồng, đạt 128,6% kế hoạch năm 2023; Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2.200 triệu USD, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 131% so với kế hoạch năm 2023; Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 3.500 triệu USD, bằng so với cùng kỳ năm 2022; Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 24.786 tỷ đồng, đạt 165,2% so với kế hoạch năm 2023, chiếm 87 % tổng thu ngân sách nhà nước toàn Tỉnh (trong đó thu nội địa ước đạt 16.113 tỷ đồng, chiếm 65% trên tổng thu ngân sách của KKT và các KCN; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 8.673 tỷ đồng, chiếm 35% trên tổng thu ngân sách của KKT và các KCN).

Trong năm 2023, Ban Quản lý đã hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tuyển dụng mới khoảng 3.705 lao động, đạt 148% kế hoạch năm. Lũy kế đến nay, trên địa bàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đã giải quyết việc làm cho khoảng 68.250 lao động.

Đến nay trong KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi có 253 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Vốn thực hiện của các dự án năm 2023 ước đạt 23.226 tỷ đồng (tương đương 982,141 triệu USD); trong đó dự án DDI thực hiện ước đạt 21.693 tỷ đồng (tương đương 917,446 triệu USD) và dự án FDI vốn thực hiện ước đạt 64,695 triệu USD.

PV: Ông có thể cho biết những nguyên nhân quan trọng nào giúp KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đạt được những thành tích ấn tượng trên trong năm 2023, thưa ông?

Trưởng Ban Hà Hoàng Việt Phương: Song song với sự cố gắng nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi cũng như của các nhà đầu tư hạ tầng và thứ cấp trong KKT Dung Quất và các KCN, một trong các nguyên nhân then chốt thúc đẩy sự phát triển của KKT và các KCN Tỉnh là vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành hoạt động quản lý nhà nước trong KKT và các KCN của lãnh đạo Ban Quản lý ngày càng được nâng cao. Những kết quả trên đã một lần nữa khẳng định được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ chính trị của thể lãnh đạo và cán bộ công chức, viên chức Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi trong năm 2023.

Chúng tôi luôn quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, Kết luận của Trung ương và của Tỉnh; đồng thời, kịp thời xây dựng và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định..của Chính phủ và các cấp, các ngành thông qua việc ban hành các văn bản cụ thể nhằm triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2023 (xây dựng kế hoạch cụ thể về tiến độ thực hiện và giải ngân cho từng dự án được giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát nhằm hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định)…Việc triển khai quán triệt các chủ trương, đường lối, Nghị quyết, quy định của Đảng, chính quyền các cấp đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng đã góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Mặt khác Ban thường xuyên rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và các nhiệm vụ được UBND Tỉnh giao bổ sung trong năm 2023; từ đó kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Định kỳ hàng tháng tổ chức các cuộc họp giao ban của lãnh đạo Ban và lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị nhằm tăng cường công tác chỉ đạo điều hành.

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị, tập thể lãnh đạo Ban luôn tuân thủ nghiêm túc Quy chế làm việc; phát huy trách nhiệm tập thể đi đôi với tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu và của từng lãnh đạo Ban. Phát huy vai trò của mỗi cán bộ lãnh đạo Ban, có sự phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân trong từng lĩnh vực nhằm tạo sự chủ động trong việc chỉ đạo, điều hành, đồng thời phát huy cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ công chức viên chức trong thực thi nhiệm vụ chính trị được giao.

Song song với đó, công tác hỗ trợ cho doanh nghiệp được Ban thực hiện thường xuyên trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, cũng như trong quá trình quản lý hoạt động dự án; giúp doanh nghiệp giảm đáng kể thời gian tiếp cận thông tin và triển khai các thủ tục hành chính, góp phần tạo niềm tin, sức hấp dẫn trong thu hút đầu tư vào KKT và các KCN trên địa bàn Tỉnh.

Để tạo động lực góp phần đẩy mạnh hoạt động quản lý nhà nước về KCN, KKT và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngay từ đầu năm 2023 Ban Quản lý đã phát động và triển khai thành công các phong trào thi đua trong toàn đơn vị và lan toả đến KKT và các KCN Tỉnh. Kết quả năm 2023 Ban đã đề nghị UBND Tỉnh khen thưởng cho 02 tập thể của Ban đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và tặng bằng khen cho 02 cá nhân; Đề nghị Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng bằng khen cho 01 tập thể và 05 cá nhân. Cùng với đó, Ban Quản lý quyết định khen thưởng danh hiệu tập thể và cá nhân cán bộ công chức, viên chức Ban Quản lý: Lao động tiên tiến cho 09 tập thể; danh hiệu Lao động tiên tiến cho 207 cá nhân; danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 18 cá nhân; Tặng Giấy khen cho 04 tập thể và 38 cá nhân Ban Quản lý. Riêng với các doanh nghiệp KKT, KCN Ban Quản lý quyết định tặng Giấy khen cho 18 tập thể và 93 cá nhân trong các doanh nghiệp KKT, KCN Tỉnh có thành tích xuất sắc trong năm 2023.

Phát triển KKT và các KCN tỉnh Quảng Ngãi trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư
Toàn cảnh Hội nghị công chức, người lao động năm 2024 của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi

PV: Xin ông chia sẻ hoạt động quản lý nhà nước trong KKT Dung Quất và các KCN tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2023 được Ban Quản lý triển khai thực hiện như thế nào?

Trưởng Ban Hà Hoàng Việt Phương: Năm 2023 hoạt động quản lý nhà nước trong KKT Dung Quất và các KCN tỉnh Quảng Ngãi được triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực được phân cấp: Quy hoạch; xây dựng; kế hoạch; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; xúc tiến đầu tư; quản lý, hỗ trợ đầu tư; cải cách hành chính, doanh nghiệp, lao động, môi trường, an ninh trật tự... Một số hoạt động cụ thể:

Về công tác quản lý quy hoạch, năm 2023 đã hoàn thành đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng KKT Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đã phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu UBND Tỉnh tổ chức Lễ công bố Quy hoạch; Triển khai lập 09 đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng KKT Dung Quất. Đến nay 03 đồ án đã được UBND Tỉnh phê duyệt Quy hoạch, 05 Đồ án đã ký kết hợp đồng, đang triển khai thực hiện khảo sát, lập quy hoạch và 01 Đồ án đang tổ chức đầu thầu lần 2; Tham gia hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cho 11 dự án; Cấp Giấy phép xây dựng cho 38 dự án; cấp giấy phép cải tạo công trình cho 03 dự án; điều chỉnh, bổ sung giấy phép xây dựng cho 05 dự án…

Lĩnh vực xây dựng và triển khai kế hoạch đầu tư kết cấu hạ tầng KKT và các KCN được thực hiện hiệu quả theo các Nghị quyết, Chương trình của Chính phủ, Bộ Chính trị Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó, công tác đầu tư kết cấu hạ tầng được tăng cường đẩy mạnh. Năm 2023, Ban Quản lý đã triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn KKT Dung Quất và các KCN Tỉnh, cụ thể: (1) Thực hiện khối lượng còn lại của 05 dự án chuyển tiếp; (2) Thực hiện khởi công mới 02 dự án; (3) Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư 04 dự án. Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước thực hiện đến hết năm 2023 là 165.100 tỷ đồng, đạt 97,2% kế hoạch vốn giao năm 2023. Ngoài ra, để hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại KKT Dung Quất, trong năm 2023 Ban Quản lý đã xây dựng và trình UBND Tỉnh để phê duyệt 02 Đề án: (1) Đề án huy động các nguồn lực xây dựng các khu tái định cư, khu nghĩa trang phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trong KKT Dung Quất giai đoạn 2023-2030; (2) Đề án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng khung trong KKT Dung Quất giai đoạn 2023 - 2030.

Công tác xúc tiến đầu tư được Ban Quản lý xác định là một trong các nhiệm vụ trọng tâm cần quan tâm chú trọng.Với nhiều hình thức xúc tiến đầu tư đa dạng, phong phú, năm 2023 Ban Quản lý đã tổ chức nhiều chương trình, sự kiện xúc tiến đầu tư ở trong và ngoài nước để giới thiệu, quảng bá hình ảnh và thông tin về môi trường, chính sách đầu tư của địa phương thông qua các hoạt động xúc tiến đầu tư ở trong và ngoài nước.

Đặc biệt trong năm 2023, Ban Quản lý đã tổ chức thành công Hội chợ triển lãm gắn với Hội nghị kết nối chuỗi sản xuất cung ứng và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, dịch vụ giữa các doanh nghiệp trong KCN, KKT, KCNC các tỉnh Duyên hải miền Trung - Tây Nguyên và thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả đạt được của chuỗi các sự kiện Hội chợ triển lãm đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các tỉnh khu vực Tây nguyên, Duyên hải miền Trung, thành phố Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp trong và ngoài Tỉnh đánh giá cao, có sức lan tỏa rộng, tạo được hiệu ứng tích cực trong toàn ngành KCN, KKT trên cả nước.

Công tác quản lý, hỗ trợ đầu tư được quan tâm và triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời. Ban chủ động rà soát, phân loại nhóm các dự án chậm tiến độ và chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương làm việc, kiểm tra tại hiện trường một số dự án để có giải pháp đôn đốc, hỗ trợ, đề xuất biện pháp xử lý; Xử lý, thu hồi đối với các dự án chậm tiến độ và nhà đầu tư không còn khả năng triển khai theo quy định của pháp luật. Kết quả từ đầu năm 2023 đến nay đã chấm dứt hoạt động của 09 dự án (vốn thu hồi 6.203 tỷ đồng); Đôn đốc các thành viên Tổ Công tác liên ngành giải quyết kịp thời các kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp trong KCN VSIP Quảng Ngãi; Hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp trên địa bàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi năm 2023 theo kế hoạch giám sát đã ban hành; Phối hợp với các đơn vị liên quan tích cực hỗ trợ, kiểm tra giám sát các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đặc biệt là các dự án có quy mô lớn và có tính lan tỏa lớn; Tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng, hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao kiến thức pháp luật về công tác lập thủ tục đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng... cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp trên địa bàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi...

Việc triển khai công tác quản lý tài nguyên và môi trường tại KKT và các KCN tiếp tục được thực hiện tốt. Ban thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong KKT và KCN nói chung và tại các doanh nghiệp KKT và các KCN nói riêng, đảm bảo các nhà đầu tư tuân thủ đúng quy định của pháp luật về quản lý tài nguyên và môi trường.

Công tác quản lý doanh nghiệp tại KKT và các KCN được các phòng chức năng Ban Quản lý quan tâm theo dõi chặt chẽ, sát sao. Ban chủ động xây dựng kế hoạch làm việc với các doanh nghiệp nhằm nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh để từ đó hướng dẫn, hỗ trợ cho doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; định kỳ hàng tháng có báo cáo gửi cấp thẩm quyền xem xét, tổng hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Năm 2023 Ban đã tổng hợp 28 kiến nghị của 07 doanh nghiệp trên địa bàn; Phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm 20 kiến nghị.

Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, cũng như lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp, Ban Quản lý đã tổ chức các chương trình, hội nghị, các lớp tập huấn… qua đó hỗ trợ công tác pháp lý, hướng dẫn các quy định mới của pháp luật cho các doanh nghiệp trên địa bàn; đồng thời tổ chức làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp địa bàn nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, xây dựng phương hướng hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

Cùng với đó, công tác quản lý lao động tiếp tục được đẩy mạnh. Ban Quản lý thường xuyên đôn đốc, giám sát các doanh nghiệp tuân thủ nghiêm túc pháp lệnh quản lý lao động và thực hiện đầy đủ các chế độ, quyền lợi đối với người lao động; xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát nhu cầu lao động của các doanh nghiệp trong KCN; tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới về pháp luật lao động đến các doanh nghiệp KCN (người sử dụng lao động) và người lao động trong các KCN để triển khai thực hiện tốt, xây dựng mối quan hệ hài hoà, ổn thoả giữa người sử dụng lao động và người lao động để hạn chế tình trạng đình công, lãn công. Thực hiện thẩm duyệt đăng ký Nội quy lao động cho 26 doanh nghiệp, hướng dẫn xây dựng thỏa ước lao động tập thể cho 21 doanh nghiệp.

Năm 2023 Ban đã hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động thông qua việc phối hợp tổ chức các sàn giao dịch việc làm, thông tin nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp đến các chính quyền địa phương, các trường, trung tâm đào tạo nghề, tỉnh đoàn,…để thông báo rộng rãi đến người dân, sinh viên và học viên tốt nghiệp ra trường tìm hiểu vị trí việc làm của các doanh nghiệp; Phối hợp với Thành ủy và UBND thành phố Quảng Ngãi ký Biên bản ghi nhớ trong việc giải quyết lao động của thành phố gắn với hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động trong thời gian đến.

Công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “1 cửa và 1 cửa liên thông” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Tỉnh được thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả; cung cấp dịch vụ công trực tuyến với mục tiêu “công khai - minh bạch - chất lượng - đúng hẹn”; thời gian giải quyết được rút gọn, nhanh chóng, thuận lợi cho doanh nghiệp, đảm bảo chính xác, khoa học, được các doanh nghiệp và nhà đầu tư đánh giá cao (năm 2023 tỷ lệ hồ sơ, thủ tục hành chính trả kết quả trước hạn của Ban Quản lý chiếm 99,05%; có 100% ý kiến đánh giá rất hài lòng và hài lòng về quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại Ban Quản lý). Công tác chuyển đổi số được triển khai thực hiện kịp thời. Ban Quản lý đã triển khai thực hiện thí điểm các nội dung, mô hình theo chương trình chuyển đổi số để phục công tác quản lý và phát triển kinh tế, xã hội của ngành, địa phương.

Phát triển KKT và các KCN tỉnh Quảng Ngãi trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư

Ông Đàm Minh Lễ, Phó Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công chức, người lao động năm 2024

PV: Bước sang năm mới 2024 Ban Quản lý đã đặt ra những nhiệm vụ then chốt và giải pháp trọng tâm nào, để tiếp tục triển khai thành công nhiệm vụ quản lý nhà nước và phát triển KKT Dung Quất và các KCN Tỉnh, thưa ông?

Trưởng Ban Hà Hoàng Việt Phương: Căn cứ vào kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi trong năm 2023 và tình hình thực tế của nền kinh tế ở trong nước cũng như trên địa bàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi; Ban Quản lý đã xây dựng các chỉ tiêu kinh tế trên địa bàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, cụ thể như sau: Thu hút đầu tư đạt khoảng: 200-300 triệu USD; Giá trị sản lượng công nghiệp 180.000 tỷ đồng; Giá trị sản lượng dịch vụ 3.800 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn 17.800 tỷ đồng; Giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 2.000 triệu USD; Giải quyết việc làm mới từ 2.000 - 2.500 lao động.

Để đạt được hiệu quả các chỉ tiêu trên, Ban Quản lý đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, phối hợp với Sở Xây dựng xây dựng Chương trình phát triển đô thị; Chương trình, kế hoạch phát triển nhà phù hợp với Quy hoạch chung và Quy hoạch phân khu xây dựng được duyệt.

Hai là, hoàn thành trình phê duyệt các đồ án quy hoạch phân khu xây dựng còn lại trong quý II/2024.

Ba là, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất đối với các dự án đủ điều kiện tham gia đấu thầu, đấu giá theo quy định.

Bốn là, tập trung phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ cho các ngành lọc hóa dầu, luyện kim, cơ khí, sản xuất, chế biến thực phẩm, đồ uống, chế biến gỗ điện - điện tử; tiếp tục thu hút, công nghiệp hỗ trợ cho ngành dệt may. Thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển Trung tâm logistics khu vực cảng biển Dung Quất thuộc KKT Dung Quất, gắn liền và phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu, hỗ trợ các hoạt động xúc tiến, kết nối với các tỉnh thuộc Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung.

Năm là, nâng cao chức năng quản lý nhà nước bằng công nghệ số đến doanh nghiệp nhằm hướng tới mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả. Đồng thời, nhân rộng mô hình hỗ trợ pháp lý gắn với đối thoại chuyên đề cho doanh nghiệp nhằm nâng cao công tác quản lý doanh nghiệp; hướng dẫn giải quyết các vướng mắc trong công tác nghiệp vụ để doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Sáu là, xây dựng, triển khai các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường nhằm đề xuất các giải pháp quản lý, kỹ thuật để kiểm soát, giám sát các nguồn ô nhiễm công nghiệp trên địa bàn KKT, KCN; quan trắc, giám sát chất lượng môi trường trên địa bàn để kịp thời phát hiện và báo cáo, kiến nghị cấp thẩm quyền giải quyết, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Bảy là, tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng; tập trung giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các công trình hạ tầng trọng điểm trên địa bàn.

Tám là, tiếp tục xây dựng các Kế hoạch về công tác cải cách hành chính năm 2024.

Phát triển KKT và các KCN tỉnh Quảng Ngãi trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư
Ông Lương Trọng Nguyên, Phó Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Chủ tịch Công đoàn cơ sở phát động thi đua năm 2024 tại Hội nghị công chức, người lao động năm 2024

Trên cơ sở 08 nhiệm vụ trọng tâm đã nêu trên, chúng tôi đã xây dựng những giải pháp hữu hiệu để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đó là:

Thứ nhất, tăng cường và đổi mới công tác xúc tiến đầu tư

Tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư. Tập trung xúc tiến những ngành nghề, lĩnh vực mà KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi có lợi thế so sánh, đặc biệt là các ngành nghề liên quan đến sử dụng cảng biển nước sâu, các dự án có nhu cầu sử dụng quỹ đất rộng, các dự án gắn với nguồn nguyên liệu tại chỗ; đồng thời thu hút các lĩnh vực phụ trợ cho ngành công nghiệp luyện cán thép; chuỗi dự án sản xuất các sản phẩm sau thép, cơ khí chế tạo, gia công hàng xuất khẩu; các ngành công nghiệp nhẹ, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến để nâng cao giá trị gia tăng và các dự án có công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững và bảo vệ môi trường; đảm bảo an sinh xã hội; thu hút các dự án dịch vụ hậu cần cảng biển, dịch vụ logistics nhằm phát triển KKT Dung Quất trở thành trung tâm dịch vụ cảng đáp ứng nhu cầu phát triển của khu vực.

Tập trung hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình triển khai xây dựng các dự án có quy mô lớn và có tính lan toả để thu hút các dự án thứ cấp vào KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

Chú trọng việc lựa chọn thu hút các nhà đầu tư có năng lực và kinh nghiệm đầu tư kinh doanh hạ tầng các KCN, khu dân cư, đô thị, các khu du lịch sinh thái ven biển và đặc biệt là các dự án xây dựng nhà ở cho công nhân; đồng thời từng bước kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư các công trình, tiện ích dịch vụ đáp ứng yêu cầu cho các chuyên gia, người lao động sinh sống, làm việc, giải trí và nghỉ ngơi.

Tập trung xúc tiến đến những quốc gia và vùng lãnh thổ có lợi thế công nghiệp phù hợp với lợi thế so sánh của KKT Dung Quất và đang có nguồn vốn đầu tư mạnh vào Việt Nam cho các dự án công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ và công nghiệp phụ trợ.

Thực hiện tiếp xúc, đối thoại với nhà đầu tư, doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp nhằm triển khai thực hiện dự án đầu tư và đưa dự án vào hoạt động kinh doanh mang lại hiệu quả. Phối hợp các phòng, đơn vị liên quan xử lý các dự án chậm triển khai đầu tư để tìm kiếm nhà đầu tư mới có năng lực, kinh nghiệm đầu tư.

Thứ hai, tăng cường công tác quy hoạch, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng

Tăng cường quản lý chặt chẽ, đồng bộ quy hoạch đảm bảo phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn; phối hợp kịp thời với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan giải quyết các vấn đề phát sinh và vướng mắc trong việc thực hiện xây dựng theo Giấy phép xây dựng và xử lý các sai phạm theo quy định.

Tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện quản lý xây dựng, xử lý triệt để tình trạng cơi nới, lấn chiếm trái phép gây ảnh hưởng rất lớn đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tiến độ thực hiện các dự án.

Tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn.

Thứ ba, hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển nguồn nhân lực

Thường xuyên cập nhật, nắm bắt tình hình thực tế phát sinh tại doanh nghiệp để kịp thời đưa ra giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Chủ động nắm bắt nhu cầu tuyển dụng, sử dụng lao động của các doanh nghiệp, nhất là các dự án chuẩn bị đi vào hoạt động, doanh nghiệp có quy mô lớn sử dụng nhiều lao động nhằm đa dạng các hình thức hỗ trợ để phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động và giải quyết việc làm cho người lao động.

Phối hợp tuyên truyền đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư các Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình xúc tiến thương mại, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng xuất khẩu; tận dụng cơ hội của các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết.

Tuyên truyền, khuyến khích các doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới máy móc thiết bị tiên tiến, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và quản trị doanh nghiệp.

Đa dạng hóa các nội dung tập huấn hỗ trợ pháp lý gắn với đối thoại chuyên đề và tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành Pháp luật lao động, an toàn về sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, chính sách thuế,… nhằm nâng cao nhận thức và việc chấp hành pháp luật của doanh nghiệp; đồng thời, hướng dẫn vướng mắc công tác nghiệp vụ để doanh nghiệp thực hiện đúng quy định pháp luật.

Phát triển KKT và các KCN tỉnh Quảng Ngãi trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư
Ban Thanh tra nhân dân Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2024-2025 ra mắt nhận nhiệm vụ

Thứ tư, đẩy mạnh công tác quản lý tài nguyên và môi trường

Lập hồ sơ thủ tục trình UBND Tỉnh giao đất cho Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi để Ban Quản lý thực hiện việc giao lại đất hoặc cho thuê đất theo quy định.

Phối hợp với UBND huyện và cơ quan có liên quan trong thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và công tác lập hồ sơ thủ tục trình UBND Tỉnh giao đất cho Ban Quản lý đối với từng dự án để Ban Quản lý thực hiện việc giao lại đất hoặc cho thuê đất theo quy định.

Xem xét thẩm định hồ sơ giao lại đất, cho thuê đất và ban hành Quyết định giao lại đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật; xác định đơn giá cho thuê đất, ban hành quyết định miễn, giảm tiền thuê đất; ký hợp đồng thuê đất, chuyển thông tin địa chính đến Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi để thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tổ chức bàn giao đất cho một số dự án để triển khai các thủ tục theo đúng quy định.

Thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất tại các doanh nghiệp để đôn đốc, nhắc nhở các dự án đưa đất vào sử dụng; chủ trì xử lý hoặc báo cáo, kiến nghị xử lý các vi phạm về đất đai theo quy định.

Phối hợp với các cơ quan có chức năng và chính quyền địa phương theo dõi tình hình và giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn KKT Dung Quất.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến biến pháp luật về công tác bảo vệ môi trường, nhằm nâng cao ý thức và trách nhiệm thực thi trong công tác bảo vệ môi trường cho chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN, các doanh nghiệp trong KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

Phối với với các cơ quan chức năng thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát các hoạt động khai thác khoáng sản và công tác bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo dõi, đôn đốc công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn KKT Dung Quất; theo dõi, giám sát, đôn đốc việc vận hành, hoạt động của các trạm xử lý nước thải tập trung tại KKT, KCN Quảng Ngãi (đặc biệt các trạm xử lý nước thải tập trung của QISC).

Phối hợp với các cơ quan chức năng, thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát chặt chẽ công tác quản lý, thu gom, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn nguy hại trên địa bàn KKT Dung Quất và các KCN.

Thứ năm, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn

Phối hợp cùng các sở, ban, ngành nghiên cứu, đề xuất cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung và ban hành các cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư phát triển KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác chuyển đổi số; công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý./.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Phát triển KKT và các KCN tỉnh Quảng Ngãi trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư
Lãnh đạo Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2023 cho các cán bộ đạt được thành tích xuất sắc của Ban Quản lý trong năm 2023