Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 10,84 tỷ USD, giảm 8,2%; Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt gần 4,7 tỷ USD, giảm 1%; Giá trị xuất khẩu chăn nuôi ước đạt 0,39 tỷ USD, tăng 6,3%; Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 6,01 tỷ USD, tăng 17,3%.

Sáu tháng đầu năm 2019, bốn thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chính của Việt Nam là Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc chiếm thị phần lần lượt là 20,8% (giá trị giảm 10,3% so với cùng kỳ năm 2018), 20,4% (+11,7%), 8,4% (+10,5%) và 5,2% (-4,3%).

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 07/2019 đạt 3,55 tỷ USD

Đối với mặt hàng thủy sản, giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 07/2019 ước đạt 785 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu thủy sản 7 tháng đầu năm 2019 ước đạt gần 4,7 tỷ USD, giảm 1% so với cùng kỳ năm 2018. Nhật Bản, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2019, chiếm 55,9% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản. Trong 6 tháng đầu năm 2019, các thị trường có giá trị xuất khẩu thủy sản tăng mạnh là Mexico (+21,3%), Đài Loan (+16,6%), Malaysia (+13,2) và Nhật Bản (+11%).

Ước giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 07/2019 đạt 2,52 tỷ USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu 7 tháng đầu năm đạt 18,01 tỷ USD, giảm 0,4% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, giá trị nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chính ước đạt 15,14 tỷ USD, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2018. Ước giá trị nhập khẩu chăn nuôi tháng 07/2019 đạt 324 triệu USD, đưa giá trị nhập khẩu chăn nuôi 7 tháng đầu năm đạt gần 2,18 tỷ USD, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, 3 thị trường nhập khẩu chính là: Hoa Kỳ, Trung Quốc và Argentina chiếm 33,56% tổng thị phần nhập khẩu. Trong đó, thị trường có giá trị nhập khẩu cao nhất là thị trường Hoa Kỳ với giá trị nhập khẩu đạt 2,11 tỷ USD, giảm 3,76% so với cùng kỳ năm 2018. Tiếp đến là thị trường Trung Quốc, trong 6 tháng đầu năm 2019, giá trị nhập khẩu của thị trường này đạt 1,63 tỷ USD, tăng 3,77% so với cùng kỳ năm 2018. Ác-hen-ti-na là thị trường nhập khẩu lớn thứ 3, trong 6 tháng đầu năm 2019 giá trị nhập khẩu từ thị trường này đạt 1,45 tỷ USD, tăng 14,96% so với cùng kỳ 2018.

Trong tháng 07/2019, giá trị nhập khẩu mặt hàng thủy sản ước đạt 167 triệu USD, đưa tổng giá trị thủy sản nhập khẩu 7 tháng đầu năm 2019 đạt 1,05 tỷ USD, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2018. Thị trường nhập khẩu thủy sản lớn nhất trong 6 tháng đầu năm 2019 là Ấn Độ (chiếm 12,3% thị phần), tiếp đến là Na Uy và Trung Quốc với thị phần lần lượt là 11,8% và 8%. Trong 6 tháng đầu năm 2019, thị trường có giá trị nhập khẩu thủy sản tăng mạnh nhất so với cùng kỳ năm 2018 là Philippin (gấp 2,63 lần), ngược lại thị trường có giá trị nhập khẩu thủy sản giảm mạnh nhất là Ấn Độ, giảm 53,1% so với cùng kỳ năm 2018.

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng cho biết, thời gian tới, Bộ sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tích cực đàm phán mở cửa thị trường xuất khẩu, giữ ổn định các thị trường truyền thống, tìm kiếm và mở rộng các thị trường tiềm năng, hạn chế thấp nhất sự phụ thuộc vào một thị trường nhất định. Ngành cũng sẽ phối hợp, hướng dẫn các địa phương tổ chức sản xuất, đáp ứng các yêu cầu của nước nhập khẩu về truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm nông, lâm, thủy sản xuất khẩu.

Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng khuyến cáo, nhằm giảm thiểu những rủi ro mới phát sinh trong bối cảnh xung đột thương mại, các cơ quan chức năng cần phối hợp với địa phương rà soát tổng thể hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp FDI; các dòng sản phẩm xuất khẩu từ Việt Nam sang Mỹ cũng như từ Trung Quốc vào Việt Nam nhằm xác định các rủi ro về gian lận thương mại./.