Cụm công nghiệp hỗ trợ Tân Chi 2 và Cách Bi có tổng vốn đầu tư trên 1.600 tỷ đồng

Trong đó, Cụm công nghiệp hỗ trợ Cách Bi (xã Cách Bi, huyện Quế Võ) có diện tích khoảng 72 ha.

Phía Tây Bắc của cụm công nghiệp giáp đất canh tác xã Cách Bi; phía Đông Bắc giáp đất canh tác xã Phù Lương; phía Tây Nam giáp QL18; phía Đông Nam giáp đất canh tác xã Cách Bi và Đào Viên, huyện Quế Võ.

Tổng vốn đầu tư của dự án Cụm công nghiệp hỗ trợ Cách Bi là 957,6 tỷ đồng, trong đó, vốn sở hữu của chủ đầu tư là 191,5 tỷ đồng, số còn lại được huy động từ ngân hàng thương mại. Theo kế hoạch, việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật sẽ được triển khai từ năm 2019 đến năm 2022.

Còn Cụm công nghiệp hỗ trợ Tân Chi 2 (xã Tân Chi, huyện Tiên Du) có diện tích khoảng 50 ha. Phía Bắc của cụm côn nghiệp giáp với kênh thủy lợi, phía Nam giáp khu đất quy hoạch khu đấu giá quyền sử dụng đất, phía Đông giáp QL38 mới, phía Tây giáp với khu dân cư hiện trạng và khu đất qui hoạch đất ở, đất công cộng.

Dự án có tổng vốn đầu tư 665 tỷ đồng, trong đó, vốn sở hữu của chủ đầu tư là 133 tỷ đồng, số còn lại được huy động từ ngân hàng thương mại. Tiến độ thực hiện việc đầu tư xây dựng hạ tầng kết nối là từ năm 2019 đến năm 2022.

Định hướng hoạt động của cả 2 cụm công nghiệp là thu hút đầu tư đa ngành, nhưng trọng tâm vào các ngành công nghiệp hỗ trợ./.