Thực hiện Nghị quyết số 18 của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, trong đó có nội dung lập hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng bàn giao cho địa phương (theo 3 giai đoạn) để triển khai các thủ tục giải phóng mặt bằng, tái định cư đảm bảo mục tiêu hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư, khởi công dự án, đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Bàn giao hồ sơ cắm cọc giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2
Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải phát biểu tại lễ bàn giao

Để địa phương triển khai các thủ tục liên quan đến giải phóng mặt bằng, Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đạo các ban quản lý dự án, tư vấn khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ cắm cọc giải phóng mặt bằng và bàn giao hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng (đợt 1) trước ngày 15/3.

Trong các ngày, từ ngày 13 - 15/3/2022, Bộ Giao thông vận tải phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố tổ chức bàn giao Hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng đợt 1 Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, cụ thể như sau: Ngày 13/3, tại tỉnh Quảng Bình, Bộ Giao thông vận tải bàn giao hồ sơ khoảng 47,6km đoạn từ Hà Tĩnh - Quảng Trị (qua 3 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng trị); Ngày 15/3, tại tỉnh Bình Định, Bộ Giao thông vận tải bàn giao hồ sơ khoảng 52,1km đoạn từ Quảng Ngãi - Nha Trang (qua 4: tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà); Tại tỉnh Hậu Giang, Bộ Giao thông vận tải bàn giao hồ sơ khoảng 34km đoạn Cần Thơ - Cà Mau (qua 5 tỉnh: Cần Thơ - Hậu Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang và Cà Mau).

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Hà Tĩnh - Quảng Trị có chiều dài 267 km, trong đó, đoạn đi qua tỉnh Hà Tĩnh có 3 dự án (Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng và Vũng Áng - Bùng); đoạn đi qua tỉnh Quảng Bình có 3 dự án (Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh và Vạn Ninh - Cam Lộ); đoạn đi qua tỉnh Quảng Trị có 1 dự án (Vạn Ninh - Cam Lộ).

Với đoạn Hà Tĩnh - Quảng Trị, Bộ Giao thông vận tải tiến hành bàn giao hồ sơ cắm mốc giải phóng mặt bằng đợt 2 ngày 30/4, dự kiến khoảng 110 km. Đợt 3 sẽ vào ngày 30/6 các đoạn còn lại khoảng 109,4 km; Đoạn Quảng Ngãi - Nha Trang, ngày 30/4, sẽ bàn giao dự kiến khoảng 229,6 km và ngày 30/6 bàn giao hồ sơ các đoạn còn lại khoảng 71,3 km; Đoạn Cần Thơ - Cà Mau, ngày 30/4, dự kiến bàn giao khoảng 44 và ngày 30/6 bàn giao các đoạn còn lại khoảng 31km.

Tại lễ bàn gia, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ đề nghị Ban Chỉ đạo các tỉnh chỉ đạo Hội đồng giải phóng mặt bằng các địa phương phối hợp với các Ban ban quản lý dự án khẩn trương xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng cho dự án và kế hoạch vốn phục vụ giải phóng mặt bằng.

“Các địa phương cần chủ động, khẩn trương triển khai ngay các thủ tục lựa chọn nhà thầu tư vấn, xây lắp phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư (tư vấn điều tra, khảo sát, đo đạc, giải thửa, lập bản đồ địa chính, lập quy hoạch khu tái định cư; tư vấn khảo sát, thiết kế khu tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật,...) và triển khai thực hiện ngay các gói thầu này. Đồng thời, khẩn trương rà soát quy hoạch tái định cư, triển khai các thủ tục xây dựng các khu tái định cư ”, Thứ trưởng Lê Đình Thọ đề nghị.

Thời gian tới, Bộ Giao thông vận tải khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan nỗ lực, phấn đấu để công tác giải phóng mặt bằng sẽ được hoàn thành theo kế hoạch dự kiến (bàn giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp khởi công trước ngày 20/11/2022 và bàn giao toàn bộ diện tích còn lại trong Quý II/2023) và nỗ lực để dự án sẽ được khởi công trước ngày 31/12/2022.