Hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quản lý nhà nước

Năm 2019 công tác thu hút đầu tư tiếp tục là một “điểm sáng” trong hoạt động quản lý nhà nước tại Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh (viết tắt là Ban Quản lý). Hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư với nhiều hình thức đa dạng, phong phú được Ban Quản lý triển khai hiệu quả. Đặc biệt Ban Quản lý đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Với những cố gắng nỗ lực của Ban Quản lý trong công tác xúc tiến và thu hút đầu tư đã giúp nâng cao hình ảnh và sức hấp dẫn của các KCN Tỉnh trong con mắt của các nhà đầu tư ở trong và ngoài nước.

Kết quả, Ban Quản lý đã tiếp và làm việc với trên 100 lượt nhà đầu tư đến tìm hiểu đầu tư vào các KCN Bắc Ninh; cấp mới 134 Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là 731,15 triệu USD, gồm: 113 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với vốn đầu tư đăng ký 625,63 triệu USD; 21 dự án trong nước với vốn đầu tư đăng ký 2.426,81 tỷ đồng (tương đương 105,52 triệu USD). Cấp 425 lượt điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư tăng thêm (sau khi đã trừ giảm) là 659,31 triệu USD. Tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh dự án đầu tư thứ cấp từ 01/01/2019 đến ngày 20/11/2019 đạt 1.429,72 triệu USD (FDI: 1.205,75 triệu USD; trong nước: 5.151,39 tỷ đồng tương đương 223,97 triệu USD).

Lũy kế đến ngày 20/11/2019, Ban Quản lý đã cấp 1.463 Giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án thứ cấp vào các KCN trong Tỉnh (trong nước là 466, FDI là 997) với tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh đạt 19.220,49 triệu USD (trong nước là 50.115,55 tỷ đồng tương đương 2.364,07 triệu USD, FDI là 16.856,42 triệu USD).

Bên cạnh đó, năm 2019 Ban Quản lý cũng đã cấp mới 01 dự án đầu tư hạ tầng KCN (Dự án đầu tư, xây dựng, kinh doanh, phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, thương mại và dịch vụ VSIP Bắc Ninh II do Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký 103,91 triệu USD); cấp 01 Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

Công tác quản lý quy hoạch, xây dựng được Ban Quản lý tập trung đẩy mạnh. Phòng chức năng của Ban thường xuyên theo sát, quản lý, kiểm tra chặt chẽ các dự án hạ tầng và các dự án thứ cấp trong các KCN, kịp thời báo cáo lãnh đạo Ban Quản lý để có hướng xử lý sự vụ và đề xuất kế hoạch triển khai, thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.

Hiện nay Bắc Ninh có 16 KCN tập trung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung; trong đó 10 KCN đã đi vào hoạt động. tỷ lệ lấp đầy trên diện tích đất quy hoạch đạt 78,64%, trên diện tích đất thu hồi đạt 93,8%. Năm 2019, Ban Quản lý các KCN tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh rà soát, điều chỉnh quy hoạch các KCN; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch các KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh, Quế Võ III, Yên Phong II; cấp 51 chứng chỉ quy hoạch cho các chủ đầu tư; xác nhận thỏa thuận nguyên tắc cho 51 dự án; cấp 10 giấy phép xây dựng và cấp điều chỉnh Giấy phép xây dựng cho 14 dự án…

Nhà máy của doanh nghiệp FDI trong KCN Quế Võ.

Công tác quản lý doanh nghiệp, quản lý lao động luôn được triển khai kịp thời, sâu sát, đã giải quyết và hỗ trợ hiệu quả những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người lao động, góp phần đảm bảo ổn định an ninh trật tự tại các doanh nghiệp KCN, đồng thời giúp doanh nghiệp thực hiện tốt hơn chính sách lao động, cải thiện mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Ước năm 2019 các KCN trên địa bàn Tỉnh có 135 dự án đi vào hoạt động, nâng tổng số dự án đi vào hoạt động trong các KCN tỉnh Bắc Ninh đến thời điểm hiện nay là 1.070 dự án.

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp KCN trong năm 2019 tương đối ổn định, các doanh nghiệp đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất khẩu, giá trị nhập khẩu và nộp ngân sách so kế hoạch năm 2019, cụ thể: Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 1.151.265 tỷ đồng; doanh thu ước đạt 1.275.355 tỷ đồng xuất khẩu ước đạt 37.300 triệu USD (so với kế hoạch đạt 113%); nhập khẩu đạt 22.600 triệu USD; nộp ngân sách nhà nước đạt 11.500 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp trong KCN Bắc Ninh hiện đang tạo việc làm cho gần 293.000 lao động (tăng 7.616 người so với cuối năm 2018) với thu nhập bình quân của người lao động là 7 triệu đồng/người/tháng (trong đó lao động gián tiếp là 7,5 triệu đồng/người/tháng; lao động trực tiếp: 6,5 triệu đồng/người/tháng).

Công tác quản lý môi trường luôn được quan tâm chú trọng và đặt lên hàng đầu. Ban Quản lý luôn thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, kịp thời xử lý nghiêm những vụ việc vi phạm quy định về gây ô nhiễm môi trường trong KCN; nắm bắt, đôn đốc tiến độ triển khai xây dựng trạm xử lý nước thải, xử lý các nguồn gây ô nhiễm tại các KCN. Đến nay số KCN trên địa bàn Tỉnh đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường là 9/10 KCN.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định. Trong năm 2019 Ban Quản lý không nhận được đơn thư khiếu nại, chưa phát hiện trường hợp nào có biểu hiện tiêu cực, tham nhũng.

Công tác cải cách hành chính, đặc biệt cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được tăng cường đẩy mạnh, hoạt động của bộ phận tiếp nhận TTHC của Ban tại Trung tâm Hành chính công Tỉnh được các Ban, ngành và nhà đầu tư đánh giá cao.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước và trong quá trình giải quyết TTHC của cơ quan, đơn vị. Kịp thời giải quyết các TTHC cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, không để trả chậm hay hồ sơ quá hạn. Từng bước đổi mới và xây dựng môi trường văn hóa công sở hiện đại, thân thiện, nhiệt tình và chuyên nghiệp.

Nhiệm vụ phối hợp giữa Ban quản lý với các đơn vị liên quan trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về KCN tiếp tục được duy trì và đạt kết quả tốt, kịp thời hỗ trợ, giải quyết kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp KCN…

Công tác an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy tại các KCN luôn được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Ban quản lý thường xuyên chủ động, bám sát địa bàn các KCN để nắm bắt kịp thời tình hình an ninh trật tự và các hoạt động khác trong KCN; thực hiện tốt công tác phối hợp với các Sở, ngành, UBND huyện, xã có KCN, Công ty đầu tư hạ tầng KCN, các đơn vị liên quan trong việc thực hiện đảm bảo ANTT, an toàn tại các KCN. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông năm 2019 tại các KCN, do vậy từ đầu năm đến nay tình hình an ninh trật tự trong các KCN cơ bản được đảm bảo.

Triển khai hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng

Công nhân làm việc trong KCN Quế Võ.

Xác định vai trò to lớn của công tác thi đua khen thưởng trong việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, ngay từ đầu năm 2019, một trong các nội dung trọng tâm được Ban Quản lý xác định đó là nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng do Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Bắc Ninh phát động.

Trên tinh thần đó, việc triển khai các phong trào thi đua tại Ban Quản lý được phát động sâu rộng tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan cũng như các doanh nghiệp và người lao động trong các KCN; điển hình như các phong trào: ”Xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020”, "Doanh nghiệp Bắc Ninh hội nhập và phát triển", "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" do Ban Quản lý phát động đã tạo được hiệu ứng lan tỏa sâu rộng, góp phần quan trọng thúc đẩy hoạt động quản lý nhà nước về KCN và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp KCN có nhiều bước tiến lớn.

Đồng thời thông qua việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua đã giúp toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động cơ quan nâng cao được nhận thức, ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào thi đua, qua đó họ xác định được rõ ràng, cụ thể hơn vai trò, trách nhiệm của của bản thân đối với nhiệm vụ phát triển cơ quan, sự nghiệp phát triển các KCN của địa phương cũng như trách nhiệm đối với cộng đồng.

Với những đóng góp không mệt mỏi của Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh trong hoạt động quản lý nhà nước về KCN, năm 2019 Ban Quản lý vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, Bảo Hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh… trao tặng nhiều phần thưởng danh dự cho tập thể và các cá nhân Ban Quản lý, qua đó đã có tác dụng động viên, khích lệ Ban Quản lý cố gắng nỗ lực hơn nữa để cống hiến công sức và trí tuệ của mình cho sự nghiệp phát triển các KCN tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện thắng lợi mục tiêu, phát triển các KCN năm 2020

Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh cho biết, năm 2020 Ban phấn đấu thực hiện toàn diện một số chỉ tiêu cơ bản, cụ thể: Thu hút khoảng 90-95 dự án đầu tư thứ cấp vào các KCN với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh tăng đạt khoảng 1.000 triệu USD; các doanh nghiệp trong các KCN tạo ra: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt khoảng 1.100.000 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu đạt khoảng 32 tỷ USD; giá trị nhập khẩu đạt khoảng 23 tỷ USD; thu ngân sách thông qua các khoản thuế đạt khoảng 11.000 tỷ đồng; tạo việc làm mới cho khoảng 4.000-5.000 lao động.

Để đạt được toàn diện các chỉ tiêu trên, Theo Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh, năm 2020 Ban quyết tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, Tổ chức phát động các phong trào thi đua sâu rộng tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Quản lý và các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, doanh nghiệp thứ cấp trong các KCN trên địa bàn.

Thứ hai, tổ chức thực hiện Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan sau khi được Chủ tịch UBND Tỉnh phê duyệt (theo quy định tại Nghị định 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế). Thực hiện tốt công tác cán bộ, tài chính, tiền lương, công tác thi đua, khen thưởng,... Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho các nhà đầu tư. Duy trì hiệu quả hoạt động của bộ phận "một cửa" tại Trung tâm Hành chính công Tỉnh. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các KCN.

Thứ ba, tăng cường hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư vào KCN. Phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các địa phương trong hoạt động quản lý nhà nước về KCN để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Tiếp tục đổi mới và đa dạng các nội dung, hình thức xúc tiến đầu tư; các định lĩnh vực mũi nhọn để thực hiện xúc tiến đầu tư.

Thứ tư, đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng đẩy nhanh việc tiến độ giải phóng mặt bằng các KCN nhằm tạo quỹ đất thu hút đầu tư trong các năm tới. Hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư, doanh nghiệp thứ cấp thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường kiểm tra công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động đối với công trình xây dựng theo phân cấp. Đề xuất bổ sung, điều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Bắc Ninh đến giai đoạn năm 2021 đến năm 2030 định hướng đến năm 2050 vào Quy hoạch chung của tỉnh Bắc Ninh.

Thứ năm, tăng cường công tác quản lý môi trường trong các KCN, đặc biệt các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; chỉ đạo triển khai đồng bộ công tác đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung, công trình xử lý rác thải, chất thải, hệ thống quan trắc môi trường, hệ thống quan trắc môi trường. Phấn đấu 100% KCN đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường. Bảo vệ đề án "Quy chế phối hợp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong các KCN tỉnh Bắc Ninh"

Thứ sáu, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra đối với doanh nghiệp KCN, tránh chồng chéo và đảm bảo hiệu quả. Tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra của các Bộ ngành Trung ương và của tỉnh.

Thứ bảy, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Nắm bắt tình hình và giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp KCN trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Rà soát các dự án sau cấp phép đầu tư và kiên quyết chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với các trường hợp cần thiết.

Tăng cường trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT, an toàn xã hội. Tham gia xây dựng mô hình KCN an toàn về an ninh trật tự, mô hình KCN điển hình tiên tiến đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh.

Thứ tám, đẩy mạnh việc thực hiện các đề án phát triển hoạt động dịch vụ trong các KCN. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các hoạt động dịch vụ của đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban. Duy trì vận hành hiệu quả sàn giao dịch các dịch vụ trực tuyến, hỗ trợ tuyển dụng lao động cho các KCN.

Thứ chín, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và rèn luyện lối sống, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị. Phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua, xây dựng cơ quan và các tổ chức đoàn thể đạt trong sạch, vững mạnh./.