Theo đó, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 được tổ chức theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT, ngày 26/5/2020 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT, ngày 12/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quy chế thi).

Kỳ thi sẽ được tổ chức vào ngày 7, 8/7/2022. Cụ thể: Sáng ngày 7/7, thí sinh dự thi môn Ngữ Văn; chiều ngày 7/7, thí sinh dự thi môn Toán; sáng ngày 8/7, thí sinh dự thi bài thi Khoa học Tự nhiên và bài thi Khoa học Xã hội; chiều ngày 8/7, thí sinh dự thi môn Ngoại ngữ.

Chiều ngày 6/7, thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, lịch thi. Ngày 9/7 là ngày thi dự phòng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Theo hướng dẫn, các sở giáo dục và đào tạo phải hoàn thành tổ chức tập huấn Quy chế thi và nghiệp vụ tổ chức thi cho cán bộ làm công tác thi trước ngày 26/4, thành lập Hội đồng thi, phân công nhiệm vụ các thành viên trước ngày 01/6; tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ coi thi trước ngày 6/7.

Các Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, các Hội đồng thi phải tổ chức chấm thi, tổng kết công tác chấm thi, gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ Giáo dục và Đào tạo và đối sánh kết quả thi chậm nhất ngày 22/7.

Các sở giáo dục và đào tạo công bố kết quả tốt nghiệp THPT chậm nhất ngày 28/7. Hiệu trưởng các trường phổ thông cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận liên quan (bản chính) cho học sinh chậm nhất ngày 30/7. Các Hội đồng thi hoàn thành tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có) chậm nhất ngày 14/8.

Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết, trong trường hợp phải tổ chức thêm đợt thi của Kỳ thi do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có hướng dẫn riêng./.