Sáng 11/1, Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã diễn ra với sự có mặt của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

Phải là người đi đầu

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, năm 2016, đất nước gặp nhiều khó khăn do cả thiên tai và nhân tai. Chỉ tính riêng các cơn bão, lũ nối tiếp ở khu vực miền Trung và Nam Trung Bộ vừa qua đã gây thiệt hại khoảng 2 tỷ USD. Tuy nhiên, chúng ta đã cơ bản hoàn thành và nhiều chỉ tiêu vượt mức kế hoạch đã đề ra.

Trong kết quả chung của đất nước, theo Thủ tướng, có sự đóng góp trực tiếp của Bộ KH&ĐT, Bộ luôn đóng vai trò tổng tham mưu trưởng trong phát triển kinh tế-xã hội. Cụ thể, Bộ đã tham mưu xây dựng thể chế, chính sách, chiến lược, đề án phát triển kinh tế-xã hội, đầu tư công trung hạn và các giải pháp cụ thể thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Một số báo cáo trình Chính phủ, Quốc hội chất lượng được nâng lên. Công tác nghiên cứu của các viện và công tác thống kê có một số tiến bộ.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế. Một số nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao chưa hoàn thành tốt. Công tác phối hợp giữa Bộ KH&ĐT với các bộ, ngành và địa phương trong điều hành kinh tế vĩ mô vẫn còn nhiều hạn chế.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị

Về phương hướng thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ ngành kế hoạch và đầu tư phải là người đi đầu. Thủ tướng lấy ví dụ "Các đồng chí là người soạn thảo Nghị quyết 01 của Chính phủ, vậy thì các đồng chí phải đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết này".

Thủ tướng cũng yêu cầu, với 31 vụ, cục và các đơn vị trực thuộc, Bộ KH&ĐT cần rà soát để tinh gọn và hiệu quả hơn. Chính Bộ KH&ĐT là cơ quan được giao chủ trì, soạn thảo đề án tái cơ cấu nền kinh tế, do vậy, hơn ai hết, bản thân ngành KH&ĐT phải tiên phong trong tái cơ cấu bản thân bộ, ngành của mình.

Về cách làm kế hoạch, theo Thủ tướng, nền kinh tế đã chuyển đổi mạnh mẽ sang nền kinh tế thị trường, do vậy, tư duy của nhà lập kế hoạch phải thay đổi trước một bước, chứ không phải chỉ thay đổi theo. Việc lập kế hoạch phải dựa trên các quy luật của nền kinh tế thị trường khi thị trường đã là một nhà lập kế hoạch rất tài ba. Chức năng của Bộ KH&ĐT là lập kế hoạch cho Nhà nước chứ không phải lập kế hoạch thay cho thị trường.

Việc lập kế hoạch, quy hoạch phải trên tinh thần kiến tạo chứ không phải tiện cho việc quản lý, kiểm soát, kìm hãm, tạo cơ hội xin-cho. Lập quy hoạch phải dựa trên lợi ích quốc gia, dân tộc; lợi ích ngắn hạn không được mâu thuẫn với lợi ích chiến lược dài hạn.

Thủ tướng nhấn mạnh: "Bộ KH&ĐT cũng như các cơ quan KH&ĐT trong lập quy hoạch, kế hoạch chắc chắn có va chạm, vì vậy Bộ cần có dũng khí trong vấn đề này. Nếu tự tin điều đó là đúng thì cần quyết tâm bảo vệ cho được”.

Theo Thủ tướng, Bộ KH&ĐT cần khơi nguồn cho các ý tưởng đột phá về cải cách, tham mưu cho Chính phủ về việc tháo gỡ các nút thắt cho sự phát triển. Với vai trò kiến trúc sư trưởng của nền kinh tế, Bộ KH&ĐT cần tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm, bảo đảm tính khoa học, sáng tạo. Bộ phải khơi nguồn cảm hứng, tạo nguồn động lực mạnh cho đổi mới sáng tạo, phá bỏ các cản trở phát triển, nâng cao năng lực của nền kinh tế hơn là một bộ quản lý, phân bổ đơn thuần. Bộ KH&ĐT phải đi tiên phong trong kiến tạo phát triển.

Đóng góp lớn vào thành quả năm 2016

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung đã báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, năm 2016 tuy có nhều khó khăn song kinh tế vĩ mô cơ bản được ổn định, lạm phát được kiểm soát. GDP đạt 6,21%; số doanh nghiệp thành lập mới đạt 110,1 nghìn doanh nghiệp, vốn FDI giải ngân đạt 15,8 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay; môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện; các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm; dự trữ ngoại hối tăng cao (đạt 41 tỷ USD); an sinh xã hội, công tác xây dựng pháp luật được chú trọng...

Trong những thành tựu chung đó có sự đóng góp tích cực của Bộ Kế hoạch và Đầu tư với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp về chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Năm 2016, Bộ đã chủ trì xây dựng trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương các đề án, báo cáo phục vụ Hội nghị Trung ương lần thứ 2, thứ 3 và thứ 4. Các đề án, báo cáo này đã được Trung ương thông qua và ban hành thành các nghị quyết, kết luận để triển khai.

Bộ cũng đã nghiên cứu, đề xuất các mô hình mới về phát triển kinh tế - xã hội, như: Đề án xây dựng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc; nghiên cứu xây dựng mô hình khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp hỗ trợ...


Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung báo cáo kết quả công tác năm 2016 của Bộ

Trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh Bộ đã chủ trì xây dựng, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội khóa XIV tại Kỳ họp thứ 2 xem xét cho ý kiến dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Xây dựng, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội thông qua dự án “Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 của Luật Đầu tư về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện” tại Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV; Chủ động xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Trong công tác kế hoạch hóa, Bộ chủ động đổi mới cả về nội dung và phương pháp xây dựng kế hoạch. Bộ đã chủ trì, tổ chức các hội nghị giao ban hằng tháng, hằng quý về sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đầu tư với các Bộ, ngành và địa phương. Đề xuất các giải pháp điều hành trong Nghị quyết các phiên họp thường kỳ của Chính phủ với tinh thần đề cao trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương gắn liền với việc tăng cường sự chỉ đạo, đôn đốc của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ.

Với vai trò Tổ trưởng Tổ điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ (Tổ 1317), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Ngân hàng Nhà nước theo dõi diễn biến giá dầu thô thế giới, xây dựng các kịch bản tương ứng; đề xuất các giải pháp thúc đẩy tiêu dùng trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu; đánh giá tác động của sự suy giảm kinh tế Trung Quốc, sự kiện bổ sung đồng Nhân dân tệ vào rổ tiền tệ quốc tế, sự kiện Brexit, các phương án điều chỉnh giá các mặt hàng thiết yếu;… Công tác phối hợp giữa các đơn vị trong Bộ và giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư với các đơn vị liên quan đã có chuyển biến tích cực.


Toàn cảnh Hội nghị

Có khát vọng để làm tốt hơn nhiệm vụ

Trong phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017, Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung cho biết, Bộ sẽ theo dõi sát tình hình, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô; kịp thời xây dựng các báo cáo khách quan, toàn diện làm căn cứ đề xuất những kiến nghị có tính khả thi cao cho Đảng và Nhà nước; kịp thời tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp hữu hiệu trong chỉ đạo, điều hành, bảo đảm thực hiện tốt Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Tập trung hoàn thiện, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, thông qua các dự án Luật được giao, cũng như các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến môi trường đầu tư, kinh doanh. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực do Bộ quản lý. Thực hiện tốt nhiệm vụ Tổ trưởng Tổ điều phối kinh tế vĩ mô (Tổ 1317). Tăng cường công tác phối hợp nghiên cứu, phân tích, cập nhật số liệu, trao đổi thông tin vĩ mô, chủ động xây dựng các báo cáo, kịch bản, kịp thời tham mưu với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp chỉ đạo, điều hành kinh tế vĩ mô.

Tại Hội nghị, lãnh đạo một số đơn vị trong Bộ cũng đã có các tham luận, trong đó đề xuất nhiều giải pháp trong công tác hoạt động của Bộ để nâng cao chất lượng công việc, tham mưu tốt hơn cho Chính phủ trong điều hành kinh tế đất nước.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nêu rõ, trong thời kỳ đổi mới và xây dựng, phát triển đất nước, khát vọng Việt Nam là “phấn đấu xây dựng Một xã hội văn minh, thịnh vượng, hiện đại và dân chủ; Một nhà nước pháp quyền; Một môi trường bền vững; và Một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”. Khát vọng của đất nước cũng chính là khát vọng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bởi cùng chung khát vọng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ; khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp chiến lược quan trọng về phát triển kinh tế, xã hội của Đảng, Chính phủ.


Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Hội nghị

Đặt vấn đề gốc rễ là ở vấn đề “con người", Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải xây dựng và phấn đấu thực hiện tốt 8 chữ vàng: Trí – Hành – Kết – Tâm – Chuyên – Danh – Khát vọng – Bản lĩnh.

Đầu tư trí tuệ để hành động quyết liệt; đã hành động là phải đạt kết quả; hành động phải được dẫn đường bằng tâm sáng; hành động là phải chuyên nghiệp; tất cả vì thanh danh, thương hiệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Mỗi cá nhân, mỗi tập thể phải xây dựng khát vọng, khát vọng vươn lên, khát vọng đổi mới, khát vọng trưởng thành, từ chưa tốt thành tốt, từ tốt một sẽ thành tốt 2, từ chưa giỏi thành giỏi, từ giỏi 1 phải thành giỏi 2. Cuối cùng, bối cảnh sẽ ngày càng khó khăn, thách thức, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phải không ngừng duy trì được bản lĩnh của một cơ quan đầu ngành trong quản lý nhà nước, tham mưu chiến lược cho Đảng và Chính phủ, giúp đất nước ngày một giàu mạnh, phát triển./.