Nhân kỷ niệm 71 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/06/1948-11/06/2019) và Kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay ngày 6/11, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức buổi tọa đàm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua yêu nước”.

Tại buổi Tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống cho biết, công tác thi đua, khen thưởng luôn được Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ quan tâm, chỉ đạo cùng sự hưởng ứng tích cực của các tập thể, cá nhân trong toàn cơ quan khiến công tác này ngày càng đi vào nề nếp. Điều này, thể hiện ở các cán bộ, công chức, viên chức luôn thi đua học hỏi, phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo, đoàn kết trong công tác nhằm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Võ Thành Thống phát biểu tại buổi Tọa đàm. Ảnh: Minh Trang

Thứ trưởng cũng cho biết, những năm qua, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, trong đó, nổi bật là phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quốc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, phong trào thi đua ngành kế hoạch thi đua, xây dựng cơ chế, chính sách và huy động nguồn lực thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt, ngày 24-25/6 tới đây Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2011-2020 tại tỉnh Bến Tre, ghi nhận và biểu dương những cách làm hay, mô hình sáng tạo tiêu biểu và nhiều điển hình tiên tiến được công nhận trong toàn ngành gắn với doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển giai đoạn 2017-2020.

Toàn cảnh buổi Tọa đàm. Ảnh: Minh Trang

Thứ trưởng Võ Thành Thống nhấn mạnh, trong giai đoạn hiện nay, để thực hiện thành công công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, các phong trào thi đua, yêu nước cần loại bỏ tính khoa trương, phi thực tế, thay vào đó là phát huy các điển hình tiên tiến, nhân tố tích cực nhằm đẩy lùi các tiêu cực phát sinh trong xã hội, coi trọng đóng góp tập thể, cá nhân làm lợi cho nhân dân, cho đất nước.

Trong số các đơn vị trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) là một trong những đơn vị tiêu biểu được vinh danh trong chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới” và được đề xuất trình Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới năm 2018.

Ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng CIEM chia sẻ, trong quá trình làm việc, động lực của các cán bộ, viên chức của CIEM chính là được ghi nhận và khẳng định mình. Tại CIEM, đội ngũ làm chuyên môn đều được học ở nước ngoài. Thử thách đầu tiên sau khi vào làm việc tại Viện là 2-3 năm đầu phải tìm được học bổng ở nước ngoài học ít nhất là thạc sĩ, sau lên tiến sĩ, nếu không vượt ngưỡng này sẽ khó làm được ở Viện.

Viện trưởng CIEM, ông Nguyễn Đình Cung chia sẻ về phong trào thi đua yêu nước tại đơn vị. Ảnh: Minh Trang

“Mỗi cán bộ ở CIEM đều mong muốn đóng góp cho cải cách và phát triển. Bởi đó là giá trị duy nhất được người khác thừa nhận với những giá trị đóng góp cho công việc. Đề án chính sách của ai chủ trì, thì tự báo cáo với các lãnh đạo cấp cao và tại các hội thảo, diễn đàn để được biết đến, thừa nhận. Hay đề tài do ai chủ trì tự hoạch định tài chính, Viện trưởng sẽ không can thiệp nhằm khuyến khích trả công xứng đáng cho người làm nhiều. Đó là động lực nội sinh đến từ tìm kiếm giá trị của mình để sống”, Viện trưởng Cung nhấn mạnh.

Giáo sư Hoàng Chí Bảo ôn lại bối cảnh lịch sử khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Ảnh: Minh Trang

Tại buổi tọa đàm, các cán bộ, công nhân viên chức của Bộ còn được nghe Giáo sư Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ôn lại bối cảnh lịch sử khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Mặc dù đã hơn 7 thập kỷ, song nội dung, giá trị cốt lõi trong văn kiện thi đua ái quốc, gắn với cuộc đời, sự nghiệp, đạo đức, phong cách của Người vẫn còn nguyên giá trị. Những giá trị đó luôn được Đảng đặc biệt quan tâm, kêu gọi toàn dân, toàn quân thực hiện nhằm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ trong công cuộc phát triển đất nước thời kỳ đổi mới./.