Sáng 18/10, tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đoàn Kiểm tra của Ban Bí thư đã Thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 CT/TW của Bộ Chính trị tại Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Quang cảnh buổi làm việc

Thông báo kết quả kiểm tra, bà Huỳnh Thị Xuân Lam, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra cho biết, việc học tập Nghị quyết 04 và Chỉ thị 05 đã được Ban Cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm và phối hợp với Đảng uỷ cơ quan Bộ tổ chức thực hiện cơ bản nghiêm túc, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm đơn vị. Ban Cán sự đảng đã chủ động phối hợp với Đảng uỷ cơ quan Bộ sớm xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết, hướng dẫn việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình.

Ban cán sự Đảng đã phối hợp với Ban Thường vụ Đảng uỷ cơ quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình; rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp của Bộ giai đoạn 2016-2021 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo của Bộ giai đoạn 2021-2026. Sau kiểm điểm đã tạo một số chuyển biến tích cực, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, có tác dụng cảnh báo và góp phần ngăn chặn hành vi tiêu cực.

Thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05-CT/TW

Đặc biệt, mối quan hệ phối hợp công tác giữa Ban cán sự Đảng với Đảng uỷ cơ quan Bộ và lãnh đạo Bộ cũng tiếp tục được củng cố trên cơ sở Quy chế làm việc của Bộ; Ban cán sự đảng đã tập trung chỉ đạo rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách trình Chính phủ ban hành và ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật về quản lý nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả sử dụng các nguồn lực quốc gia.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá, Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có kế hoạch cụ thể, tương đối đầy đủ theo yêu cầu việc thực hiện Nghị quyết 04 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Trong triển khai có nhiều điểm mới và sáng tạo, đạt được kết quả bước đầu trên cả 4 nhóm giải pháp để thực hiện tốt Nghị quyết đã nêu trong Nghị quyết 04; Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiều tiến bộ trong công tác thanh tra, kiểm tra, luân chuyển cán bộ, đào tạo cán bộ, chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả thông tin và giải quyết các vấn đề dư luận quan tâm.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng, trước những khó khăn, Bộ càng cần nêu cao tinh thần của một đơn vị đi đầu trong công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước phương hướng tháo gỡ; xứng đáng là Bộ của cải cách, Bộ của đổi mới, Bộ của thúc đẩy phát triển, góp phần quan trọng vào đổi mới, thúc đẩy cải cách hành chính, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, ông Võ Văn Thưởng cũng cho rằng, thời gian tới cần rút kinh nghiệm mấy việc như sau: tuy Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có nhiều cố gắng, nhưng việc chậm giải ngân vốn đang nổi lên trong dư luận gần đây có trách nhiệm của địa phương, của ngành, các bộ khác. Nhưng, vai trò tham mưu, tháo gỡ có phần của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cùng với đó, còn có các vấn đề cần phải giải quyết ở các dự án giao thông trọng điểm của 2 thành phố lớn: đường sắt của Hà Nội và metro của TP. Hồ Chí Minh. Những công trình này có "dáng dấp" của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, một phần trách nhiệm của Bộ ở trong đó.

Ngoài ra, còn một số dự án trọng điểm triển khai còn chậm, chưa đồng bộ, chưa thực sự giải quyết nhanh và hiệu quả các vấn đề mà cuộc sống đặt ra. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa thực sự quyết liệt…

Đại diện Ban cán sự Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đẩy mạnh thực hiện việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo cấp Vụ ở các vị trí để đào tạo thêm nghiệp vụ, tạo động lực và rèn luyện các kỹ năng quản lý nhiều vị trí, tránh để xảy ra tình trạng hình thành cát cứ, chuyên quyền trong quản lý, điều hành công việc.

Trong thực hiện kế hoạch, Bộ đã thay đổi cách làm theo nếp cũ, tạo tính chủ động nhiều hơn cho địa phương, tránh tình trạng địa phương phải giải trình, báo cáo đối với từng dự án cụ thể.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định, thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05-CT/TW, tiếp tục đi đầu trong đổi mới và cải cách và tiếp tục thể hiện vai trò là Bộ chuyên môn, làm chính sách và các chiến lược quan trọng cho đất nước, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội nhanh hơn, bền vững hơn.

Cũng tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cảm ơn Đoàn kiểm tra đã làm việc sát sao, thẳng thắn và kịp thời động viên, khích lệ những kết quả đã đạt được, để tập thể Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phát huy cũng như tìm tòi đổi mới sáng tạo hơn trong cách làm, cách triển khai các nghị quyết một cách thực chất hơn, hiệu quả hơn./.