Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Nguyễn Chí Dũng

Nội dung thư như sau:

Thân mến gửi Ban Biên tập, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên và cán bộ Tạp chí Kinh tế và Dự báo,

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2020), thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tôi xin gửi tới các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của Tạp chí Kinh tế và Dự báo lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Trong 53 năm xây dựng và phát triển, các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của Tạp chí Kinh tế và Dự báo đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực trong công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của ngành Kế hoạch và Đầu tư bằng những bài viết có chất lượng. Tạp chí trở thành diễn đàn cho các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách trao đổi những vấn đề nóng, thời sự về kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành Kế hoạch và Đầu tư. Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận những đóng góp của Tạp chí trong công tác thông tin, tuyên truyền thời gian qua.

Tôi tin tưởng rằng, trong thời gian tới, Tạp chí Kinh tế và Dự báo sẽ tiếp nối truyền thống Báo chí cách mạng của 95 năm qua, tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, đổi mới trong hoạt động truyền thông, đẩy mạnh chất lượng bài viết, đóng góp hiệu quả vào công cuộc đổi mới đất nước và sự phát triển của ngành Kế hoạch và Đầu tư.

Chúc Ban Biên tập cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của Tạp chí Kinh tế và Dự báo và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công!