Theo Bộ Tài chính, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước thực hiện tháng 8 ước đạt 69,49 nghìn tỷ đồng, bằng 70,6% (giảm 28,9 nghìn tỷ đồng) so với tháng 7. Lũy kế thu 8 tháng ước đạt 649,46 nghìn tỷ đồng, bằng 64% dự toán năm, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Thu nội địa tháng 8 chỉ đạt 53,9 nghìn tỷ đồng, giảm khoảng 28,7 nghìn tỷ đồng (-34,8%) so với tháng trước. Lũy kế 8 tháng ước đạt 523,1 nghìn tỷ đồng, bằng 66,6% dự toán năm, tăng 12,7% so cùng kỳ năm 2015. Số thu tháng 8 giảm so với tháng 7 chủ yếu do các khoản thuế và thu ngân sách phát sinh trong quý II/2016, các doanh nghiệp đã kê khai, nộp ngân sách nhà nước trong tháng 7 theo quy định, sang tháng 8 số thu phát sinh thấp.

Thu từ dầu thô ước đạt 3,75 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 360 tỷ đồng (+10,6%) so với tháng trước. Lũy kế 8 tháng ước đạt 27 nghìn tỷ đồng, bằng 49,7% dự toán năm, giảm 43,2% so cùng kỳ năm 2015. Giá dầu thô trên thị trường thế giới tháng 8 đã phục hồi, tăng mạnh so với tháng trước nên nguồn thu có tăng, tuy nhiên vẫn còn nhiều rủi ro, trước áp lực dư thừa nguồn cung lớn do Mỹ tăng sản lượng khai thác và nhu cầu tiêu thụ của Trung Quốc giảm. Giá dầu thanh toán bình quân trong kỳ khoảng 46 USD/thùng, giảm 14 USD/thùng so với giá dự toán.

Tổng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 21,5 nghìn tỷ đồng, giảm khoảng 1,16 nghìn tỷ đồng (-5,1%) so với tháng trước. Lũy kế thu 8 tháng, tổng số thu ước đạt 173 nghìn tỷ đồng, bằng 64,1% dự toán, tăng 3,3% so cùng kỳ năm 2015, chủ yếu do kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng có đóng góp số thu lớn cho NSNN giảm (so với tháng 7, trị giá nhập khẩu xăng dầu các loại giảm 21,9%, ô tô nguyên chiếc các loại giảm 15,5%...). Sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 9,8 nghìn tỷ đồng, thu cân đối ngân sách đạt 11,7 nghìn tỷ đồng. Theo đó, sau khi hoàn thuế, lũy kế số thu 8 tháng từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 96,5 nghìn tỷ đồng.

Về chi ngân sách nhà nước, tổng chi tháng 8 ước đạt 108,6 nghìn tỷ đồng; luỹ kế 8 tháng đạt 770,7 nghìn tỷ đồng, bằng 60,5% dự toán năm, tăng 5,6% so cùng kỳ năm 2015.

Chi đầu tư phát triển ước thực hiện 8 tháng đạt 120,85 nghìn tỷ đồng, bằng 47,4% dự toán năm, tăng 9,6% cùng kỳ năm 2015.

Chi trả nợ và viện trợ ước thực hiện chi 8 tháng đạt 104,2 nghìn tỷ đồng, bằng 67,2% dự toán năm, tăng 2,6% so cùng kỳ năm 2015, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản nợ đến hạn theo cam kết, không để tác động xấu đến kinh tế vĩ mô.

Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính ước thực hiện 8 tháng đạt 540,5 nghìn tỷ đồng, bằng 65,6% dự toán năm, tăng 4,4% so cùng kỳ năm 2015.

Như vậy, bội chi ngân sách trong 8 tháng ước tính là 121,27 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 47,7% dự toán năm.

Bộ Tài chính cũng cho biết, tính đến hết ngày 31/08/2016, KBNN huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ trong nước đạt 239.284,5 tỷ đồng đạt 95,7% kế hoạch năm./.