Nêu cao vai trò, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ

Hội nghị cán bộ công chức năm 2019.

Với vai trò, nhiệm vụ được giao trong công tác quản lý nhà nước trong các KCN trên địa bàn, thời gian qua Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) Bình Thuận (viết tắt là Ban Quản lý) không ngừng tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động chuyên môn, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động thiết thực để hỗ trợ cho nhà đầu tư và doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn.

Công tác cải cách thủ tục hành chính (CCHC) được triển khai thực hiện tốt, nhất là thủ tục hành chính “một cửa, tại chỗ” tại Ban Quản lý đã hỗ trợ hiệu quả, kịp thời cho nhà đầu tư và doanh nghiệp trong KCN. Một số nhiệm vụ được Ban triển khai trong năm điển hình như: Xây dựng Kế hoạch số 168/KH-KCN ngày 28/3/1019 khắc phục các hạn chế qua kết quả đánh giá chỉ số CCHC năm 2018 của Tỉnh; thực hiện công bố thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban theo các Quyết định của Tỉnh; triển khai niêm yết, công khai TTHC theo quy định; đăng ký thực hiện 04 thủ tục mức độ 3 và 05 thủ tục mức độ 4; cắt giảm thời gian thực hiện cho một số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban; tổ chức tiếp nhận, xử lý và trả kết quả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan đảm bảo 100% sớm và đúng hạn.

Mặt khác, Ban Quản lý thường xuyên theo dõi, lắng nghe ý kiến phản ánh của doanh nghiệp nhằm chủ động phối hợp với các cấp, các ngành liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Năm 2019 Ban Quản lý đã tổ chức 05 cuộc họp giao ban định kỳ đối với các doanh nghiệp, chủ đầu tư hạ tầng KCN nhằm nắm bắt và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Kết quả, 100% các kiến nghị của doanh nghiệp đều được ghi nhận, giải quyết và đề xuất giải quyết, qua đó đã được các doanh nghiệp và Tỉnh ghi nhận, đánh giá cao.

Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách mới của nhà nước về KCN tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả, Ban đã triển khai tuyên truyền sâu rộng, kịp thời đến các nhà đầu tư và doanh nghiệp. Qua đó giúp cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp chủ động được kế hoạch đầu tư, sản xuất kinh doanh an toàn, hiệu quả.

Công tác quy hoạch, chuẩn bị đầu tư được Ban Quản lý quan tâm chú trọng và triển khai có hiệu quả. Trong năm 2019 Ban đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ hoàn chỉnh đồ án quy hoạch phân khu xây dựng 1/2.000 KCN Sơn Mỹ 1 (đã được UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1097/QĐ-UBND ngày 04/5/2019) và đồ án quy hoạch phân khu xây dựng KCN Sơn Mỹ 2; đôn đốc các sở, ngành liên quan, UBND huyện Hàm Tân và chủ đầu tư triển khai công tác đền bù giải phóng mặt bằng và chuẩn bị đầy đủ các thủ tục để khởi công xây dựng KCN Sơn Mỹ 1; tham mưu UBND Tỉnh lựa chọn chủ đầu tư hạ tầng có năng lực, kinh nghiệm là Tổng Công ty Cổ phần Phát triển KCN (Sonadezi) làm chủ đầu tư hạ tầng KCN Tân Đức.

Để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trong và ngoài hàng rào các KCN, Ban Quản lý đã chỉ đạo, đôn đốc thường xuyên các chủ đầu tư hạ tầng KCN đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình ngoài hàng rào các KCN. Kết quả, trong năm 2019 các công trình xây dựng ngoài hàng rào KCN đều cơ bản hoàn thành 100% kế hoạch vốn Tỉnh giao.

Bên cạnh đó, tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng của các KCN cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Trong năm 2019 có 5/5 KCN triển khai đầu tư hạ tầng với tổng giá trị đạt 164,68/185,87 tỷ đồng, bằng 88,60% kế hoạch vốn đăng ký, tăng 100,38% so với cùng kỳ năm trước. Nổi bật là KCN Sông Bình đầu tư 100/100 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; KCN Tuy Phong đầu tư 61,097/20,0 tỷ đồng, đạt 305,49% kế hoạch và tăng 2,87 lần so với cùng kỳ 2018.

Công tác cấp phép xây dựng có nhiều chuyển biến tích cực. Phòng chức năng của Ban Quản lý thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc quy định về xây dựng trong KCN. Nhìn chung các doanh nghiệp trong KCN tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về xây dựng. Trong năm 2019 Ban Quản lý đã cấp phép xây dựng mới cho 09 công trình xây dựng trong KCN.

Công tác bảo vệ môi trường, an ninh trật tự (ANTT), phòng cháy chữa cháy (PCCC) trong các KCN luôn được quan tâm chú trọng và đặt ưu tiên hàng đầu. Ban Quản lý thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành pháp luật của doanh nghiệp.

Về lĩnh vực môi trường, được biết năm 2019 trong các KCN tuy còn một vài trường hợp chưa chấp hành tốt các quy định về bảo vệ môi trường trong KCN, song nhìn chung hầu hết các chủ đầu tư hạ tầng và doanh nghiệp trong KCN đều quan tâm và thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về môi trường.

Tình hình ANTT trong các KCN năm 2019 nhìn chung ổn định tốt, không có vụ việc nghiêm trọng xảy ra. Các mô hình đảm bảo ANTT trong các KCN được duy trì và phát huy hiệu quả; các doanh nghiệp đều tăng cường bảo đảm ANTT, bố trí lực lượng trực theo ca; các chủ đầu tư hạ tầng KCN thường tổ chức lực lượng tuần tra để đảm bảo ANTT chung cho KCN.

Công tác phòng chống chữa cháy (PCCC) được các doanh nghiệp KCN quan tâm thực hiện tốt, trong năm không xảy ra vụ cháy nổ nào trong các KCN. Năm 2019 Ban cử cán bộ tham gia 03 đợt kiểm tra PCCC đối với các chủ đầu tư hạ tầng KCN và doanh nghiệp trong KCN (với 106 lượt hướng dẫn kiểm tra doanh nghiệp và 4 chủ đầu tư hạ tầng KCN). Nhìn chung các doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ các quy định về đảm bảo an toàn PCCC, thực hiện các kiến nghị của cơ quan chức năng về kiểm tra PCCC.

Các chính sách cho người lao động (chế độ lao động, tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn...) được Ban Quản lý chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện khá tốt. Năm 2019 các doanh nghiệp trong các KCN không có các vụ việc đình công, lãn công và khiếu nại, khiếu kiện đông người nghiêm trọng xảy ra.

Thành công trong thu hút đầu tư và phát triển các KCN

Trung tâm điều hành KCN Hàm Kiệm I.

Ngay từ đầu năm 2019, Ban Quản lý đã chủ động tổ chức kế hoạch xúc tiến đầu tư bài bản và đồng bộ, với nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Đặc biệt công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ được duy trì khá tốt, qua đó giới thiệu được toàn cảnh môi trường đầu tư trong các KCN Tỉnh với các nhà đầu tư ở trong và ngoài nước.

Với những nỗ lực trên, tình hình thu hút đầu tư vào các KCN tỉnh Bình Thuận trong năm 2019 đã có nhiều chuyển biến tích cực. Kết quả, Ban Quản lý đã thu hút được 08 dự án đầu tư; gồm 05 dự án đầu tư trong nước (DDI) và 03 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn thu hút đầu tư là 570,884 tỷ đồng và 51,756 triệu USD, đạt 262% kế hoạch năm; diện tích đất cho thuê đất là 30,66 ha, đạt 153% kế hoạch năm 2019.

Lũy kế đến nay, các KCN trên địa bàn Tỉnh thu hút được 78 dự án đầu tư thứ cấp (trong đó có 26 dự án FDI), với tổng vốn đầu tư là 3.034 tỷ đồng và 223,15 triệu USD; diện tích đất cho thuê là 195,83 ha; tỷ lệ lấp đầy KCN đạt 26,74% diện tích đất công nghiệp (đất thương phẩm) cho thuê của 6 KCN đã và đang đầu tư xây dựng hạ tầng.

Đặc biệt trong năm 2019 Ban Quản lý chấp thuận cho Tập đoàn Thế Phong - Đài Loan đầu tư dự án sản xuất đinh vít các loại, với số vốn đăng ký đầu tư là 50 triệu USD, diện tích thuê đất 20 ha, đây là dự án có quy mô lớn nhất trong các KCN Tỉnh.

Song hành cùng hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp KCN năm 2019 cơ bản ổn định và phát triển, các chỉ số tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2018, cụ thể: Doanh thu đạt 4.950 tỷ đồng, bằng 112% so với kế hoạch; nộp ngân sách 84 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch; kim ngạch xuất khẩu đạt 189,224 triệu USD, bằng 210,25% kế hoạch năm.

Chủ động tăng tốc phát triển các KCN

Cán bộ công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý (áo đỏ) đạt thành tích cao tại Hội thi giao lưu văn hóa, thể thao Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh miền Đông Nam Bộ mở rộng năm 2019.

Năm 2020, Ban Quản lý các KCN cho biết sẽ tiếp tục phát huy tinh thần vượt khó, nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị được Tỉnh giao, cụ thể:

Phấn đấu trong năm 2020 thu hút vốn đầu tư đạt 920 tỷ đồng, tương đương 40 triệu USD; diện tích đất cho thuê đất khoảng 30 ha (tập trung vào các KCN Phan Thiết 2, Hàm Kiệm I, Hàm Kiệm II, Sông Bình và Tuy Phong).

Hỗ trợ các doanh nghiệp trong KCN hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả để các doanh nghiệp đạt được các chỉ tiêu: Doanh thu đạt 5.400 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 200 triệu USD; nộp ngân sách đạt 94 tỷ đồng.

Tiếp tục hoàn chỉnh đồ án quy hoạch phân khu xây dựng 1/2.000 KCN Sơn Mỹ 2 trong quý I/2020, trên cơ sở đó tham mưu UBND Tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư sớm hoàn thành các thủ tục có liên quan để trình cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư KCN– Đô thị - Dịch vụ Hàm Tân, Lagi trước ngày 30/9/2020.

Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành địa phương liên quan giải quyết kịp thời các vướng mắc đối với các dự án đầu tư hạ tầng và các dự án thứ cấp trong các KCN.

Phối hợp với Tổng công ty Cổ phần Phát triển KCN (Sonadezi) hoàn thành các thủ tục có liên quan để trình cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư KCN Tân Đức trước ngày 30/6/2020.

Đôn đốc với các sở, ngành liên quan, UBND huyện Hàm Tân và chủ đầu tư hạ tầng KCN nhanh chóng triển khai công tác đền bù giải phóng mặt bằng và chuẩn bị đầy đủ các thủ tục khởi công xây dựng KCN Sơn Mỹ 1 trong quý III/2020; đôn đốc các doanh nghiệp, các chủ đầu tư hạ tầng KCN thi công các công trình ngoài hàng rào theo kế hoạch vốn Tỉnh giao, thi công hạ tầng các KCN theo tiến độ đăng ký của chủ đầu tư.

Triển khai hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư (XTĐT) có liên quan theo Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2020 của UBND Tỉnh và các hoạt động XTĐT theo chức năng.

Tăng cường đẩy mạnh các hoạt động quản lý nhà nước về KCN trên các lĩnh vực: đầu tư, xây dựng, quy hoạch, bảo vệ môi trường, lao động, PCCN, ANTT...; thực hiện tốt công tác xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí...Đặc biệt chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính “một cửa, liên thông”, đảm bảo tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết quả đúng và sớm hẹn đạt 99%; cập nhật 100% kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND Tỉnh giao trên phần mềm quản lý công việc được giao của Tỉnh.

Cần có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quản lý nhà nước và các bên liên quan

Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, với vai trò là “cầu nối” giữa các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn (các sở, ban ngành liên quan) với các chủ đầu tư hạ tầng và các doanh nghiệp trong KCN, theo Ban quản lý các KCN cần thiết phải có sự vào cuộc tích cực và phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành chức năng và các bên liên quan, cụ thể:

Thứ nhất, Ban Quản lý các KCN: Tiếp tục thực hiện tốt vai trò là cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp đối với các doanh nghiệp trong KCN; phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng để tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Theo dõi chặt chẽ tình hình hoạt động đầu tư, kinh doanh tại các KCN và các doanh nghiệp trong các KCN; hướng dẫn và nhắc nhở các doanh nghiệp chấp hành tốt các quy định của pháp luật về môi trường, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự.

Duy trì chế độ giao ban định kỳ hàng quý với các chủ đầu tư KCN và các địa phương có KCN.

Thứ hai, các sở, ngành, cơ quan chức năng liên quan: Cần tăng cường công tác quản lý chuyên ngành đối với các doanh nghiệp KCN. Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi về mặt thủ tục hành chính, công tác đền bù giải phóng mặt bằng, môi trường, ANTT, PCCC… cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp. Phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý trong công tác quản lý nhà nước về KCN theo quy định. Hướng dẫn kịp thời các doanh nghiệp sớm đầu tư xây dựng dự án và đưa dự án đi vào hoạt động đúng tiến độ.

Các đơn vị cung cấp điện, nước quan tâm hơn nữa trong việc đảm bảo cung cấp dịch vụ ổn định cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn.

Thứ ba, chủ đầu tư hạ tầng KCN: Tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý và doanh nghiệp thứ cấp nhằm đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, đặc biệt thu hút các nhà đầu tư lớn có tiềm năng sớm lấp đầy các KCN và tạo chuổi liên kết các sản phẩm sản xuất trong các KCN.

Tập trung kiểm tra, đôn đốc các nhà đầu tư thứ cấp thực hiện đúng quy chế hoạt động của KCN. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động (đáp ứng đầy đủ các nhu cầu về điện, nước, giao thông…).

Đẩy mạnh việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan trong KCN; cung cấp dịch vụ KCN đáp ứng yêu cầu như đã cam kết để phục vụ doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp hơn.

Tăng cường mối quan hệ hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp thứ cấp trong suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; phối hợp giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ảnh của các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh và thông tin về cho Ban Quản lý các KCN để cùng phối hợp giải quyết. Đặc biệt, xem lợi ích của doanh nghiệp thứ cấp như lợi ích của chủ đầu tư hạ tầng để linh động trong giải quyết mâu thuẫn giữa các bên. Theo dõi, hướng dẫn các dự án thứ cấp trong việc thực hiện các quy định về đấu nối hạ tầng, quy định về sử dụng đất, xây dựng, bảo vệ môi trường, ANTT, điều kiện lưu trú trong KCN…Tăng cường công tác bảo vệ, đảm bảo ANTT trong KCN.

Thực hiện đúng quy định của pháp luật về đất đai trong việc cho nhà đầu tư thứ cấp thuê lại đất đã có hạ tầng trả tiền 01 lần và đóng tiền thuê đất thô 01 lần cho nhà nước. Phối hợp với UBND huyện, các sở ban ngành liên quan triển khai thực hiện tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng nhằm sớm triển khai xây dựng các KCN mới.

Thứ tư, doanh nghiệp trong KCN: Tích cực huy động các nguồn lực, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm; phối hợp, tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường nhằm đạt được mục tiêu phát triển cao nhất.

Chấp hành tốt các quy định của pháp luật, khắc phục sớm các kiến nghị sau khi được các cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra (nhất là trên lĩnh vực xây dựng, PCCC, môi trường, lao động…). Thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, chế độ tiền lương, chính sách liên quan cho người lao động, không để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện, lãn công, đình công…

Thực hiện đúng nghĩa vụ thanh toán đối với chủ đầu tư hạ tầng KCN và người lao động. Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người lao động chấp hành tốt các quy định của pháp luật có liên quan. Thực hiện đúng chế độ báo cáo cho các cơ quan quản lý nhà nước.

Thứ năm, chủ đầu tư các công trình ngoài hàng rào KCN: Tập trung triển khai thi công hoàn thành kế hoạch vốn giao năm 2020, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp KCN hoạt động hiệu quả./.