Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh Hải Dương Phạm Minh Phương phát biểu tại Hội nghị

Năm 2019 được đánh giá là một năm gặt hái nhiều thành công của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hải Dương (viết tắt là Ban Quản lý) trong hoạt động quản lý nhà nước và phát triển các KCN trên địa bàn.

Tạo đà cho bước phát triển tích cực này là do, Ban Quản lý đã bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Hải Dương cũng như phát huy hiệu quả mô hình Ban Quản lý KCN theo quy định của Chính phủ và của UBND Tỉnh.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý đã quan tâm đẩy mạnh và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và tỉnh Hải Dương phát động; tham mưu kịp thời cho lãnh đạo Tỉnh trong việc phát triển, quy hoạch, xây dựng các KCN và quản lý hoạt động của doanh nghiệp trong KCN. Ngoài ra, Ban Quản lý cũng làm tốt công tác phối kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Ban và các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã trong Tỉnh để giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Qua đó đã giúp cho hoạt động quản lý nhà nước và phát triển KCN đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Về việc tổ chức các phong trào thi đua, ngay từ đầu năm, Ban Quản lý đã phát động đăng ký thi đua, tổ chức triển khai các phong trào thi đua gắn với các sự kiện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và tỉnh Hải Dương tới toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Ban Quản lý cũng như tại các doanh nghiệp KCN.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám soát, đảm bảo khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng, công bằng, khách quan. Qua đó đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Quản lý và các doanh nghiệp KCN. Với những thành tích nổi bật của Ban Quản lý các KCN Hải Dương trong năm 2019, Ban Quản lý đã vinh dự được nhiều phần thưởng có ý nghĩa của tỉnh Hải Dương và các cấp, các ngành trong Tỉnh. Cũng tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 của Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng sông Hồng, 100% các Ban Quản lý trong Khối thi đua nhất trí đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng Cờ thi đua cho Ban Quản lý các KCN tỉnh Hải Dương vì có những đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý nhà nước và phát triển các KCN trên địa bàn.

Chuyển biến tích cực trong thu hút đầu tư và phát triển KCN

Lãnh đạo ban Quản lý tham dự Hội nghị.

Năm 201, theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế là một năm tương đối khó khăn của nền kinh tế thế giới, Việt Nam cũng bị tác động không nhỏ bởi ảnh hưởng này. Song tại các KCN trên địa bàn tỉnh Hải Dương, tình hình thu hút đầu tư, đặc biệt đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các KCN trên địa bàn Tỉnh vẫn tiếp tục diễn ra sôi động, với nhiều kết quả đáng phấn khởi.

Để có được bức tranh toàn cảnh đầy lạc quan, trái ngược với hiệu ứng của kinh tế ảm đạm của thế giới là do Ban Quản lý đã tham mưu cho lãnh đạo Tỉnh tăng cường đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư theo hướng có trọng tâm, trọng điểm (chủ động tiếp xúc với nhà đầu tư lớn; kêu gọi, tư vấn cho các nhà đầu tư đầu tư trong từng lĩnh vực, địa bàn cụ thể, đặc biệt là các dự án xây dựng hạ tầng KCN; lựa chọn các nhà đầu tư có công nghệ tiên tiến thân thiện với môi trường; ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, công nghiệp phụ trợ…).

Đặc biệt, Ban Quản lý đã chú trọng xúc tiến đầu tư tại chỗ để các nhà đầu tư có cơ hội tìm hiểu thực tế môi trường đầu tư cũng như thông qua các nhà đầu tư đã và đang đầu tư kinh doanh tại các KCN để chứng minh sống động về môi trường đầu tư kinh doanh nơi đây.

Với những cố gắng lớn của Ban Quản lý trong hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư, trong năm 2019, Ban đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 34 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 250,38 triệu USD (đạt 209% kế hoạch năm); cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 10 dự án đầu tư trong nước (DDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 2.495 tỷ đồng (đạt 2.495% kế hoạch năm); điều chỉnh tăng vốn cho 34 lượt dự án FDI và DDI với số vốn tăng thêm trên 299,16 triệu USD (đạt 199% kế hoạch năm).

Đến nay, các KCN trên địa bàn Tỉnh đã thu hút được 294 dự án đầu tư (bao gồm cả dự án đầu tư hạ tầng KCN), trong đó, có 232 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 4,423 tỷ USD và 62 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 16.119 tỷ đồng); tỷ lệ lấp đầy KCN đạt 111%.

Các KCN hiện có 227 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, chiếm trên 77,21% số dự án mà Ban Quản lý đã cấp phép; phần lớn số dự án còn lại đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục hành chính để triển khai xây dựng nhà xưởng. Các doanh nghiệp đầu tư trong các KCN cơ bản chấp hành tốt các quy định của pháp luật về đầu tư và thực hiện đầy đủ theo cam kết.

Luôn xác định doanh nghiệp, nhà đầu tư là một trong các nhân tố quan trọng quyết định sự phát triển đi lên của các KCN, vì vậy Ban Quản lý đặc biệt quan tâm đến tình hình sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp và nhà đầu tư; kịp thời có các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho họ trong quá trình triển khai dự án cũng như khi dự án đi vào hoạt động.

Năm 2019 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp KCN trong tương đối ổn định và phát triển. Các doanh nghiệp KCN đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu, cụ thể:

Doanh thu đạt 3.345 tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch năm; giá trị hàng xuất khẩu đạt 3.230 tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch năm; giá trị hàng nhập khẩu đạt 2.500 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch năm; các khoản thuế và nộp ngân sách nhà nước đạt 1.927 tỷ đồng, bằng 105% kế hoạch năm.

Đến nay, các KCN đã thu hút được 10,4 vạn lao động, trong đó có khoảng 8.000 người lao động mới, đạt 114% kế hoạch năm 2019.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ công tác năm 2019

Công tác cải cách hành chính luôn được Ban Quản lý quan tâm chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, kịp thời. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động, chỉ đạo điều hành, giải quyết công việc và giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan được đẩy mạnh, góp phần nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Trong năm 2019, Ban Quản lý đã trình UBND Tỉnh công bố bãi bỏ 10 thủ tục hành chính (TTHC), và công bố 06 TTHC mới trong lĩnh vực lao động; ban hành 57 quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC của Ban Quản lý, trong đó đã có 04 quy trình được bãi bỏ; thực hiện một cửa liên thông đối với 05 TTHC trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án FDI trong các KCN; tiếp tục vận hành, triển khai thực hiện cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính tại Ban Quản lý và qua Bộ phận “Một cửa” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Tỉnh.

Công tác hỗ trợ pháp lý cho nhà đầu tư được quan tâm chú trọng, Ban Quản lý đã phối hợp với các sở, ngành chức năng tăng cường tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp thông qua các hoạt động cụ thể, thiết thực, điển hình như tổng hợp các kiến nghị của doanh nghiệp để phản ánh tại Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo tỉnh Hải Dương với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, pháp luật tới các doanh nghiệp KCN. Năm qua Ban đã tổ chức 04 Hội nghị tập huấn, tuyên truyền, quán triệt pháp luật cho các doanh nghiệp trong các lĩnh vực lao động và môi trường. Đồng thời thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện quy định của pháp luật trên tất cả các lĩnh vực đầu tư, quy hoạch, xây dựng, lao động và môi trường.

Công tác quản lý quy hoạch, xây dựng và phòng chống cháy nổ được các phòng chức năng chỉ đạo sát sao, tập trung đôn đốc các chủ đầu tư KCN và các doanh nghiệp thứ cấp trong các KCN triển khai hiệu quả, đúng quy định của pháp luật trong các lĩnh vực này.

Bên cạnh đó chỉ đạo giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch, xây dựng. Ước thực hiện năm 2019 đã giải quyết 205 hồ sơ trong lĩnh vực quy hoạch, xây dựng trong KCN.

Công tác quản lý lao động được thực hiện sát sao, thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật về lao động, đảm bảo chế độ cho người lao động; làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động tới người lao động trong các KCN; tăng cường quản lý lao động để kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp có biện pháp giải quyết, khắc phục khó khăn; tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên ngành trong công tác quản lý lao động nước ngoài; vận động và triển khai thành lập công đoàn cơ sở; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập, tư thục ở KCN, khu chế xuất (KCX) đến năm 2020” của Chính phủ...

Công tác quản lý tài nguyên và môi trường được quan tâm chỉ đạo và triển khai kịp thời, có hiệu quả, đảm bảo minh bạch hiện trạng sử dụng đất trong KCN và công khai thông tin về bảo vệ môi trường KCN, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các dự án trong KCN và môi trường đầu tư bền vững.

Công tác kiểm tra, thanh tra tiếp tục được triển khai nghiêm túc. Năm 2019 Ban Quản lý đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng kiểm tra các doanh nghiệp KCN trong việc việc chấp hành quy định pháp luật về xây dựng, cải tạo công trình, phòng cháy, chữa cháy, môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy.

Công tác an ninh, trật tự trong KCN luôn được quan tâm và duy trì thực hiện tốt. Ban Quản lý thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp tăng cường công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại các doanh nghiệp và trong KCN(nhất là vào các thời điểm Lễ, Tết hoặc các đợt cao điểm). Qua đó góp phần tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh ổn định và an toàn cho các KCN nói chung và các doanh nghiệp KCN nói riêng.

Trung tâm tư vấn, dịch vụ việc làm, hỗ trợ doanh nghiệp KCN (đơn vị trực thuộc Ban Quản lý) đã thực hiện tốt việc quản lý, chi tiêu tài chính và duy trì các hoạt động đảm bảo chế độ, thu nhập cho cán bộ, viên chức và người lao động. Về hoạt động chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ khai thác thông tin thị trường lao động, các dịch vụ tại các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài KCN trên địa bàn Tỉnh cho khoảng 100 doanh nghiệp (kết nối cung cầu giữa người lao động và người sử dung lao động, tư vấn giới thiệu việc làm và dạy nghề cho lao động nông thôn, triển khai thực hiện một số dịch vụ công hỗ trợ doanh nghiệp…). Năm 2019 Trung tâm đã tư vấn giới thiệu việc làm cho khoảng trên 3.000 lượt người (trong đó gần 500 người đã được giới thiệu việc làm); dạy nghề cho 350 người (nghề kỹ thuật nuôi cá nước ngọt), đạt 100% kế hoạch được giao; tư vấn, hỗ trợ thông tin, thủ tục liên quan đến việc cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho 07 dự án trong KCN; liên kết với đơn vị có đủ năng lực thực hiện công tác huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động; kỹ thuật an toàn điện, kỹ thuật an toàn hóa chất... cho 2.088 người tại hơn 10 doanh nghiệp…

Công tác đánh giá, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực trong đơn vị được lãnh đạo Ban đặc biệt quan tâm; thực hiện nghiêm túc, khách quan, đúng quy định và phù hợp với năng lực sở trường cũng như yêu cầu công tác.

Các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý được thực hiện đúng quy định; luôn quan tâm chăm lo đến đời sống, vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị, tạo động lực giúp họ hăng say làm việc, phấn đấu xây dựng cơ quan phát triển vững mạnh.

Công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật, phòng chống tham nhũng được tăng cường; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; việc thực hiện Quy chế dân chủ đã tạo ra bầu không khí dân chủ cởi mở trong nội bộ cơ quan, tạo chuyển biến về ý thức và phong cách làm việc của cán bộ đảng viên theo hướng gần gũi, tôn trọng và có trách nhiệm với doanh nghiệp, có tác động tích cực tới việc xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy vai trò của các đoàn thể trong cơ quan.

Phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu, kế hoạch năm 2020

Nhà máy trong KCN Tân Trường tỉnh Hải Dương.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2019, bước sang xuân mới 2020, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hải Dương sẽ tiếp tục cố gắng nỗ lực để đạt được nhiều thành tích cao trong hoạt động quản lý nhà nước và phát triển các KCN trên địa bàn, phấn đấu đạt được các chỉ tiêu chủ yếu:

Cấp mới 20 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đạt 120 triệu USD và 03 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đạt 150 tỷ đồng; điều chỉnh tăng vốn cho 22 dự án trong và ngoài nước với tổng vốn đầu tư tăng thêm là 100 triệu USD; vốn đầu tư thực hiện dự án là 230 triệu USD; doanh thu thuần đạt 3300 triệu USD; giá trị hàng xuất khẩu đạt 3200 triệu USD; giá trị hàng nhập khẩu đạt 2500 triệu USD; các khoản thuế và nộp ngân sách nhà nước đạt 82 triệu USD; tạo việc làm mới cho khoảng 7.000 người lao động.

Để đạt được những chỉ tiêu quan trọng này, theo báo cáo cuả Ban Quản lý, những nhiệm vụ cụ thể mà Ban sẽ cần phải hoàn thành trong năm 2020 đó là:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đặc biệt cải cách thủ tục hành chính, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo mô hình khung tiêu chuẩn ISO 9001:2015, thực hiện ISO điện tử gắn với nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo Kế hoạch số 3013/KH-UBND ngày 05/9/2018 của UBND Tỉnh.

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, tham mưu kiến nghị bãi bỏ những điều kiện đầu tư, kinh doanh không còn phù hợp; không ban hành bất cứ điều kiện đầu tư, kinh doanh mới, trái quy định pháp luật, không đúng thẩm quyền gây khó khăn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện tốt đề án “Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Hải Dương” giai đoạn 2016- 2020, đảm bảo giải quyết đúng và trước hạn 100%.

Hai là, nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành giải quyết công việc và giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan; thường xuyên rà soát trình công bố, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các thủ tục hành chính theo quy định.

Ba là, tiếp tục tham mưu thực hiện điều chỉnh, bổ sung các KCN của Tỉnh vào quy hoạch chung các KCN trên toàn quốc cho phù hợp với thực tế. Tích cực thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, tiếp nhận các dự án vào các KCN theo đúng vị trí quy hoạch và tính chất ngành nghề được phê duyệt. Đôn đốc các dự án triển khai chậm tiến độ, với các dự án không còn khả năng tiếp tục thực hiện, kiên quyết thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Phấn đấu năm 2020 cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 20- 30 dự án FDI và 05 dự án DDI.

Bốn là, chủ động nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để phối hợp với các Sở, ngành liên quan hoặc báo cáo UBND Tỉnh xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; chuẩn bị tham mưu các nội dung cho các buổi đối thoại của UBND Tỉnh, các ngành địa phương có liên quan với các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh.

Năm là, đôn đốc và kiểm tra kịp thời các nhà đầu tư xây dựng hạ tầng, các nhà đầu tư thứ cấp tập trung kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng các KCN, xây dựng nhà máy theo đúng tiến độ; phối hợp với các công ty kinh doanh hạ tầng xúc tiến kêu gọi đầu tư vào các KCN và quản lý hoạt động của các doanh nghiệp theo quy định.

Tăng cường công tác quản lý công tác quy hoạch, xây dựng, tài nguyên- môi trường và phòng cháy chữa cháy tại các KCN nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các dự án trong KCN, nhất là đối với các dự án chuẩn bị triển khai xây dựng.

Đôn đốc hoàn thành thủ tục trình phê duyệt Quy hoạch chi tiết các KCN Quốc Tuấn-Anh Bình, KCN Hoàng Diệu, KCN Bình Giang, KCN Lương Điền-Ngọc Liên và đôn đốc, hướng dẫn thủ tục thành lập các KCN trên để triển khai dự án hạ tầng; tiếp tục tham gia giải quyết tồn tại đối với các dự án không tiếp tục thực hiện trong các KCN.

Thực hiện kiểm kê hiện trạng sử dụng đất tại các KCN báo cáo UBND Tỉnh. Chủ động phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan trong quản lý bảo vệ môi trường KCN. Giám sát việc đấu nối thoát nước của các doanh nghiệp trong các KCN.

Tổ chức kiểm tra 10-15 doanh nghiệp trong phạm vi quản lý sau khi được UBND Tỉnh phê duyệt kế hoạch kiểm tra năm 2020 (đảm bảo không trùng lặp, chồng chéo và không quá 01 lần/năm); đôn đốc, giám sát việc khắc phục các tồn tại sau kết luận kiểm tra năm 2019; thực hiện công tác rà soát, giám sát các doanh nghiệp có thuê nhà xưởng để thực hiện dự án đầu tư chấp hành quy định pháp luật. Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành và đơn vị trong công tác thanh, kiểm tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp. Giải quyết triệt để đơn thư khiếu nại, tố cáo, đơn thư kiến nghị của người lao động, của các tổ chức (nếu có).

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lao động trong các KCN; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động; chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định về quản lý lao động nước ngoài, đặc biệt là việc xin cấp, cấp lại giấy phép lao động; đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện xây dựng thang, bảng lương, quy chế lương, phụ cấp, trợ cấp, các chế độ khuyến khích, chế độ thưởng đối với người lao động; xây dựng và đăng ký nội quy lao động, đăng ký sửa đổi, bổ sung hoặc đăng ký lại nội quy lao động; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cở sở trong đó tăng cường đối thoại, thương lượng và ký thỏa ước lao động tập thể; phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết kịp thời các vụ việc tranh chấp lao động tập thể hoặc đình công xảy ra tại các doanh nghiệp.

Thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập theo sự chỉ đạo của UBND Tỉnh đối với Trung tâm Tư vấn, dịch vụ việc làm, hỗ trợ doanh nghiệp KCN.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua sâu rộng đến toàn thể Ban Quản lý và các doanh nghiệp KCN. Tiếp tục duy trì các Khối thi đua đối với các doanh nghiệp trong các KCN nhằm kịp thời động viên các doanh nghiệp tiêu biểu và thúc đẩy phong trào thi đua, sản xuất trong các KCN./.